Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van ENERCETEC VZW als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020 wordt de vereniging zonder winstoogmerk ENERCETEC, gevestigd te 5070 FOSSES-LA-VILLE, rue du Bon-Dieu-de-Pitié 4

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020021117
pub.
08/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020021117

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Erkenning van ENERCETEC VZW als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van het artikel 406 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operati sluiten wordt de vereniging zonder winstoogmerk ENERCETEC, gevestigd te 5070 FOSSES-LA-VILLE, rue du Bon-Dieu-de-Pitié 4, met ondernemingsnummer 0724.701.846, erkend voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning, de controle van niet-huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar en de controle van hoogspanningsinstallaties met uitzondering van hoogspanningsluchtlijnen. De verleende erkenning eindigt drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^