Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 22 januari 2018 wordt de beraadslaging van 14 december 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen voor de boekjaren 2018 tot 2019 een heffing instelt voor het uitreiken van EDINGEN

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204711
pub.
25/09/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204711

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 22 januari 2018 wordt de beraadslaging van 14 december 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen voor de boekjaren 2018 tot 2019 een heffing instelt voor het uitreiken van de gemeentelijke parkeer- en bewonerskaart.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 6 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten1 wordt de begroting voor het boekjaar 2018 van de stad Edingen, gestemd ter zitting van de gemeenteraad van 14 december 2017, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 28 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 13/03/2018 numac 2018011242 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2018-2028 type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040025 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de diëtisten sluiten wordt de begroting voor het boekjaar 2018 van het gewoon gemeentebedrijf van het "Plaatselijk ontwikkelingsagentschap" van de stad Edingen, gestemd ter zitting van de gemeenteraad van 14 december 2017, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 19 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011910 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018202249 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2018 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig vermindere type ministerieel besluit prom. 19/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011923 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg voor wat de vervanging van enkele leden betreft sluiten worden de budgettaire wijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2018 van het gewoon gemeentebedrijf van het "Plaatselijk ontwikkelingsagentschap" van de stad Edingen, gestemd ter zitting van de gemeenteraad van 20 februari 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 7 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018031094 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten worden de beraadslagingen van 29 maart 2018 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de volgende belastingverordeningen instelt: - opheffing van de beraadslaging van 11 oktober 2017 betreffende de retributieverordening op de kosten veroorzaakt door herhalingen inzake gemeenteheffingen (boekjaren 2018 tot 2019); - heffing op de kosten veroorzaakt door herhalingen inzake gemeentebelastingen (boekjaren 2018 tot 2019); - opheffing van de beraadslaging van 11 oktober 2017 betreffende de retributieverordening op de kosten veroorzaakt door herhalingen inzake gemeentebelastingen (boekjaren 2018 tot 2019); - heffing op de verzending van een aangetekende brief met ontvangstbericht voorafgaand aan het bevel door een gerechtsdeurwaarder inzake gemeenteheffingen (boekjaren 2018 tot 2019).

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 5 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten0 worden de begrotingswijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2018 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 3 mei 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012701 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 2018 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018040155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan bepaalde autoriteiten inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake toelagen en div type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205327 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2017 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 3 mei 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2011 van het bedrijf voor plaatselijk ontwikkeling van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2012 van het bedrijf voor plaatselijk ontwikkeling van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2013 van het bedrijf voor plaatselijk ontwikkeling van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2014 van het bedrijf voor plaatselijk ontwikkeling van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2015 van het bedrijf voor plaatselijk ontwikkeling van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei 2018, goedgekeurd.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 2 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten2 wordt de begroting voor het boekjaar 2018 van de gemeente Vloesberg, gestemd ter zitting van de gemeenteraad van 27 december 2017, hervormd.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen sluiten worden de begrotingswijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2018 van de stad Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 21 maart 2018, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten3 worden de artikelen vallend onder het bijzonder goedkeuringstoezicht van de beraadslaging van 18 december 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2018 tot 2019 een heffing instelt op de verhuur van de infrastructuur "Hall du Terroir" en voor de verhuur van de elektrische koelwagen "Hall du Terroir".

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad sluiten3 wordt de beraadslaging van 18 december 2017 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2018 tot 2019 een heffing instelt met betrekking tot de opleiding van de animators in de vakantiecentra.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 22 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018011036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018205256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018011380 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-B type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018201335 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van de vereniging « Bureau Veritas ASBL » type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018201116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de kamer van de beroepscommissie voor de examens afgelegd in de Franse en de Duitse taal, die belast is met de afhandeling van beroepen naar aanleiding van het niet slagen voor het praktisch rijexamen type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018010992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Grootschalige onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten worden de beraadslagingen van 29 januari 2018 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingsverordeningen instelt : - heffing op de concessies in gemeentelijke begraafplaatsen, alsook op het openen, het sluiten en de verkoop van grafkelders (boekjaren 2018 tot 2019); - heffing op rattenbestrijdingen (boekjaren 2018 tot 2019).

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 26 maart 2018 worden de beraadslagingen van 26 februari 2018 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingsverordeningen instelt : - opheffing van de belasting op herstelwerken van openbare wegen (boekjaren 2018 en volgende); - heffing mbt verblijfkosten in het opvangcentrum "La Farandole" (boekjaren 2018 à 2019).

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 26 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de productdossiers die in 2018 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling wa type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013071 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas voor de erkende diensten voor oppashulp en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas per erkende dienst voor het werkjaar 2018 sluiten wordt de beraadslaging van 26 maart 2018 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2018 tot 2019, een heffing op de toegangsrechten tot het "Centre Marcel Marlier... Dessine-moi Martine" vaststelt.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 24 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 mei 2018 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de v type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205316 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012115 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en d type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012357 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning van Vereniging Bureau Veritas VZW als instelling in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzonder type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018012326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument sluiten wordt de beraadslaging van 26 februari 2018 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van de stad Moeskroen de beslissing heeft genomen om de weddeschaal van de adjunct-directeur-generaal te wijzigen.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 24 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 mei 2018 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de v type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205316 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012115 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en d type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012357 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning van Vereniging Bureau Veritas VZW als instelling in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzonder type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018012326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument sluiten wordt de beraadslaging van 26 februari 2018 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van de stad Moeskroen de beslissing heeft genomen om de weddeschaal van de adjunct-directeur-generaal vast te stellen en de personeelsformatie te wijzigen, met uitzondering van de anciënniteitsvoorwaarde van 3 jaar in niveau A om de desbetreffende betrekking te kunnen bekleden door bevordering.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012701 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 2018 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018040155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan bepaalde autoriteiten inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake toelagen en div type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205327 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten worden de beraadslagingen van 14 mei 2018 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende heffingen instelt : - gemeentelijke heffing op het vervoer van de leerlingen van de gemeentescholen en hun toegang tot het zwembad van Moeskroen (van 1 augustus 2018 tot 31 december 2019); - gemeentelijke heffing op de schoolmaaltijden opgediend op de gemeentescholen van de entiteit van Moeskroen (van 1 augustus 2018 tot 31 december 2019).

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012871 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening sluiten worden de begrotingswijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2018 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 14 mei 2018, goedgekeurd.


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^