Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke Besturen Bij ministerieel besluit van 16 januari 2018 worden de rekeningen 2016 van de CVBA zuivere financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest , aangenomen in de gewone algemene vergadering 29 juni 2017. EDINGEN. - Bij min

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201036
pub.
05/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201036

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen Bij ministerieel besluit van 16 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018201292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011019 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010882 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer sluiten worden de rekeningen 2016 van de CVBA zuivere financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (IFIGA), aangenomen in de gewone algemene vergadering 29 juni 2017.

Bij ministerieel besluit van 25 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring het huishoudelijk reglement van de Ombusdienst voor Energie type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de gewestelijke adviescommissie opleidingsfonds "dienstencheques" type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017014198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018030461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten wordt de beraadslaging van 14 december 2017 vernietigd, waarbij het beheerscomité Sector A van de CVBA "Intercommunale d'Etude et de Gestion" (I.E.G.) partij 1 van bedoelde opdracht aan de vennootschap Orditech voor een bedrag van 44.494,44 € BTW niet meegerekend, alsook de aankoop van een onderhoud voor een totaal bedrag van 1.980 € BTW niet meegerekend, toekent.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 14 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring het huishoudelijk reglement van de Ombusdienst voor Energie type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de gewestelijke adviescommissie opleidingsfonds "dienstencheques" type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017014198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018030461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten0 worden de beraadslagingen van 11 oktober 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de volgende belastingverordeningen instelt : - heffing op de plaatsing en de intrekking van verkeersborden in het kader van de parkeervergunningen (boekjaren 2018 tot 2019); - heffing op de kosten veroorzaakt door herhalingen inzake gemeentebelastingen (boekjaren 2018 tot 2019); - heffing op de afgifte van de gemeentelijke parkeerkaart en de bewonerskaart (boekjaren 2018 tot 2019); - heffing op de verzending van een aangetekende brief met ontvangstbericht voorafgaand aan het bevel door een gerechtsdeurwaarder (boekjaren 2018 tot 2019); - belasting op nachtwinkels (boekjaren 2018 tot 2019); - belasting op het onderhoud van alle voorzieningen voor de afvoer van afvalwater (boekjaren 2018 tot 2019); - belasting op de afwezigheid van parkeerplaatsen (boekjaren 2018 tot 2019); - heffing op het verwijderen van sluikstorten (boekjaren 2018 tot 2019); - Verdeeltaks op de bedrijven van uitbating van groeven op het grondgebied van de gemeente (boekjaar 2018); - belasting op handelsvestigingen (boekjaren 2018 tot 2019); - belasting op onbewoonde bebouwde onroerende goederen, onafgewerkte onroerende goederen (boekjaren 2018 tot 2019); - belasting op identiteitskaarten en andere administratieve documenten (boekjaren 2018 tot 2019).

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring het huishoudelijk reglement van de Ombusdienst voor Energie type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de gewestelijke adviescommissie opleidingsfonds "dienstencheques" type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017014198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018030461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten1 worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2017 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 11 oktober 2017, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 17 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031578 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017206666 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017031550 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018010187 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde sluiten wordt de beraadslaging van 20 april 2017 vernietigd, waarbij de gemeenteraad beslist over de aankoop van: - de locatie "HobbyGarden" gelegen Chaussée de Asse, 2 te 7850 Edingen, gekadastreerd onder Herne, 1e afdeling, sectie E, nr. 257T (35 a 09 ca) en Edingen, 2e afdeling, sectie D, nr. 1R8 (23 a 43 ca) voor een bedrag van 1.150.000 €, overeenkomstig de prijsofferte aangeboden door de eigenaars, de heer Menschaert Christian en mevr.

Verschuere Magda, op 18 april 2017; - de locatie "Karolien" gelegen Chaussée de Asse, 2a te 7850 Edingen, gekadastreerd onder Edingen, 3e afdeling, "sectie D, nr. 1R8, volgens titels afdeling D, nrs. 1/R/2 (3 a 17 ca 71 dm2)" voor het bedrag van 315.000 €, overeenkomstig de prijsofferte aangeboden door de eigenaar, de heer Menschaert Benoît op 18 april 2017.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 14 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018200937 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200945 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018200939 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018200930 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018200735 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200729 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014340 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010198 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan organisaties met geregulariseerde gesco-projecten sluiten worden de beraadslagingen van 9 november 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de volgende belastingverordeningen instelt : - opheffing van de belasting op de pylonen, masten of antennes bestemd voor de uitvoering van een mobiele telecommunicatieverrichting (boekjaren 2017 tot 2019); - belasting op kostenloze verspreiding van ongeadresseerde geschriften en stalen, huis-aan-huis, of in de brievenbussen gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht of ze reclamebladen of gratis regionale pers zijn (boekjaar 2018); - gemeentebelasting op de ophaling en behandeling van vuilnis (boekjaar 2018); - jaarlijkse gemeentebelasting op onbebouwde percelen (boekjaren 2018 tot 2019).

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018200274 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2017 tot gedeeltelijke uitvoering, inzake beroepsopleiding, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031850 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018200184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2017, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 juli 2017 tot gedeeltelijke uitvoering, inzake economie, innovatie en digitale technologieën, van het besluit van de type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014412 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018200183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 8, 9 en 12 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 16 en de programma's 06 en 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt de budgettaire wijziging nr. 1 voor het boekjaar 2017 van de gemeentelijke regie van het "Agentschap voor plaatselijke ontwikkeling" van Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 9 november 2017, hervormd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 22 januari 2018 wordt de beraadslaging van 14 december 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen voor de boekjaren 2018 tot 2019 een heffing instelt voor het uitreiken van de gemeentelijke parkeer- en bewonerskaart.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring het huishoudelijk reglement van de Ombusdienst voor Energie type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de gewestelijke adviescommissie opleidingsfonds "dienstencheques" type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017014198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018030461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten3 wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Vloesberg van 25 september 2017 betreffende de toetreding tot de VZW PoWalCo goedgekeurd.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 14 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018200937 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200945 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018200939 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018200930 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018200735 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200729 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014340 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010198 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan organisaties met geregulariseerde gesco-projecten sluiten worden de beraadslagingen van 13 november 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Vloesberg de volgende belastingverordeningen instelt : - heffing op de behandeling van de aanvragen om vergunning voor activiteiten overeenkomstig het decreet van 11 maart 1999 en eventueel nakomende decreten betreffende de milieuvergunning (ingedeelde inrichtingen) (boekjaar 2018); - heffing op de afgifte van administratieve documenten in verband met stedenbouwkundige aanvragen (boekjaar 2018); - heffing op de aanvraag van administratieve documenten (boekjaar 2018); - belasting op de inzameling en de verwerking van huishoudelijk en daarmee gelijkgestelde afval (boekjaar 2018); - heffing op het verwijderen van allerlei afval en in voorkomend geval op het schoonmaken van de plaats, wanneer het verwijderen en/of het schoonmaken door de gemeente wordt(worden) uitgevoerd (boekjaar 2018); - belasting op de begraving, de uitstrooiing of de bewaring van de as na crematorium op de gemeentelijke begraafplaats (boekjaar 2018); - heffing voor de opgraving door de gemeente van het stoffelijk overschot van overleden personen (boekjaar 2018); - heffing op de afgifte door de gemeente van vuilniszakken voor de inzameling van afval (boekjaar 2018); - heffing op het verlenen van concessies op begraafplaatsen (boekjaar 2018). - belasting op motoren ongeacht de vloeistof of de energiebron waarmee ze worden aangedreven (boekjaar 2018); - belasting op kostenloze verspreiding van ongeadresseerde huis-aan-huis geschriften en stalen, ongeacht of ze reclamebladen of gratis regionale pers zijn (boekjaar 2018); - belasting op kampeer- en caravanterreinen (boekjaar 2018); - belasting op oude of achtergelaten voertuigen op privé-terreinen (boekjaar 2018); - belasting op bankkantoren (boekjaar 2018); - heffing op standplaatsen op markten en kermissen (boekjaar 2018); - heffing op de elektrische aansluiting op de kast (boekjaar 2018); - standplaatsrecht naar aanleiding van de installatie op het openbaar domein of aan de rand ervan van elk kermistoestel (manege, kraam, wagentje, kermiskramen en verplaatsbare kramen) (boekjaar 2018); - belasting op onbebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling (boekjaar 2018); - belasting op buitenverblijven (boekjaar 2018); - belasting op onbewoonde bebouwde onroerende goederen (boekjaar 2018).

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 19 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200946 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte ve type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017014378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032221 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017014413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018010085 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Huwa-San ControllerR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit sluiten worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2017 van de gemeente Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 13 november 2017, hervormd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Podologen type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van logopedisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Orthoptisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014085 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de farmaceutisch-technische assistenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van audiologen en audiciens sluiten wordt de beraadslaging van 28 augustus 2017 goedgekeurd, tweede lid van artikel 2 uitgezonderd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2017 tot 2019 een heffing instelt op de vergunning voor gebruik van het openbaar domein.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Podologen type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van logopedisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Orthoptisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014085 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de farmaceutisch-technische assistenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van audiologen en audiciens sluiten worden de beraadslagingen van 28 augustus 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingverordeningen instelt: - heffing op de huur van de "salle des faïences" op de verdieping van het "Maison Picarde", Picardieplein te Moeskroen (boekjaren 2017 tot 2019); - heffing op de ophaling van groenafval aan huis (boekjaren 2017 tot 2019); - heffing m.b.t. de kosten van deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten voor de kinderen ingeschreven op de "Ecole des Sports" (boekjaren 2017 tot 2019); - heffing op het programma Pass'Sports georganiseerd door de dienst sport van de stad Moeskroen (boekjaren 2017 tot 2019); - heffing op de verhuur van de zalen van het voormalig cultuurcentrum, Beau-Chênestraat, 20 te Moeskroen (boekjaren 2017 tot 2019); - heffing op de verhuur van materiaal (boekjaren 2017 tot 2019); - heffing op de creaties van het publiciteits- en beletteringsbedrijf (boekjaren 2017 tot 2019); - heffing op sportactiviteiten georganiseerd door de dienst sport van de stad Moeskroen (boekjaren 2017 tot 2019); - heffing op de verhuur van de zalen van het "Maison des associations", Strijdersstraat, 20A te Moeskroen (boekjaren 2017 tot 2019);

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Podologen type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van logopedisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Orthoptisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014085 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de farmaceutisch-technische assistenten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017031478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van audiologen en audiciens sluiten worden de artikelen vallend onder het bijzonder goedkeuringstoezicht (artikelen 1 tot 4 en 6 tot 12) van de beraadslaging van 28 augustus 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2017 tot 2019 een heffing instelt op de animaties die door de Cel leefmilieu worden verstrekt.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 27 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring het huishoudelijk reglement van de Ombusdienst voor Energie type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de gewestelijke adviescommissie opleidingsfonds "dienstencheques" type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017014198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018030461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten4 worden de beraadslagingen van 23 oktober 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingverordeningen instelt : - belasting op bouwvallige onbewoonde bebouwde onroerende goederen (boekjaren 2018 tot 2019); - belasting op kostenloze verspreiding van ongeadresseerde huis-aan-huis geschriften en stalen, ongeacht of ze reclamebladen of gratis regionale pers zijn (boekjaar 2018); - jaarlijkse belasting op het onderhoud van de rioleringen (boekjaren 2018 tot 2019);

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring het huishoudelijk reglement van de Ombusdienst voor Energie type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de gewestelijke adviescommissie opleidingsfonds "dienstencheques" type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017014198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018030461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten2 worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2017 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 23 oktober 2017, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018030325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring het huishoudelijk reglement van de Ombusdienst voor Energie type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de gewestelijke adviescommissie opleidingsfonds "dienstencheques" type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017014198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018030461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten2 wordt de begroting voor het boekjaar 2018 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 23 oktober 2017, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017041031 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de tarieven voor accreditatieaanvragen en voor aanvragen van de toets nieuwe opleiding bij Vlaamse hogeronderwijsopleidingen type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2018 type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de beraadslaging van 20 november 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor het boekjaar 2018 een belasting instelt op de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018200274 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2017 tot gedeeltelijke uitvoering, inzake beroepsopleiding, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031850 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018200184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2017, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 juli 2017 tot gedeeltelijke uitvoering, inzake economie, innovatie en digitale technologieën, van het besluit van de type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014412 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018200183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 8, 9 en 12 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 16 en de programma's 06 en 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten worden de beraadslagingen van 20 november 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingverordeningen instelt: - heffing op de verhuur van de gemeentelijke sportinfrastructuur (boekjaren 2018 tot 2019); - heffing m.b.t. de afgifte van de vergunning voor gebruik van het openbaar domein (boekjaren 2018 tot 2019).

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 11 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010288 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten type ministerieel besluit prom. 11/01/2018 pub. 23/01/2018 numac 2018200236 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het verzoek van de vzw BOFAS tot vermindering van de verplichte bijdragen in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Regering van het Vlaams Gewest, de Regering van het Waals Gewest en de Regeri sluiten wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Moeskroen van 9 oktober 2017 met betrekking tot de deelneming in het kapitaal van de "scrl Coopérative Energie Mouscron" door de intekening van 40 maatschappelijke aandelen, hetzij 10.000 €, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 02/02/2018 numac 2018010419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 02/02/2018 numac 2018010420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Evere type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2014 tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018010504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,80 % - 22 juni 2028" type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018010383 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit over de benoeming ad interim van de voorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten wordt de beraadslaging van 18 december 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2018 tot 2019 een heffing instelt met betrekking tot de opleiding van de animators in de vakantiecentra.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 02/02/2018 numac 2018010419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 02/02/2018 numac 2018010420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Evere type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2014 tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018010504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,80 % - 22 juni 2028" type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018010383 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit over de benoeming ad interim van de voorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten worden de artikelen vallend onder het bijzonder goedkeuringstoezicht van de beraadslaging van 18 december 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2018 tot 2019 een heffing instelt op de verhuur van de infrastructuur "Hall du Terroir" en voor de verhuur van de elektrische koelwagen "Hall du Terroir".


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^