Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 april 2018 wordt de NV Matco, vanaf 23 april 2018 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 23 april 2018 wordt de "SCR Bij ministerieel b

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018202807
pub.
06/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202807

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav sluiten wordt de NV Matco, vanaf 23 april 2018 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav sluiten wordt de "SCRL Dureco", vanaf 23 april 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav sluiten wordt de BVBA Devos Metal Recycling, vanaf 23 april 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav sluiten wordt de NV Woodprotect Belgium, vanaf 23 april 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav sluiten wordt de BVBA Avista Oil, vanaf 23 april 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav sluiten wordt de "SCRL ICDI", vanaf 23 april 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, pcb/pct's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav sluiten wordt de "SPRL Metal Construct 2000", vanaf 23 april 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 25 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011904 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ukkel type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ganshoren sluiten, dat in werking treedt op 23 juni 2018, wordt de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest, die het voorwerp uitmaakt van een aanvraag tot hernieuwing van erkenning ingediend op 30 januari 2018 door de NV Vinçotte, voor een beperkte duur tot 8 november 2021 verleend voor de volgende categorie projecten : 1. ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2018 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2018 sluiten wordt de "SPRL FC Transports", vanaf 26 april 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2018 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2018 sluiten wordt de "SAS Brulas", vanaf 26 april 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018202543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringsfonds « Group S - Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018012005 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018030967 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokk sluiten wordt de NV "Internationaal Transport Gilbert de Clerq", vanaf 2 mei 2018 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018202543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringsfonds « Group S - Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018012005 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018030967 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokk sluiten wordt de "SPRL Beriot Cleaning", vanaf 2 mei 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^