Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van de nv BP CHEMBEL als beheerder van het gesloten industrieel net, op de site van de nv BP CHEMBEL Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt het net op de site van de nv BP CHEMBEL, Amocolaan 2, 2440 Geel, met ondernemingsn

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019010908
pub.
08/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010908

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Erkenning van de nv BP CHEMBEL als beheerder van het gesloten industrieel net, op de site van de nv BP CHEMBEL Bij ministerieel besluit van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 juni 2013 houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015730 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010664 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030141 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs sluiten wordt het net op de site van de nv BP CHEMBEL, Amocolaan 2, 2440 Geel, met ondernemingsnummer 0404.137.533, erkend als gesloten industrieel net. Deze onderneming wordt erkend als beheerder van het gesloten industrieel net op haar eigen site voor wat betreft het gedeelte uitgebaat op een nominale spanning hoger dan 70 kV.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^