Neerlegging Van Collectieve Arbeidsovereenkomsten
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011201275
pub.
17/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen mits voorafgaande betaling van een retributie van 1 EUR per bladzijde. Het afleveren van delen van kopieën wordt niet toegestaan.

De retributie is te betalen in handen van het daartoe afgevaardigd personeelslid van de Griffie.

Zij mag ook, vóór de uitreiking van de documenten, worden gestort op postrekening IBAN-nr. BE36 6792 0058 4781, "Collectieve arbeidsovereenkomsten", met vermelding van de registratienummers van de gewenste overeenkomsten.

Adres : Ernest Blérotstraat 1, te 1070 Brussel, lokaal 4195, van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Telefoon : 02-233 41 48 en 41 21.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : coa@werk.belgie.be Internetsite : http://www.werk.belgie.be

PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/11/2009, neergelegd op 17/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - gelegenheidspersoneel zoals bepaald in het artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 083179 van 22/05/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102936/CO/1440000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/11/2009, neergelegd op 17/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - de seizoens- en gelegenheidswerknemers zoals bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (Belgisch Staatsblad van 5 december 1969) inzake de sociale zekerheid der werknemers - niet van toepassing op : - subsector aanleggen en onderhouden van parken en tuinen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 085129 van 02/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102937/CO/1450000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/11/2009, neergelegd op 17/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - niet van toepassing op : - de seizoens- en gelegenheidswerknemers zoals bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (Belgisch Staatsblad van 5 december 1969) inzake de sociale zekerheid der werknemers - subsector aanleggen en onderhouden van parken en tuinen - onderwerp : aanvullende sociale voordelen ten laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds - vervanging van overeenkomst nummer 076708 van 29/07/2005 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102938/CO/1450000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/11/2009, neergelegd op 17/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - subsector aanleggen en onderhouden van parken en tuinen - inbegrepen het onderhoud van de graven van vreemde militairen in België - onderwerp : aanvullende sociale voordelen ten laste van het Sociaal Fonds - vervanging van overeenkomst nummer 085134 van 02/07/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102939/CO/1450000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/01/2011, neergelegd op 18/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - onderwerp : ecocheques - vervanging van overeenkomst nummer 102425 van 06/09/2010 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102940/CO/2200000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/12/2010, neergelegd op 18/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/01/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102941/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/12/2010, neergelegd op 18/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - "Aides à la jeunesse" en "SASPE" - onderwerp : geldelijk statuut van het personeel - vervanging van overeenkomst nummer 088965 van 21/12/2006 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102942/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/12/2010, neergelegd op 18/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest - onderwerp : geldelijk statuut van het personeel - vervanging van overeenkomst nummer 073573 van 04/11/2004 - vervanging van overeenkomst nummer 080533 van 08/12/2005 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2009, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102943/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE SOCIALE WERKPLAAST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/12/2010, neergelegd op 17/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - beschutte werkplaatsen - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - uitvoering van overeenkomst nummer 074061 van 02/02/2005 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102944/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE SOCIALE WERKPLAAST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/12/2010, neergelegd op 17/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie - onderwerp : maatregelen inzake sectoraal herstel bij economische recessie - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102945/CO/3270100.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2011, neergelegd op 14/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - onderwerp : tijdelijke crisismaatregelen - verlenging van overeenkomst nummer 092814 van 26/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot op heden onbepaalde datum - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102946/CO/2090000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/12/2010, neergelegd op 12/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders - onderwerp : bijzondere bijdrage voor scholing - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102947/CO/3010500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/12/2010, neergelegd op 12/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - havenarbeiders van het logistiek contingent - onderwerp : CODEX - vervanging van overeenkomst nummer 088370 van 05/05/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 22/12/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 102948/CO/3010500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/12/2010, neergelegd op 12/01/2011 en geregistreerd op 27/01/2011. - toepassingsgebied : - havenarbeiders van het algemeen contingent - onderwerp : CODEX - vervanging van overeenkomst nummer 088369 van 05/05/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 22/12/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 102949/CO/3010500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PANNENBAKKERIJEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/06/2010, neergelegd op 23/12/2010 en geregistreerd op 27/01/2011. - onderwerp : invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel - geldigheidsduur : m.i.v. 09/06/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102950/CO/1130400.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/07/2009, neergelegd op 10/07/2009 en geregistreerd op 27/01/2011. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - verlenging van overeenkomst nummer 028508 van 24/06/1991 - verlenging van overeenkomst nummer 042354 van 04/03/1996 - verlenging van overeenkomst nummer 047192 van 12/01/1998 - verlenging van overeenkomst nummer 054706 van 08/11/1999 - uitvoering van overeenkomst nummer 095215 van 06/07/2009 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 102951/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2011, neergelegd op 24/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - sector voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren - niet van toepassing op : - sector van de ondernemingen der metaalverwerking - onderwerp : wijziging van het sectoraal akkoord 2009-2010 - verlenging van overeenkomst nummer 096949 van 26/05/2009 - verlenging van overeenkomst nummer 096952 van 23/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/04/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103286/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2011, neergelegd op 24/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - niet van toepassing op : - sector voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren - onderwerp : wijziging van het sectoraal akkoord 2009-2010 - verlenging van overeenkomst nummer 094402 van 18/05/2009 - verlenging van overeenkomst nummer 098660 van 18/01/2010 - verlenging van overeenkomst nummer 099840 van 17/05/2010 - verlenging van overeenkomst nummer 099917 van 19/04/2010 - verlenging van overeenkomst nummer 101888 van 20/09/2010 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/04/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103287/CO/1110000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2010, neergelegd op 26/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - werklieden (m/v) tewerkgesteld in een voltijds arbeidsstelsel - onderwerp : halftijds brugpensioen op 56 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103288/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2010, neergelegd op 26/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103289/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2010, neergelegd op 26/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103290/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2010, neergelegd op 26/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : aanvullende vergoeding ten gunste van sommige ontslagen oudere werklieden in geval van nachtprestaties - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103291/CO/1200100.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/01/2011, neergelegd op 21/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - rijdend personeel van de subsector van het geregeld vervoer dat werkt in opdracht van de "Société régionale wallonne du Transport" - SRWT - onderwerp : écocheques en eenmalige premie - opheffing van overeenkomst nummer 102057 van 13/09/2010 - geldigheidsduur : van 01/07/2010 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103292/CO/1400000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/01/2011, neergelegd op 21/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - ondernemingen van geregeld-, bijzondere vormen van geregeld- en ongeregeld vervoer - niet van toepassing op : - personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid - zie § 2, artikel 1, punten b en c - onderwerp : wijziging van sociaal sectoraal pensioenstelsel - wijziging van overeenkomst nummer 088918 van 25/06/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103293/CO/1400000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2011, neergelegd op 26/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 094364 van 18/06/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103294/CO/1420100.

PARITAIR COMITE VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/01/2011, neergelegd op 21/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : tijdskrediet - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 30/09/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103295/CO/2270000.

PARITAIR COMITE VOOR DE KOOPVAARDIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2011, neergelegd op 21/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is en voor de werknemers tewerkgesteld in deze ondernemingen verbonden met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst en ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden zoals bedoeld in artikel 1bis van de besluitwet van 7 februari 1945 - onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 073946 van 02/02/2005 - vervanging van overeenkomst nummer 092214 van 28/04/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103296/CO/3160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE KOOPVAARDIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2011, neergelegd op 21/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is en voor de werknemers tewerkgesteld in deze ondernemingen verbonden met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst en ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden zoals bedoeld in artikel 1bis van de besluitwet van 7 februari 1945 - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - lange loopbaan - vervanging van overeenkomst nummer 102430 van 11/10/2010 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/01/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103297/CO/3160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE KOOPVAARDIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2011, neergelegd op 21/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - zeevarenden ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld op de zeeschepen die uitsluitend passagiers invoeren met een maximum van 12 passagiers - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103298/CO/3160000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2011, neergelegd op 24/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - mannelijke of vrouwelijke huishoudhelp(st)er die een kwalificatieopleiding volgen van gezinshelper in het kader bepaald door het Sociale Maribelfonds - diensten gesubsidieerd door het Waalse Gewest, de Franse of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige Gemeenschap - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 096335 van 15/06/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103299/CO/3180100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/02/2010, neergelegd op 24/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : opleidingsinitiatieven - uitvoering van overeenkomst nummer 052503 van 04/06/1999 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103300/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/02/2010, neergelegd op 24/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - wijziging van overeenkomst nummer 025007 van 23/02/1990 - wijziging van overeenkomst nummer 092709 van 18/12/2008 - vervanging van overeenkomst nummer 095877 van 24/09/2009 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103301/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/02/2010, neergelegd op 24/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - instellingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden - onderwerp : bijkomende tewerkstelling - wijziging van overeenkomst nummer 063292 van 07/05/2002 - geldigheidsduur : van 01/01/2010 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103302/CO/3190200.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/12/2010, neergelegd op 24/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 116 - uitvoering van overeenkomst nummer 100001 van 08/06/2010 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2011, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103303/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/12/2010, neergelegd op 24/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - uitzendbureaus bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - uitzendkrachten die door uitzendbureaus ter beschikking gesteld worden, bedoeld bij artikel 7, 3°, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers - onderwerp : pensioenpremie voor de uitzendkrachten in het PC 207 - uitvoering van overeenkomst nummer 100001 van 08/06/2010 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2011, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103304/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/01/2011, neergelegd op 27/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar of op 58 jaar of halftijds- op 57 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 095399 van 25/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/03/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103305/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2011, neergelegd op 25/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/01/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103306/CO/1270000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/11/2010, neergelegd op 27/01/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : halftijds brugpensioen op 55 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 063925 van 05/03/2001 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103307/CO/3180200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/01/2011, neergelegd op 07/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : sectoraal pensioenstelsel - uitvoering van overeenkomst nummer 095611 van 08/07/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103308/CO/1020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/01/2011, neergelegd op 07/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : Fonds 2e pijler PSC 10201 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103309/CO/1020100.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2011, neergelegd op 03/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - sector van de groentenijverheid - onderwerp : functieclassificatie - vervanging van overeenkomst nummer 094957 van 29/06/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103310/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/01/2011, neergelegd op 07/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - reders en werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisserij - onderwerp : sociaal stauut van de zeevisser - uitvoering van overeenkomst nummer 016760 van 29/08/1986 - vervanging van overeenkomst nummer 099170 van 28/01/2010 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103311/CO/1430000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS : INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/01/2011, neergelegd op 03/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : sectoraal pensioenstelsel - pensioen - uitvoering van overeenkomst nummer 083418 van 04/06/2007 - wijziging van overeenkomst nummer 085660 van 10/10/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103312/CO/1490100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS : INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/01/2011, neergelegd op 03/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - wergevers en arbeiders vallende onder het toepassingsgebied van de overeenkomst gesloten op 26 januari 2011) sectoraal pensioenstelsel - pensioen - onderwerp : sectoraal pensioenstelsel - solidariteit - wijziging van overeenkomst nummer 085659 van 10/10/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103313/CO/1490100.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/02/2011, neergelegd op 04/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds - vervanging van overeenkomst nummer 099924 van 31/03/2010 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103314/CO/1520000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2011, neergelegd op 02/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : sectoraal akkoord 2009-2010 - verlenging van overeenkomst nummer 095215 van 06/07/2009 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/03/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103315/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PAPIERNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/01/2011, neergelegd op 03/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : tijdelijke crisismaatregelen - verlenging van overeenkomst nummer 099934 van 15/06/2010 - geldigheidsduur : van 01/10/2011 tot 31/03/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103316/CO/2210000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/11/2010, neergelegd op 07/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 086836 van 06/12/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2013, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103317/CO/3180200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/05/2010, neergelegd op 02/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - niet van toepassing op : - directiepersoneel, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de AD - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geboortejaar : 1954 - geldigheidsduur : van 01/01/2012 tot 31/12/2014, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 103318/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/05/2010, neergelegd op 02/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - niet van toepassing op : - directiepersoneel, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de AD - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geboortejaar : 1955 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 103319/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/05/2010, neergelegd op 02/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : aanpassing van het systeem voor de herverdeling van de arbeid - wijziging van overeenkomst nummer 042081 van 23/04/1996 - geldigheidsduur : m.i.v. 25/05/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 103320/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/07/2010, neergelegd op 02/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - niet van toepassing op : - directiepersoneel - onderwerp : toekenning van een 13e maand - wijziging van overeenkomst nummer 004608 van 07/04/1977 - wijziging van overeenkomst nummer 042666 van 03/09/1996 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 103321/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/07/2010, neergelegd op 02/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - niet van toepassing op : - directiepersoneel - onderwerp : warmte-uren - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 103322/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2010, neergelegd op 03/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : nieuwe reglement van het extrawettelijjke rustpensioen van het type "vaste prestaties" - wijziging van overeenkomst nummer 081578 van 24/10/2006 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 103323/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/12/2010, neergelegd op 07/02/2011 en geregistreerd op 03/03/2011. - toepassingsgebied : - sector van de Basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie - onderwerp : eindejaarspremie - wijziging van overeenkomst nummer 081514 van 28/11/2006 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103324/CO/3290100.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/11/2010, neergelegd op 24/11/2010 en geregistreerd op 03/03/2011. - niet van toepassing op : - sector voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren - onderwerp : wijziging van het nationaal akkoord 2009-2010 (94402/CO/111) tot aanvulling van de lijst met te verlengen ondernemingscao's brugpensioen - wijziging van overeenkomst nummer 094402 van 18/05/2009 - geldigheidsduur : van 01/01/2009 tot 31/12/2010 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103325/CO/1110000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/12/2010, neergelegd op 16/12/2010 en geregistreerd op 03/03/2011. - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - uitvoering van overeenkomst nummer 036482 van 17/06/1994 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 103326/CO/2020100.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^