Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 april 2018 wordt het laboratorium Eurofins Analytico BV vanaf 22 april 2018 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 15 mei 2018 wordt de BV Visser T Bij ministeri

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018203056
pub.
19/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203056

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav sluiten wordt het laboratorium Eurofins Analytico BV vanaf 22 april 2018 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202835 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2014 betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de BV Visser Transport vanaf 15 mei 2018 voor achttien maanden erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 3, beperkt tot visafval.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202835 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2014 betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de NV Renewi Belgium vanaf 15 mei 2018 voor achttien maanden erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202835 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2014 betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de door de BV Wenau Transport & Cleaning aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202835 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2014 betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de « SCRL Retrival » vanaf 15 mei 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202835 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2014 betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de NV Viabuild Special Services vanaf 15 mei 2018 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202835 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2014 betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de "SA WC 2000" vanaf 15 mei 2018 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 12 maart 2018 betreffende de oproep tot het indienen van projecten voor het eerste bouwplan van ziekenhuizen en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijvi type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014498 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Basisscholen gevoegd bij het "Athénée Royal de Rixensart-Wavre" ertoe gemachtigd worden de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Tom & Co Vanderkindere" gelegen te Vanderkinderestraat 532 te 1180 Brussel als handelszaak voor dieren aan de vennootschap Anisim SPRL in toepassing van de wet betreffende de bes type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 41 van organisatieafdeling 16, de programma's 05, 06, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse G type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr sluiten wordt de NV Hydro Cleaning International vanaf 17 mei 2018 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 12 maart 2018 betreffende de oproep tot het indienen van projecten voor het eerste bouwplan van ziekenhuizen en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijvi type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014498 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Basisscholen gevoegd bij het "Athénée Royal de Rixensart-Wavre" ertoe gemachtigd worden de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Tom & Co Vanderkindere" gelegen te Vanderkinderestraat 532 te 1180 Brussel als handelszaak voor dieren aan de vennootschap Anisim SPRL in toepassing van de wet betreffende de bes type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 41 van organisatieafdeling 16, de programma's 05, 06, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse G type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr sluiten wordt de BV Van Happen Transport vanaf 17 mei 2018 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 12 maart 2018 betreffende de oproep tot het indienen van projecten voor het eerste bouwplan van ziekenhuizen en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijvi type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014498 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Basisscholen gevoegd bij het "Athénée Royal de Rixensart-Wavre" ertoe gemachtigd worden de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Tom & Co Vanderkindere" gelegen te Vanderkinderestraat 532 te 1180 Brussel als handelszaak voor dieren aan de vennootschap Anisim SPRL in toepassing van de wet betreffende de bes type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 41 van organisatieafdeling 16, de programma's 05, 06, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse G type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr sluiten wordt het ministerieel besluit van 30 januari 2015 waarbij de heer Alain Missa erkend werd als verantwoordelijke voor de handelingen tot wegwerking van gevaarlijke afvalstoffen door de "SPRL Ineos Feluy", opgeheven.


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^