Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 13 april 2021 wordt de beraadslaging van 4 maart 2021 waarbij het provinciecollege van Henegouwen de overheidsopdracht "4 districten - Diverse provinciale instellin Partij 1: "Wa

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021202094
pub.
04/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021202094

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 13 april 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020810 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 13/04/2021 pub. 28/04/2021 numac 2021202073 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 belast in de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken bepaald in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende type ministerieel besluit prom. 13/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021202051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening aan de directeur van het Centrum voor Cybersecurity België type ministerieel besluit prom. 13/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021031010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 13/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021031012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit sluiten wordt de beraadslaging van 4 maart 2021 waarbij het provinciecollege van Henegouwen de overheidsopdracht "4 districten - Diverse provinciale instellingen - Onderhoud van daken - 1 jaar hernieuwbaar 3 x 1 jaar - Partij 1: "Wallonie Picarde" Partij 2: Bergen Partij 3: "Centre-Thudinie" Partij 4: Charleroi" gunt, vernietigd, uitsluitend voor zover daarbij partij 4 is gegund.


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^