Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 november 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij ministerieel besluit van 5 november 2020 is de aanwijzing van mevr. Van Maele S., als effectief lid in de hoedanigheid van kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor de d Bij m

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020016050
pub.
20/11/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020016050

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministerieel besluit van 5 november 2020 is de aanwijzing van mevr. Van Maele S., als effectief lid in de hoedanigheid van kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor de duur van één jaar met ingang van 1 november 2020.

Bij ministerieel besluit van 9 november 2020, is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "TOURNIER & DESPIEGELAERE", ter standplaats Beringen, van de heer Tournier L. en mevr. Despiegelaere V., notarissen ter standplaats Beringen, met de heer Jutten J. en mevr. Gijbels K., kandidaat-notarissen, om de associatie "MIJN NOTARISSEN", ter standplaats Beringen te vormen, goedgekeurd.

De heer Jutten J. en mevr. Gijbels K. zijn aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Beringen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van de heer Jutten J. en van mevr. Gijbels K. als geassocieerd notaris ter standplaats Beringen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2020-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^