Neerlegging Van Collectieve Arbeidsovereenkomsten
gepubliceerd op 02 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008204284
pub.
02/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen mits voorafgaande betaling van een retributie van 1 EUR per bladzijde. Het afleveren van delen van kopieën wordt niet toegestaan.

De retributie is te betalen in handen van het daartoe afgevaardigd personeelslid van de Griffie.

Zij mag ook, vóór de uitreiking van de documenten, worden gestort op postrekening IBAN-nr. BE36 6792 0058 4781, "Collectieve arbeidsovereenkomsten", met vermelding van de registratienummers van de gewenste overeenkomsten.

Adres : Ernest Blérotstraat 1, te 1070 Brussel, lokaal 4195.

Telefoon : 02-233 41 48 en 41 21 van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : aca@werk.belgie.be Internetsite : http://www.werk.belgie.be

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/09/2008, neergelegd op 01/10/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - onderwerp : pensioenbijdrage aan het aanvullend sectoraal pensioenstelsel - wijziging van overeenkomst nummer 080977 van 09/10/2006 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/12/2007, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89327/CO/1060200.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/09/2008, neergelegd op 02/10/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - toepassingsgebied : - sector voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren - onderwerp : sectoraal akkoord 2007-2008 - wijziging van overeenkomst nummer 083860 van 31/05/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2007, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89328/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2008, neergelegd op 29/09/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - toepassingsgebied : - subsector speciale autobusdiensten - onderwerp : minimum maandinkomen - wijziging van overeenkomst nummer 046353 van 27/06/1997 - geldigheidsduur : m.i.v. 17/01/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89329/CO/1400000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2008, neergelegd op 29/09/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - toepassingsgebied : - sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven - chauffeurs - onderwerp : minimum maandinkomen - vervanging van overeenkomst nummer 059012 van 12/06/2001 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89330/CO/1400000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2008, neergelegd op 29/09/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - toepassingsgebied : - sector van de taxi- en taxibestelwagenbedrijven - chauffeurs - onderwerp : toekenning van een A.R.A.B. vergoeding - vervanging van overeenkomst nummer 086417 van 18/12/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89331/CO/1400000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/08/2008, neergelegd op 25/09/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2007 tot 31/12/2008 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89332/CO/3170000.

PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGEWELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/12/2007, neergelegd op 15/01/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - toepassingsgebied : - Waalse Gewest - diensten voor geboorteregeling en gezins- en echtelijke raadplegingen die geen lid zijn van de "Fédération laïque des Centres de planning familial" of van de "Fédération des Centres pluralistes de plannings famiaux" - Coördinatiecentra voor thuisverzorging en thuisdiensten die geen lid zijn van de "Association des Centres de coordination des soins et services à domicile" bij de Franse Gemeenschap van België - "Espaces-Rencontres" - diensten voor sociale integratie - niet van toepassing op : - ondernemingen, groepen ondernemingen of dienstenverbanden die over een vakbondsafvaardiging beschikken die voor deze sector bevoegd is - onderwerp : statuut van de syndicale afvaardiging - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89333/CO/3320000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/09/2008, neergelegd op 08/10/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - onderwerp : Fonds "Tweede pijler" - wijziging van overeenkomst nummer 087807 van 05/02/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89334/CO/1320000.

PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/09/2008, neergelegd op 08/10/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - onderwerp : Fonds "Tweede Pijler" - wijziging van overeenkomst nummer 087810 van 05/02/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89335/CO/1440000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/09/2008, neergelegd op 08/10/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - onderwerp : Fonds "Tweede Pijler" - wijziging van overeenkomst nummer 087813 van 05/02/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89336/CO/1450000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/08/2008, neergelegd op 12/08/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 083216 van 27/04/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2007 tot 31/12/2008 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89337/CO/1020200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE ZANDSTEEN- EN KWARTSIETGROEVEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK, UITGEZONDERD DE KWARTSIETGROEVEN VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/08/2008, neergelegd op 12/08/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - toepassingsgebied : - enkel van toepassing op de ondernemingen van de provincie Luik - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 083222 van 27/04/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2007 tot 31/12/2008 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89338/CO/1020400.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN VAN OOST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/06/2008, neergelegd op 23/09/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - onderwerp : arbeidsduur en werkregeling - vervanging van overeenkomst nummer 054565 van 01/12/1999 - vervanging van overeenkomst nummer 067740 van 07/05/2003 - vervanging van overeenkomst nummer 074121 van 02/02/2005 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89339/CO/1270200.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/04/2008, neergelegd op 18/08/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - toepassingsgebied : - zonaal leerlingenvervoer - Vlaamse Gemeenschap - onderwerp : bestaanszekerheid voor busbegeleiders - geldigheidsduur : van 01/06/2007 tot 30/06/2008 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89340/CO/1520000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/09/2008, neergelegd op 19/09/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - toepassingsgebied : - personeel in de gezinshulp, huishoudhulp, thuishulp, oppas van zieke kinderen, polyvalente arbeiders - onderwerp : aanvullende vergoeding die toegekend wordt in het raam van de herschikking van de loopbaan - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89341/CO/3180100.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/09/2008, neergelegd op 19/09/2008 en geregistreerd op 20/10/2008. - onderwerp : sectoraal pensioenstelsel - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89342/CO/3240000.

NATIONALE ARBEIDSRAAD Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/10/2008, neergelegd op 17/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - onderwerp : overeenkomst nr. 43undecies tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 02/05/1988 houdende wijziging en coördinatie van de CAO's nr. 21 van 10/05/1975 en nr. 23 van 25/07/1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum- maandinkomen - wijziging van overeenkomst nummer 020666 van 02/05/1988 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89461/CO/3000000.

NATIONALE ARBEIDSRAAD Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/10/2008, neergelegd op 17/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - onderwerp : overeenkomst nr. 38sexies tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 06/12/1983 betreffende de werving en selectie van werknemers - wijziging van overeenkomst nummer 010500 van 06/12/1983 - geldigheidsduur : m.i.v. 10/10/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89462/CO/3000000.

NATIONALE ARBEIDSRAAD Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/10/2008, neergelegd op 17/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - onderwerp : overeenkomst nr. 95 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie - geldigheidsduur : m.i.v. 10/10/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89463/CO/3000000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TABAKSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/10/2008, neergelegd op 28/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - onderwerp : kort verzuim - vervanging van overeenkomst nummer 087943 van 29/01/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2007, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89464/CO/1330000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/09/2008, neergelegd op 21/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - toepassingsgebied : - ondernemingen die gekend zijn onder het kerngetal RSZ 086 (sector pakhuizen) - onderwerp : sectoraal akkoord 2007-2008 - wijziging van overeenkomst nummer 083947 van 05/07/2007 - geldigheidsduur : van 30/09/2008 tot 31/12/2008 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89465/CO/1430000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/10/2008, neergelegd op 09/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - niet van toepassing op : - ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit - artikel 11 is niet van toepassing op de ondernemingen voor de duw- en continuvaart - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - wijziging van overeenkomst nummer 086234 van 26/11/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2007, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89466/CO/1390000.

PARITAIR COMITE VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/10/2008, neergelegd op 22/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89467/CO/3140000.

PARITAIR COMITE VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/10/2008, neergelegd op 22/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - onderwerp : syndicale premie - wijziging van overeenkomst nummer 083845 van 04/06/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/11/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89469/CO/3140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/10/2008, neergelegd op 27/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - toepassingsgebied : - rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden - onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten - Sociaal Fonds voor de privérusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen - geldigheidsduur : van 01/01/2008 tot 31/12/2008, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89470/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TABAKSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/10/2008, neergelegd op 28/10/2008 en geregistreerd op 06/11/2008. - toepassingsgebied : - subsector rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 076267 van 24/06/2005 - vervanging van overeenkomst nummer 087949 van 29/01/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2007, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89475/CO/1330000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE METAALHANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/09/2008, neergelegd op 29/10/2008 en geregistreerd op 18/11/2008. - onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 085004 van 21/06/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89623/CO/1490400.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/09/2008, neergelegd op 29/10/2008 en geregistreerd op 18/11/2008. - toepassingsgebied : - busbegeleiders en busbegeleidsters voor de gesubsidieerd inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die behoren tot het zonaal leerlingenvervoer - onderwerp : bestaanszekerheid - geldigheidsduur : van 01/07/2008 tot 30/06/2009 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89624/CO/1520000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/09/2008, neergelegd op 29/10/2008 en geregistreerd op 18/11/2008. - toepassingsgebied : - inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ ingeschreven op de Franse taalrol - onderwerp : wijziging van de statuten van het Sociaal- en Waarborgfonds - wijziging van overeenkomst nummer 004989 van 26/04/1978 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89625/CO/1520000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/09/2008, neergelegd op 29/10/2008 en geregistreerd op 18/11/2008. - toepassingsgebied : - onderwijsinstellingen en internaten van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs - onderwerp : professionele vorming - geldigheidsduur : van 01/07/2007 tot 31/12/2008 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89626/CO/1520000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/09/2008, neergelegd op 29/10/2008 en geregistreerd op 18/11/2008. - toepassingsgebied : - onderwijsinstellingen en de internaten van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - uitvoering van overeenkomst nummer 004502 van 07/03/1977 - vervanging van overeenkomst nummer 030369 van 13/05/1992 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89627/CO/1520000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/10/2008, neergelegd op 03/11/2008 en geregistreerd op 18/11/2008. - toepassingsgebied : - rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest - rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol - onderwerp : wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen - wijziging van overeenkomst nummer 080946 van 28/09/2006 - geldigheidsduur : m.i.v. 15/10/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89628/CO/3040000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/10/2008, neergelegd op 13/10/2008 en geregistreerd op 18/11/2008. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten bedoeld in het artikel 194, § 1, van de wet van 12/08/2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen namelijk de langdurig niet-werkende werkzoekenden, de bestaansminimumtrekkers of de gerechtigden van de financiële sociale bijstand - onderwerp : loonvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 086354 van 13/11/2007 - geldigheidsduur : van 01/10/2008 tot 30/09/2009 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89629/CO/3220000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/10/2008, neergelegd op 30/10/2008 en geregistreerd op 18/11/2008. - onderwerp : koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen - geldigheidsduur : m.i.v. 01/06/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 89630/CO/3220100.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^