Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 29 oktober 2018

Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 oktober 2018 wordt de heer RASE Gregory met ingang van 1 juli 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij ministerieel besluit van het Bij ministeri

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018014579
pub.
29/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014579

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 oktober 2018 wordt de heer RASE Gregory met ingang van 1 juli 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché.

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 oktober 2018 wordt de heer CARLINO Alexandre met ingang van 1 juli 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché.

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 oktober 2018 wordt Mevrouw POLIZZI Caroline met ingang van 1 juli 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché.

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 oktober 2018 wordt Mevrouw PLETINCKX Deborah met ingang van 1 juli 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché.

Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^