Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020 wordt de n.v. TRANSPO DANIELS, gevestigd Jeugdlaan 239 te 3550 Heusden-Zolder, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 8 j Bij ministeri

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020200745
pub.
20/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200745

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 14/01/2020 numac 2020010053 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de su type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 16/01/2020 numac 2020010052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de sc sluiten wordt de n.v. TRANSPO DANIELS, gevestigd Jeugdlaan 239 te 3550 Heusden-Zolder, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 14/01/2020 numac 2020010053 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de su type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 16/01/2020 numac 2020010052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de sc sluiten wordt de door de b.v. DE RIJKE TRANSPORT, gevestigd Malledijk 7 te 3208 AA Spijkenisse (Nederland), aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 14/01/2020 numac 2020010053 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de su type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 16/01/2020 numac 2020010052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de sc sluiten wordt de erkenning die bij ministerieel besluit van 27 maart 2015 aan de "s.a. MAGASINS GENERAUX D'EPINAL", gevestigd z.a.c. de la Cobrelle Chavelot 1 te F-88150 Thaon les Vosges (Frankrijk), verleend werd, uitgebreid met nieuwe afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 14/01/2020 numac 2020010053 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de su type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 16/01/2020 numac 2020010052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de sc sluiten wordt de schorsing van de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen die bij ministerieel besluit van 15 maart 2019 aan de b.v. ROELOFSEN TRANSPORT, gevestigd Verhuellweg 5 te NL-6984 AA, werd verleend, opgeheven.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^