Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten Aanduiding van de secretaressen van de Duitstalige kamer Bij ministerieel besluit van 26 april 2018 : worden mevrouw Evelyne LUX en mevrouw Isabelle CHANTRAINE respectievelijk in de hoed

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018012477
pub.
07/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012477

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten Aanduiding van de secretaressen van de Duitstalige kamer Bij ministerieel besluit van 26 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018202582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de vervangingsleveranciers van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018040132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012058 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de aanwijzing van de kandidaat voor deelname aan de Landschapsprijs van de Raad van Europa type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten : worden mevrouw Evelyne LUX en mevrouw Isabelle CHANTRAINE respectievelijk in de hoedanigheid van effectief secretaris en plaatsvervangend secretaris bij de Duitstalige kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten.


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^