Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanstelling Bij ministerieel besluit van 15 december 2020 wordt de heer Danny SPITAELS, klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, aangesteld in de hoedanigheid van Directeur a.i. van de Stafdienst Budget en Beheercontrole bij de Federale Ove Overeen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020044534
pub.
23/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044534

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Aanstelling Bij ministerieel besluit van 15 december 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020016408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard sluiten wordt de heer Danny SPITAELS, klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, aangesteld in de hoedanigheid van Directeur a.i. van de Stafdienst Budget en Beheercontrole bij de Federale Overheidsdienst Justitie, voor een periode die aanvangt op 15 november 2020 en die zal eindigen op het moment van de daadwerkelijke aanwijzing van een titularis in de functie van directeur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^