Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van een machtiging en vergunning aan Nemos GmbH voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie nabij de haven van Oostende Het besluit tot wijziging is verleend Een kop

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018014842
pub.
28/11/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014842

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Ministerieel besluit houdende wijziging van een machtiging en vergunning aan Nemos GmbH voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie nabij de haven van Oostende Het besluit tot wijziging is verleend op 4 juni 2018. Het besluit verlengt de machtiging en vergunning, verleend bij ministerieel besluit van 13 juni 2017, met veertien maanden.

Een kopie van dit besluit kan aangevraagd worden bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), (02/773.21.27, mdevolder@naturalsciences.be) en bij het directoraat- generaal Leefmilieu (02/524.97.97, info@milieu.belgie.be).


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^