Neerlegging Van Collectieve Arbeidsovereenkomsten
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009204767
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen mits voorafgaande betaling van een retributie van 1 EUR per bladzijde. Het afleveren van delen van kopieën wordt niet toegestaan.

De retributie is te betalen in handen van het daartoe afgevaardigd personeelslid van de Griffie.

Zij mag ook, vóór de uitreiking van de documenten, worden gestort op postrekening IBAN-nr. BE36 6792 0058 4781, "Collectieve arbeidsovereenkomsten", met vermelding van de registratienummers van de gewenste overeenkomsten.

Adres : Ernest Blérotstraat 1, te 1070 Brussel, lokaal 4195.

Telefoon : 02-233 41 48 en 41 21 van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : coa@werk.belgie.be Internetsite : http://www.werk.belgie.be

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS : INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2009, neergelegd op 26/06/2009 en geregistreerd op 23/09/2009. - onderwerp : kort verzuim - vervanging van overeenkomst nummer 083899 van 27/06/2007 - uitvoering van overeenkomst nummer 093404 van 29/05/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94507/CO/1490100.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/06/2009, neergelegd op 22/06/2009 en geregistreerd op 05/10/2009. - toepassingsgebied : - arbeiders en werksters in loondienst, met een onbeperkt of tijdelijk contract, voor werkzaamheden die in België worden uitgevoerd, welke ook het vestigingsland van de werkgever weze - onderwerp : lonen, loontoeslagen en premies - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94696/CO/1210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/06/2009, neergelegd op 22/06/2009 en geregistreerd op 05/10/2009. - toepassingsgebied : - arbeiders en werksters in loondienst, met een onbeperkt of tijdelijk contract, voor werkzaamheden die in België worden uitgevoerd, welke ook het vestigingsland van de werkgever weze - onderwerp : toekenning van een A.R.A.B. vergoeding - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94697/CO/1210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/06/2009, neergelegd op 22/06/2009 en geregistreerd op 05/10/2009. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerkosten - vervanging van overeenkomst nummer 069623 van 19/06/2003 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94698/CO/1210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/06/2009, neergelegd op 22/06/2009 en geregistreerd op 05/10/2009. - toepassingsgebied : - schoonmaakwerkzaamheden betaald door middel van dienstencheques - arbeiders of werksters in loondienst, met een onbeperkt of tijdelijk contract, voor werkzaamheden die in België worden uitgevoerd, welke ook het vestigingsland van de werkgever weze - ondernemingen welke onder het PC 121 ressorteren, K.M.O. en andere - onderwerp : functieclassificatie - vervanging van overeenkomst nummer 067757 van 19/06/2003 - vervanging van overeenkomst nummer 076438 van 09/08/2005 - vervanging van overeenkomst nummer 082421 van 05/03/2007 - vervanging van overeenkomst nummer 083427 van 03/05/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94699/CO/1210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/06/2009, neergelegd op 22/06/2009 en geregistreerd op 05/10/2009. - toepassingsgebied : - arbeiders en werksters in loondienst, met een onbeperkt of tijdelijk contract, voor werkzaamheden die in Belgie worden uitgevoerd, welke ook het vestigingsland van de werkgever weze - onderwerp : arbeidsduur, overuren en arbeidsorganisatie - vervanging van overeenkomst nummer 068499 van 19/06/2003 - vervanging van overeenkomst nummer 072986 van 16/09/2004 - vervanging van overeenkomst nummer 076439 van 09/08/2005 - vervanging van overeenkomst nummer 083425 van 03/05/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94700/CO/1210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/06/2009, neergelegd op 22/06/2009 en geregistreerd op 05/10/2009. - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94701/CO/1210000.

NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE SPORT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/04/2009, neergelegd op 24/06/2009 en geregistreerd op 05/10/2009. - toepassingsgebied : - werknemers die normale voltijdse arbeidsprestaties verrichten krachtens een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars zoals bedoeld in de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars - onderwerp : gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 01/07/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94702/CO/2230000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/06/2009, neergelegd op 23/06/2009 en geregistreerd op 05/10/2009. - onderwerp : opleidingsinitiatieven - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94703/CO/3180200.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN HET KLEDING EN CONFECTIEBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/06/2009, neergelegd op 30/06/2009 en geregistreerd op 05/10/2009. - onderwerp : toekenning maaltijdcheques - geldigheidsduur : van 01/06/2009 tot 31/12/2009 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94704/CO/2150000.

AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2009, neergelegd op 06/10/2009 en geregistreerd op 06/10/2009. - onderwerp : loonvoorwaarden - wijziging van overeenkomst nummer 023740 van 29/05/1989 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94721/CO/2180000.

AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2009, neergelegd op 06/10/2009 en geregistreerd op 06/10/2009. - onderwerp : functieclassificatie - wijziging van overeenkomst nummer 023740 van 29/05/1989 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94722/CO/2180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/06/2009, neergelegd op 23/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94768/CO/1170000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/06/2009, neergelegd op 23/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94769/CO/1170000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER EN KARTONBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/06/2009, neergelegd op 24/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : anciënniteitsverlof - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94770/CO/2220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER EN KARTONBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/06/2009, neergelegd op 24/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - vervanging van overeenkomst nummer 084900 van 28/08/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94771/CO/2220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER EN KARTONBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/06/2009, neergelegd op 24/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar, op 56 jaar of halftijds brugpensioen op 55 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 084899 van 28/08/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94772/CO/2220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER EN KARTONBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/06/2009, neergelegd op 24/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94773/CO/2220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER EN KARTONBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/06/2009, neergelegd op 24/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 085111 van 28/08/2007 - geldigheidsduur : van 01/02/2009 tot 31/01/2011, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94774/CO/2220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER EN KARTONBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/09/2009 en 30/06/2009, neergelegd op 29/09/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - toepassingsgebied : - ondernemingen in moeilijkheden zoals bedoeld in artikel 14 § 4 van de wet van 19/06/2009 (Belgisch Staatsblad van 25/06/2009) - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 31/12/2009 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94775/CO/2220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : sociaal programmatie 2009-2010 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 084310 van 04/07/2007 - wijziging van overeenkomst nummer 084319 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 04/05/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 94776/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - zie artikel 1, §§ 1 en 3 - onderwerp : invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94777/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - zie artikel 1, §§ 1 en 3 - onderwerp : invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94778/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerkosten - vervanging van overeenkomst nummer 075657 van 06/07/2005 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94779/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : bestaanszekerheid - vervanging van overeenkomst nummer 084313 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94780/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : bestaanszekerheid - vervanging van overeenkomst nummer 084327 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94781/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : professionele vorming - vervanging van overeenkomst nummer 088255 van 09/04/2008 - uitvoering van overeenkomst nummer 094776 van 28/05/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94782/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : professionele vorming - vervanging van overeenkomst nummer 088256 van 09/04/2008 - uitvoering van overeenkomst nummer 094776 van 28/05/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94783/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - groentenijverheid - onderwerp : jaarlijkse premie - vervanging van overeenkomst nummer 084314 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2008, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94784/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - zie artikel 1, §§ 1 en 3 - onderwerp : toekenning van premies - vervanging van overeenkomst nummer 084321 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94785/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - toepassingsgebied : - groenteconservennijverheid, watervrije groenten, zuurkool, in zout ingelegde groenten, bereiding van droge, bevroren en diepgevroren groenten, het schoonmaken of bereiden van verse groenten - onderwerp : jaarlijkse premie - vervanging van overeenkomst nummer 084315 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94786/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar en op 58 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 082911 van 03/05/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94787/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar en op 58 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 084322 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94788/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - toepassingsgebied : - zie artikel 1 - niet van toepassing op : - zie artikel 1 - onderwerp : waarborg en faciliteiten van vereffening van de aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders indien zij worden ontslagen - vervanging van overeenkomst nummer 075658 van 06/07/2005 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94789/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2009, neergelegd op 08/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - zie artikel 1, § 1 - onderwerp : ecocheques - geldigheidsduur : van 01/07/2008 tot 31/12/2009 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94790/CO/1180000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/06/2009 en 30/04/2009, neergelegd op 18/06/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - onderwerp : protocolakkoord 2009-2010 - wijziging van overeenkomst nummer 082969 van 13/03/2007 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 082969 van 13/03/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94791/CO/1020900.

PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/09/2009, neergelegd op 30/09/2009 en geregistreerd op 07/10/2009. - toepassingsgebied : - havenarbeiders van het algemeen contingent, logistiek contingent en de vaklui die zij tewerkstellen - werknemers die verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst voor logistieke havenarbeid - onderwerp : niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - geldigheidsduur : van 01/10/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94792/CO/3010000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER EN KARTONBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/06/2009, neergelegd op 24/06/2009 en geregistreerd op 09/10/2009. - toepassingsgebied : - aan wie geen maaltijdcheques werd toegekend op 1 februari 2009 - onderwerp : toekenning maaltijdcheques en maaltijdvergoeding voor overuren - geldigheidsduur : m.i.v. 01/06/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94849/CO/2220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - koffiebranderijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084360 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94892/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - cichoreibranderijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084361 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94893/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de ondernemingen en in azijn ingelegde levensmiddelen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084303 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94894/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - ondernemingen waar dieetvoedingsmiddelen, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten en oplosbare koffies worden vervaardigd - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084304 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94895/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen en allerhande bereidingen worden vervaardigd - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084305 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 03/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94896/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - ondernemingen waar veevoeder wordt vervaardigd - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084306 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94897/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - ondernemingen voor de aardappelverwerking en aardappelschilbedrijven - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084307 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94898/CO/1180000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - witzandexploitaties - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94899/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - witzandexploitaties - onderwerp : professionele vorming - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94900/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - witzandexploitaties - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94901/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - witzandexploitaties - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94902/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - witzandexploitaties - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94903/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - witzandexploitaties - onderwerp : halftijds brugpensioen op 55 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94904/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - witzandexploitaties - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94905/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - witzandexploitaties - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94906/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - witzandexploitaties - onderwerp : uitzendarbeid - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94907/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - witzandexploitaties - onderwerp : outplacement - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94908/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - witzandexploitaties - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 30/06/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94909/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - witzandexploitaties - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden - geldigheidsduur : van 01/01/2010 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94910/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2009, neergelegd op 01/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - witzandexploitaties - onderwerp : halftijds brugpensioen op 55 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94911/CO/1020600.

PARITAIR COMITE VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - onderwerp : tijdskrediet - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94912/CO/2270000.

PARITAIR COMITE VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - onderwerp : nieuwe arbeidsregelingen - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94913/CO/2270000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 322 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94914/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 10602 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94915/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 111 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94916/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 112 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94917/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 118 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94918/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 120-02 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94919/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 121 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94920/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 132 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94921/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 144 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94922/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 145 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94923/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 142-01 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94924/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 143 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94925/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 149-01 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94926/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 149-02 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94927/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 149-04 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94928/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 209 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94929/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 216 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94930/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 226 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94931/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2009, neergelegd op 02/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 304 - uitvoering van overeenkomst nummer 094914 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2009 tot 30/06/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94932/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - onderwerp : koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen - vervanging van overeenkomst nummer 084319 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94934/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - zie artikel 1, § 1 - onderwerp : ecocheques - geldigheidsduur : van 01/07/2008 tot 31/12/2009 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94935/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : syndicale vorming - vervanging van overeenkomst nummer 084316 van 04/07/2007 - vervanging van overeenkomst nummer 084317 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94936/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - sector van de bakkerijen en de banketbakkerijen - onderwerp : aanvullende vergoeding na ontslag of indien een einde aan de arbeidsovereenkomst wordt gemaakt door medische overmacht - vervanging van overeenkomst nummer 085569 van 19/09/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94937/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - zie artikel 2 - onderwerp : aanvullende vergoeding na ontslag of indien een einde aan de arbeidsovereenkomst wordt gemaakt door medische overmacht - vervanging van overeenkomst nummer 084326 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94938/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : aanvullende vergoeding in geval van overstap van een vijfde vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2010 tot 31/12/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94939/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : aanvullende vergoeding in geval van overstap van een vijfde vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2010 tot 31/12/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94940/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte - vervanging van overeenkomst nummer 084308 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94941/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte - vervanging van overeenkomst nummer 084325 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94942/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - maalderijen en ondernemingen van roggebloem - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084331 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94943/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - ondernemingen van bijproducten van graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084332 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94944/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084320 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94945/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - rijst- en maïsstijfselfabrieken, glucose-, maïsmeel- en aardappelmeelfabrieken - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084333 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94946/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - beschuitfabrieken, koekjesfabrieken, ondernemingen van speculaas, jodenpaasbrood en peperkoek - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084334 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94947/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - beschuitfabrieken - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084335 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94948/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - industriële banketbakkerijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084336 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94949/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084337 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94950/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - kandijfabrieken - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084338 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94951/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - gistfabrieken en distilleerderijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084339 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94952/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - brouwerijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084340 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94953/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - mouterijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084341 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94954/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - ondernemingen van drinkwaters en limonaden - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084342 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94955/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - ondernemingen van appelwijnen, wijnen, vruchtensap en -wijn, likeuren, aperitieven en vruchtenstokerijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084343 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94956/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - groenteconservennijverheid, watervrije groenten, zuurkool, in zout ingelegde groenten, bereiding van droge, bevroren en diepgevroren groenten, het schoonmaken of bereiden van verse groenten - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084344 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94957/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - fruitconserven, gekonfijte vruchten, appeldeeg, bevroren en diepgevroren vruchten, jam-, stroop- en pectinefabrieken - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084345 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94958/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookte vlees en vleesderivaten - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084346 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94959/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - vetsmelterijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084347 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94960/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - darmslijmerijen, ondernemingen van kalibreren en plakken van darmen inbegrepen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084349 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94961/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - slachthuizen en werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084350 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94962/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - pluimveeslachterijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084351 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94963/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken en ondernemingen van melkproducten, met uitzondering van de ondernemingen van roomijs en gesmolten kaas - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084352 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94964/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - roomijsondernemingen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084353 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94965/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - gesmolten kaasondernemingen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084354 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94966/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - olie- en margarinefabrieken - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084355 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94967/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - chocoladefabrieken en ondernemingen van broodsmeersel - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084356 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94968/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - suikerbakkerijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084357 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94969/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - koelnijverheid : ondernemingen voor kunstijs en de koelhuizen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084358 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94970/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - toepassingsgebied : - visconservenfabrieken, haringrokerijen en ondernemingen van verduurzaamde en diepgevroren vis - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 084359 van 04/07/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 94971/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2009, neergelegd op 08/07/2009 en geregistreerd op 13/10/2009. - onderwerp : akte houdende handtekeningen van de 45 bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomsten van het PC 118 - registratienummer : 94933/CS/1180000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^