Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-3970 Bij ministerieel besluit van 19 februari 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2105 van 19 juli 1990 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de n

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030539
pub.
26/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030539

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-3970 Bij ministerieel besluit van 19 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie eerste hulp » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Eerstehulpverlener in beroepswereld » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « EHBO » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011567 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Geschreven Frans : spraakkunst en spelling - niveau 1 » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale pr type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011566 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Geschreven Frans : spraakkunst en spelling - niveau 2 » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale pr type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011425 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Eerste Europese hulp » (code 800001U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011430 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring het referentiedossier van de onderwijseenheid « EHBO » (code 800002U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie sluiten wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2105 van 19 juli 1990 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium voor de aardgasvervoerinstallaties DN150 HD Lommel - Sibelco SCR.


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^