Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2018 wordt de erkenning van type 1 voor de opmaak of de herziening van het gemeentelijk ontwikkelingsplan verleend aan "sprl SEN5", waarvan de maatschappelijke zetel r(...) Bij ministerieel

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019200239
pub.
23/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200239

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de bescherming van het letterwoord of logo en de loting van de gemeenschappelijke volgnummers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200209 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200208 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018031912 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de formule, vermeld in artikel 9/13, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenhede type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van Inscert Partner nv als controleorgaan biologische landbouw en tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 december 2009 tot erkenning van Quality Partner nv als controleorgaan biologische landbouw sluiten wordt de erkenning van type 1 voor de opmaak of de herziening van het (meer)gemeentelijk ontwikkelingsplan verleend aan "sprl SEN5", waarvan de maatschappelijke zetel rue Hullos 65 te 4000 Luik gelegen is.

Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de bescherming van het letterwoord of logo en de loting van de gemeenschappelijke volgnummers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200209 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200208 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018031912 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de formule, vermeld in artikel 9/13, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenhede type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van Inscert Partner nv als controleorgaan biologische landbouw en tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 december 2009 tot erkenning van Quality Partner nv als controleorgaan biologische landbouw sluiten wordt de erkenning van type 2 voor de opmaak of de herziening van het lokaal beleidsontwikkelingsplan en de gemeentelijke stedenbouwkundige handleiding verleend aan "sprl SEN5", waarvan de maatschappelijke zetel rue Hullos 65 te 4000 Luik gelegen is.

Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" type ministerieel besluit prom. 18/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2009 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen type ministerieel besluit prom. 18/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 18/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014572 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening sluiten wordt de erkenning van type 2 voor de opmaak of de herziening van het lokaal beleidsontwikkelingsplan en de stedenbouwkundige handleiding verleend aan "scrl Quadra", waarvan de maatschappelijke zetel Avenue Hoffman 27 te 4690 Bitsingen gelegen is.

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205810 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de vernietiging van de plantbedekkingen op ecologische aandachtsgebieden en die voor artikel R. 222 van het Waterwetboek voor het jaar 2018 in aanmerking genomen zijn type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 118 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018031550 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015127 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 24, basisallo type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkomi sluiten wordt de erkenning van type 2 voor de opmaak of de herziening van het lokaal beleidsontwikkelingsplan en de stedenbouwkundige handleiding verleend aan "BEP", waarvan de maatschappelijke zetel Avenue Sergent Vrithoff 2 te 5000 Namen gelegen is.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 sluiten wordt de erkenning van type 2 voor de opmaak of de herziening van het lokaal beleidsontwikkelingsplan en de gemeentelijke stedenbouwkundige handleiding verleend aan "Igretec", waarvan de maatschappelijke zetel Boulevard Mayence 1 te 6000 Charleroi gelegen is.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010251 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstelling type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, sluiten wordt de erkenning van type 2 voor de opmaak of de herziening van het lokaal beleidsontwikkelingsplan en de gemeentelijke stedenbouwkundige handleiding verleend aan "sprl City Tools", waarvan de maatschappelijke zetel Avenue de Stalingrad 9 te 1000 Brussel gelegen is.

Bij ministerieel besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019030016 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 11.070 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 15.954 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 11.484 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Bassenge, ter hoogte van de kilometerpaal 21.356 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 75A, Moeskroen - Froyennes, gelegen te Moeskroen, ter hoogte van de kilometerpaal 56.930 sluiten wordt de erkenning van type 2 voor de opmaak of de herziening van het lokaal beleidsontwikkelingsplan en de gemeentelijke stedenbouwkundige handleiding verleend aan "sprl Lacasse-Monfort", waarvan de maatschappelijke zetel Petit Sart 26 te 4990 Lierneux gelegen is.


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^