Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij het ministerieel besluit van 23 mei 2018, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2010 h 127. De

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018031665
pub.
17/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031665

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij het ministerieel besluit van 23 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040451 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018012313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de wijziging van de termijn voor de oprichting van het platform zoals bedoeld in artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties te type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012395 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Kwaliteitscoördinator » gerangschikt in het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promoti type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012494 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Opleidingsadviseur » gerangschikt in het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie va type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012396 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Kwaliteitscoördinator » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012386 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Opleidingsadviseur » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Contactpersoon in het inclusief onderwijs voor sociale promotie » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderw sluiten, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2010 houdende uitvoering van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap, de registratie toegelaten van de wapens van de volgende natuurlijke personen : 127. De heer LEYNEN Jean-Louis, geboren te Ukkel op 22 september 1978: "coupé : au 1 de gueules à une ombre de soleil à seize rayons droits d'or, au 2 d'argent à trois coeurs de gueules ».Het schild getopt met een zilveren helm, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van zilver en van keel.

Helmteken : een hart van het schild.

Erfopvolging : voor hemzelf en zijn afstammelingen die de naam dragen. 128. De heer CUSAS Eric, geboren te Paris XIII (Frankrijk) op 17 mei 1962 : "d'azur à une tour crénelée de trois pièces couverte d'argent, chapé du même ».Het schild getopt met een zilveren helm, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van azuur en van zilver.

Helmteken : een eekhoorn houdende een hazelnoot, alles van natuurlijke kleur.

Spreuk : "DE DIEU NE DOUTE" in letters van zilver op een lint van azuur.

Erfopvolging : voor hemzelf en zijn afstammelingen die de naam dragen.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^