Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 september 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4085 Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2280 van 12 mei 1992 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018013554
pub.
06/09/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013554

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4085 Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013586 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de datum voor inzaaien van een vanggewas of een specifieke teelt ter uitvoering van de artikelen 4.3.1 en 5.2.2.1 van de VLAREME van 28 oktober 2016 type ministerieel besluit prom. 24/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013512 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanstelling van professor Hélène Casman als expert belast met de hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het relatievermogensrecht en het erfrecht, schenkingen en testamenten sluiten wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2280 van 12 mei 1992 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium voor de aardgasvervoersleiding DN 150 HD Antwerpen - BPS Polyethylene.


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^