Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van de nv RWE GENERATION BELGIUM als beheerder van het gesloten industrieel net, op de site van de nv INEOS Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt het net op de site van de nv INEOS, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, met ond

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019010907
pub.
08/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010907

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Erkenning van de nv RWE GENERATION BELGIUM als beheerder van het gesloten industrieel net, op de site van de nv INEOS Bij ministerieel besluit van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 juni 2013 houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015730 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030141 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010664 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010667 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010251 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstelling type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, sluiten wordt het net op de site van de nv INEOS, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, met ondernemingsnummer 0869.926.088, erkend als gesloten industrieel net.

De nv RWE GENERATION BELGIUM, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, met ondernemingsnummer 0480 204 141, wordt erkend als beheerder van het gesloten industrieel net op de site van de nv INEOS voor wat betreft het gedeelte uitgebaat op een nominale spanning hoger dan 70 kV.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^