Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 29 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevordering Bij ministeriel besluit van 26 juni 2017 wordt de heer Damien DELATOUR, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 15 juni 2017 ad interim aangewezen om de functie uit te oefenen van directeur-generaal bij de Alge(...) Een ber

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019203564
pub.
29/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203564

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Bevordering Bij ministeriel besluit van 26 juni 2017 wordt de heer Damien DELATOUR, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 15 juni 2017 ad interim aangewezen om de functie uit te oefenen van directeur-generaal (N-1) bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^