Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. Anglicaanse eredienst. - Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België Bij ministerieel besluit van 20 december 2018, in artikel 1, wordt de Heer Jack McDONALD, kannunik

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019040056
pub.
15/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040056

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden.

Anglicaanse eredienst. - Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België Bij ministerieel besluit van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015730 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, sluiten, in artikel 1, wordt de Heer Jack McDONALD, kannunik, benoemd tot Voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België en, in artikel 2, worden de Heren Paul Dick VROLIJK en Stephen MURRAY, kapelanen, tot leden van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België, benoemd.


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^