Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 26 april 2018 wordt "Abalone TT Belgium SA" voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2018203063
pub.
26/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203063

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 26 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012058 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de aanwijzing van de kandidaat voor deelname aan de Landschapsprijs van de Raad van Europa type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018040132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2018 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011920 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2015 houdende verlening aan Northwester 2 NV van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van d sluiten wordt "Abalone TT Belgium SA" voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^