Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten Vergoeding verschuldigd aan uitgevers. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 juli 2018 zijn de verdelingsregels inzake de vergoeding verschuld

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018040310
pub.
16/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040310

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten Vergoeding verschuldigd aan uitgevers. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018040168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2018 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013199 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten wat betreft de toetsingswaarde van de fysische verontreiniging type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Orica van de Gouverneur van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018013111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Total van de Gouverneur van de provincie Luik. type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Liège Tank Storage van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031714 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Technicus digitale domotica" gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot uitreiking het "Getuigschrift hoger secund sluiten zijn de verdelingsregels inzake de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier van hun uitgaven op papier, vastgesteld op 4 mei 2018 door Reprobel (met ondernemingsnummer 0453.088.681), de beheersvennootschap van rechten bedoeld in artikel XI.318/3, vierde lid, van het Wetboek van economisch recht, goedgekeurd krachtens het koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010991 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier sluiten betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^