Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor uitkeringen. - Einde aanduiding Bij ministerieel besluit van 25 januari 2021 wordt, met ingang van 1 maart 2021, Het ber

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021030429
pub.
23/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021030429

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor uitkeringen. - Einde aanduiding Bij ministerieel besluit van 25 januari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040243 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Heraldiek en Vlaggenkunde type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 27/01/2021 numac 2021040174 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt, met ingang van 1 maart 2021, op zijn vraag een einde gesteld aan de aanduiding van dhr.

François PERL, als titularis van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor Uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^