Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 september 2018

Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4019 - Gassco A.S. Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A322-2109 van 24 januari 1991 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018013559
pub.
07/09/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013559

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4019 - Gassco A.S. Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013586 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de datum voor inzaaien van een vanggewas of een specifieke teelt ter uitvoering van de artikelen 4.3.1 en 5.2.2.1 van de VLAREME van 28 oktober 2016 sluiten wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A322-2109 van 24 januari 1991 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan Gassco A.S. voor de aardgasvervoersinstallaties Zeepipe Transportation System.


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^