Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2019, dat uitwerking heeft sedert 4 oktober 2019, is er, op gezamenlijk verzoek van de heer Debouche F., en van de heer Delwart Q., een einde gesteld aan de associatie "François DEBOUCHE &am De heer De

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015270
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015270

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2019, dat uitwerking heeft sedert 4 oktober 2019, is er, op gezamenlijk verzoek van de heer Debouche F., en van de heer Delwart Q., een einde gesteld aan de associatie "François DEBOUCHE & Quentin DELWART", ter standplaats Dinant, en aan de aanstelling van de heer Delwart Q., in de hoedanigheid van geassocieerd notaris ter standplaats Dinant.

De heer Delwart Q., neemt de hoedanigheid terug in van kandidaat-notaris.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^