Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2019 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Arti

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018014959
pub.
27/11/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014959

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2019 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 9 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken sluiten. 1. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 1. Bedrag van de erelonen voor de tolken in 2019: Vierenveertig euro en achtenzestig eurocent (44,68 euro), voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief btw).

Nadien: ereloon per schijf van één kwartier à rato van zesendertig euro en zestien eurocent (36,16 euro) per uur (zonder plafond) (bedragen exclusief btw). 2. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 2, § 1 en § 2. Bedrag van de erelonen van de vertalers in 2019: Zeventien euro en vierenveertig eurocent (17,44 euro) per handgeschreven bladzijde en zesentwintig euro en tweeëntachtig eurocent (26,82 euro) per getypte bladzijde (bedragen exclusief btw).

Ongeacht het aantal te vertalen of vertaalde regels: steeds een minimale vergoeding van zeventien euro en vierenveeertig eurocent (17,44 euro) en zesentwintig euro en tweeëntachtig eurocent (26,82 euro) naargelang het een handgeschreven of getypte vertaling betreft. 3. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 3. Bedrag van de vervoersonkosten in 2019: Vijftig eurocent (0,50 euro) per kilometer, ongeacht het aantal prestaties per dag, met een plafond van 100 km heen en terug (bedragen exclusief btw).


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^