Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten Reprografie. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 juli 2018 zijn de verdelingsregels inzake de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan a

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018040306
pub.
16/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040306

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten Reprografie. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018040168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2018 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031714 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Technicus digitale domotica" gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot uitreiking het "Getuigschrift hoger secund sluiten zijn de verdelingsregels inzake de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs, vastgesteld op 4 mei 2018 door Reprobel (met ondernemingsnummer 0453.088.681), de beheersvennootschap van rechten bedoeld in artikel XI.239, zesde lid, van het Wetboek van economisch recht, goedgekeurd krachtens het koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010990 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs sluiten betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^