Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap Ontslag en benoeming van een secretaris Bij ministerieel besluit van 19 februari 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 fébruari 2018, wordt eervol ontslag toegekend aan Mevr. SCHMITT, Na Bij hetze

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018030819
pub.
20/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030819

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap Ontslag en benoeming van een secretaris Bij ministerieel besluit van 19 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 1 fébruari 2018, wordt eervol ontslag toegekend aan Mevr.

SCHMITT, Nathalie, Adviseur, uit haar functie van secretaris van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap.

Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. HAVAERT, Anne, Attaché, benoemd tot secretaris van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, ter vervanging van Mevr. SCHMITT, Nathalie.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^