Neerlegging Van Collectieve Arbeidsovereenkomsten
gepubliceerd op 06 augustus 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013204476
pub.
06/08/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen.

Adres : Ernest Blérotstraat 1, te 1070 Brussel, lokaal 4195, van 9 tot 12 uur, of op afspraak.

Telefoon : 02-233 41 48 en 49 11.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : coa@werk.belgie.be Internetsite : http://www.werk.belgie.be

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - toepassingsgebied : - ondernemingen waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken - onderwerp : vaststelling, in het kader van het Maritiem Arbeidsverdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie van 23 februari 2006, van aanvullende bepalingen van toepassing op de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duurvan de werknemers die als zeeman aan boord van een zeeschip varen en arbeid verrichten - geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116028/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - toepassingsgebied : - werkliedenpersoneel in de ondernemingen waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 113954 van 10/01/2013 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116029/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - toepassingsgebied : - zie artikel 1 - onderwerp : voorwaarden en modaliteiten van de uitzendarbeid in het bouwbedrijf - wijziging van overeenkomst nummer 076243 van 24/06/2005 - vervanging van overeenkomst nummer 107607 van 08/12/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116030/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : verlenging van overeenkomsten over tewerkstelling en opleiding - verlenging van overeenkomst nummer 095392 van 25/06/2009 - verlenging van overeenkomst nummer 095393 van 25/06/2009 - verlenging van overeenkomst nummer 100610 van 08/07/2010 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116031/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of op 56 jaar of 56 jaar/40 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 114267 van 14/02/2013 - vervanging van overeenkomst nummer 114972 van 11/04/2013 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116032/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116033/CO/1240000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAARSNIJDERIJEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/05/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 104423 van 06/05/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 01/01/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116034/CO/1480100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS : INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : wijziging en coördinatie van het sectoraal pensioenstelsel - solidariteit - wijziging van overeenkomst nummer 107525 van 23/11/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116035/CO/1490100.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2013, neergelegd op 26/06/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - toepassingsgebied : - onderwijsinstellingen en internaten van het door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs - onderwerp : bijkomende vormingsinspanningen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116036/CO/2250000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2013, neergelegd op 01/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : opleidingsinspanningen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116037/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2013, neergelegd op 01/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116038/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2013, neergelegd op 01/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116039/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MAATSCHAPPIJEN VOOR HYPOTHECAIRE LENINGEN, SPAREN EN KAPITALISATIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2013, neergelegd op 03/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen : definities - wijziging van overeenkomst nummer 030409 van 03/06/1992 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116040/CO/3080000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MAATSCHAPPIJEN VOOR HYPOTHECAIRE LENINGEN, SPAREN EN KAPITALISATIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2013, neergelegd op 03/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : vaststelling van de brugdagen voor 2014-2015-2016 - uitvoering van overeenkomst nummer 005749 van 20/02/1979 - geldigheidsduur : van 01/01/2014 tot 31/12/2016 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116041/CO/3080000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MAATSCHAPPIJEN VOOR HYPOTHECAIRE LENINGEN, SPAREN EN KAPITALISATIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2013, neergelegd op 03/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen : aanwending van de bijdragen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 30/06/2015 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116042/CO/3080000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BOSONTGINNINGEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116043/CO/1250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BOSONTGINNINGEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2015 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116044/CO/1250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst over loon en arbeidsvoorwaarden - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 107061 van 27/10/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 30/11/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116045/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : ecocheques - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116046/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : tijdskrediet - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116047/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116048/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2015 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116049/CO/1250200.

PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - toepassingsgebied : - werknemers die verbonden zijn door een overeenkomst voor arbeiders of thuisarbeiders - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 01/11/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116050/CO/1260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : regeling van de gedeeltelijke werkloosheid - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 01/11/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116051/CO/1260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 01/11/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116052/CO/1260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - onderwerp : outplacement - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 01/11/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116053/CO/1260000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/06/2004, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - niet van toepassing op : - deeltijdse bestuurders - onderwerp : berekening op jaarbasis van de werktijd van de voltijdse tewerkgestelde bestuurders - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2004, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116054/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2006, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - niet van toepassing op : - Directiepersoneel - onderwerp : kapitalisatie van verlofdagen - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2007, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 116055/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/02/2010, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - niet van toepassing op : - Directiepersoneel - onderwerp : prestaties van algemeen belang in vredestijd - geldigheidsduur : m.i.v. 26/02/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 116056/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/04/2011, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - niet van toepassing op : - personeel van de Directie "Vervoersboeket" - onderwerp : rusttijden van het rijdend arbeidspersoneel van het bovengronds net - geldigheidsduur : m.i.v. 18/04/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 116057/CO/3280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 02/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - niet van toepassing op : - rijdend personeel van de Directie "Vervoersboeket" - zie artikel 1 - onderwerp : organisatie van het werk van het rijdend personeel van het bovengronds net - geldigheidsduur : m.i.v. 18/04/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 116058/CO/3280300.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2013, neergelegd op 04/07/2013 en geregistreerd op 10/07/2013. - toepassingsgebied : - inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RZS ingeschreven zijn op de Franse taalrol - onderwerp : opleiding - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/10/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116059/CO/1520000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GLASBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/05/2013, neergelegd op 04/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : brugpensioenen op 56 jaar, op 57 jaar of op 58 jaar - wijziging van overeenkomst nummer 105904 van 30/06/2011 - verlenging van overeenkomst nummer 105904 van 30/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/08/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116228/CO/1150000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2013, neergelegd op 05/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - toepassingsgebied : - zie artikel 2 - onderwerp : tweede verlenging van het sectoraal akkoord 2011-2012 - verlenging van overeenkomst nummer 107526 van 16/11/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116229/CO/2190000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2013, neergelegd op 05/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : functieclassificatie - uitvoering van overeenkomst nummer 084222 van 25/06/2007 - vervanging van overeenkomst nummer 112314 van 20/11/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116230/CO/2190000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - toepassingsgebied : - Celanese NV (Hoofdstuk V) - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - paritair subcomité voor de vlasbereiding - paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen - onderwerp : sectoraal akkoord - verlenging van overeenkomst nummer 104520 van 30/05/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116231/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - paritair subcomité voor de vlasbereiding - paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 104523 van 30/05/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116232/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - paritair subcomité voor de vlasbereiding - paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 104525 van 30/05/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116233/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - paritair subcomité voor de vlasbereiding - paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 104527 van 30/05/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116234/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - paritair subcomité voor de vlasbereiding - paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met een berorepsverleden van 40 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 104528 van 30/05/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116235/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - paritair subcomité voor de vlasbereiding - paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar met een beroepsverleden van ten minste 35 jaar in een zwaar beroep - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116236/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - paritair subcomité voor de vlasbereiding - paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - mindervalide werkliedenpersoneel of met ernstige lichamelijke problemen - verlenging van overeenkomst nummer 104524 van 30/05/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116237/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - paritair subcomité voor de vlasbereiding - paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen - Celanese NV - onderwerp : Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector - verlenging van overeenkomst nummer 104530 van 30/05/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116238/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : regeling van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen - geldigheidsduur : van 01/01/2014 tot 30/06/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116239/CO/2140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - toepassingsgebied : - Celanese NV (artikelen 2-4 en 7-11) - onderwerp : sectoraal akkoord - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 104886 van 27/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116240/CO/2140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 104887 van 27/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2014 tot 30/06/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116241/CO/2140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - wijziging van overeenkomst nummer 104890 van 27/06/2011 - verlenging van overeenkomst nummer 104890 van 27/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2014 tot 30/06/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116242/CO/2140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 104888 van 27/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116243/CO/2140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden - verlenging van overeenkomst nummer 104889 van 27/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116244/CO/2140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 28/06/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector - verlenging van overeenkomst nummer 104895 van 27/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116245/CO/2140000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/07/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : bijkomende vormingsinspanningen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116246/CO/1020500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/07/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116247/CO/1020500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/07/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar en 60 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 30/06/2015 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116248/CO/1020500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/07/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116249/CO/1020500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/07/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar en 40 jaar beroepsverleden - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2015 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116250/CO/1020500.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : vergoeding bij dodelijk arbeidsongeval - geldigheidsduur : m.i.v. 28/06/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116251/CO/1060200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : syndicale premie - vervanging van overeenkomst nummer 092726 van 30/04/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116252/CO/1060200.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - toepassingsgebied : - onderwijsinstellingen van het door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 099406 van 31/03/2010 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116253/CO/1520000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - toepassingsgebied : - gesubsidieerde inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RZS op de Nederlandse taalrol zijn ingeschreven - onderwerp : bijkomende vormingsinspanningen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116254/CO/1520000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/07/2013, neergelegd op 09/07/2013 en geregistreerd op 22/07/2013. - onderwerp : bijkomende vormingsinspanningen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116255/CO/3290300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/06/2013, neergelegd op 10/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116272/CO/1060100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/06/2013, neergelegd op 10/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 30/06/2015, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116273/CO/1060100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 10/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116274/CO/1060100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 10/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : opleidingsinspanningen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116275/CO/1060100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 10/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 57 jaar en 38 jaar beroepsloopbaan - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116276/CO/1060100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/06/2013, neergelegd op 10/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : verlenging van de bepalingen over de werkloosheid met bedrijfstoeslag op 55 jaar, op 56 jaar of op 58 jaar - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 106437 van 29/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116277/CO/1020900.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/06/2013, neergelegd op 10/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : verlenging van sommige bepalingen - wijziging van overeenkomst nummer 106437 van 29/06/2011 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 106437 van 29/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116278/CO/1020900.

PARITAIR COMITE VOOR DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2013, neergelegd op 12/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - vervanging van overeenkomst nummer 104608 van 26/05/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116279/CO/1050000.

PARITAIR COMITE VOOR DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2013, neergelegd op 12/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : permanente vorming - vervanging van overeenkomst nummer 104602 van 26/05/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116280/CO/1050000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden of op 58 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 114791 van 09/04/2013 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116281/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden of op 58 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 114792 van 09/04/2013 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116282/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2013, neergelegd op 15/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar, 56 jaar en 56 jaar (40 jaar beroepsverleden) - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/10/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116283/CO/1360000.

PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 12/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : inrichting en financiering van vakopleiding - uitvoering van overeenkomst nummer 038270 van 18/05/1995 - vervanging van overeenkomst nummer 105874 van 12/07/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116284/CO/1440000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 12/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - subsector aanleggen en onderhouden van parken en tuinen - onderwerp : inrichting en financiering van vakopleiding - uitvoering van overeenkomst nummer 003978 van 23/06/1976 - vervanging van overeenkomst nummer 105870 van 12/07/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116285/CO/1450000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 12/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - niet van toepassing op : - subsector aanleggen en onderhouden van parken en tuinen - onderwerp : inrichting en financiering van vakopleiding - uitvoering van overeenkomst nummer 028190 van 07/06/1991 - vervanging van overeenkomst nummer 105871 van 12/07/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116286/CO/1450000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/07/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden of op 58 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 115247 van 13/05/2013 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116287/CO/2200000.

NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE SPORT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/07/2013, neergelegd op 12/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - voetbalclubs, deeltijdse en voltijdse betaalde voetbalspelers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst volgens de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - verlenging van overeenkomst nummer 055232 van 07/06/2000 - wijziging van overeenkomst nummer 080531 van 07/06/2006 - wijziging van overeenkomst nummer 080532 van 07/06/2006 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 30/06/2015 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116288/CO/2230000.

NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE SPORT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/07/2013, neergelegd op 12/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - voetbalclubs en betaalde voetbaltrainers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst waarvan het loon het bedrag overschrijdt dat is vastgesteld volgens de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 30/06/2015 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116289/CO/2230000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2013, neergelegd op 12/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 (61401/CO/224) houdende de functie-classificatie - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - vervanging van overeenkomst nummer 105767 van 27/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116290/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/07/2013, neergelegd op 12/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functie-classificatie - onderwerp : permanente vorming - vervanging van overeenkomst nummer 105764 van 27/06/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2013, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116291/CO/2240000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2013, neergelegd op 11/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116292/CO/3220100.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2013, neergelegd op 05/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 028525 van 21/06/1991 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 033701 van 05/07/1993 - verlenging van overeenkomst nummer 050468 van 20/10/1998 - uitvoering van overeenkomst nummer 107526 van 16/11/2011 - uitvoering van overeenkomst nummer 113854 van 29/01/2013 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116293/CO/2190000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 15/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - uitvoering van overeenkomst nummer 001298 van 27/04/1972 - vervanging van overeenkomst nummer 105350 van 20/06/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116294/CO/1060200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 15/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten van externe opleiding - uitvoering van overeenkomst nummer 007515 van 13/05/1981 - uitvoering van overeenkomst nummer 106866 van 26/10/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116295/CO/1060200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 15/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - vervanging van overeenkomst nummer 105352 van 20/06/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116296/CO/1060200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 15/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid - vervanging van overeenkomst nummer 105357 van 20/06/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116297/CO/1060200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 15/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : pensioenbijdrage van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel - wijziging van overeenkomst nummer 080977 van 09/10/2006 - vervanging van overeenkomst nummer 092721 van 27/05/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116298/CO/1060200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/06/2013, neergelegd op 17/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : vorming en opleiding - vervanging van overeenkomst nummer 104882 van 22/06/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2013, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116299/CO/1420100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/06/2013, neergelegd op 17/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 104885 van 22/06/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116300/CO/1420100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/06/2013, neergelegd op 17/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/10/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116301/CO/1420100.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/07/2013, neergelegd op 17/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - werknemers tewerkgesteld in de visveilingen te Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge, in het bezit van een vislosserskaart, afgeleverd door het Nationaal Paritair Comité voor de Zeevisserij - onderwerp : aanvullende vergoeding bij werkloosheidsuitkeringen - vervanging van overeenkomst nummer 054658 van 22/02/2000 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 116302/CO/1430000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/07/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : wijziging van het reglement van de groepsverzekering en van de sectorale technische nota - wijziging van overeenkomst nummer 109294 van 05/03/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116303/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116304/CO/3100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking - wijziging van overeenkomst nummer 061947 van 26/11/2001 - geldigheidsduur : m.i.v. 25/06/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116305/CO/3100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : opleidingsinitiatieven - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116306/CO/3100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116307/CO/3100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/06/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : outplacement - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116308/CO/3100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE OPENBARE KREDIETINSTELLINGEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/06/2013, neergelegd op 16/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - onderwerp : vaststelling van de banksluitingsdagen - uitvoering van overeenkomst nummer 018126 van 23/04/1987 - geldigheidsduur : van 01/01/2014 tot 31/12/2016 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116309/CO/3250000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/07/2013, neergelegd op 17/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - sector pakhuizen - onderwerp : functieclassificatie - vervanging van overeenkomst nummer 024655 van 01/12/1989 - geldigheidsduur : m.i.v. 02/05/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116310/CO/1430000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/07/2013, neergelegd op 17/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - reders en de werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 29 van de wet van 3 mei 03 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij - onderwerp : vaststelling van het minimumpercentage voor de berekening van het variabel loon van de zeevisser - vervanging van overeenkomst nummer 080131 van 11/04/2006 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116311/CO/1430000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/07/2013, neergelegd op 17/07/2013 en geregistreerd op 23/07/2013. - toepassingsgebied : - sector pakhuizen - kengetal RSZ 086 - onderwerp : ecocheques - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 108123 van 08/09/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116312/CO/1430000.

NATIONALE ARBEIDSRAAD Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/07/2013, neergelegd op 19/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - onderwerp : collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 over de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid - wijziging van overeenkomst nummer 007487 van 27/11/1981 - vervanging van overeenkomst nummer 036020 van 07/07/1994 - vervanging van overeenkomst nummer 044481 van 25/06/1997 - vervanging van overeenkomst nummer 060501 van 19/12/2001 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2013, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116317/CO/3000000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 19/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 105358 van 20/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116318/CO/1060200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/07/2013, neergelegd op 19/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - zware beroep - geldigheidsduur : van 01/07/2013 tot 30/06/2015 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116319/CO/1060200.

PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/07/2013, neergelegd op 19/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de pannenbakkerijen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116320/CO/1130000.

PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/07/2013, neergelegd op 19/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de pannenbakkerijen - onderwerp : afschaffing van de carenzdag - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116321/CO/1130000.

PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/07/2013, neergelegd op 19/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de pannenbakkerijen - onderwerp : bijkomende vormingsinspanningen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116322/CO/1130000.

PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/07/2013, neergelegd op 19/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de pannenbakkerijen - onderwerp : tijdskrediet - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116323/CO/1130000.

PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/07/2013, neergelegd op 19/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - niet van toepassing op : - paritair subcomité voor de pannenbakkerijen - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116324/CO/1130000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/06/2013, neergelegd op 18/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - niet van toepassing op : - ondernemingen voor wat betreft hun sleepdienstactiviteit - onderwerp : eindejaarspremie - vervanging van overeenkomst nummer 065023 van 29/11/2002 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116325/CO/1390000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/06/2013, neergelegd op 18/07/2013 en geregistreerd op 25/07/2013. - toepassingsgebied : - huidige en gewezen werknemers - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen en bijkomende vormingsinspanningen - wijziging van overeenkomst nummer 104853 van 28/06/2011 - verlenging van overeenkomst nummer 104853 van 28/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 116326/CO/1390000.

Rechtzetting van het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2013, blz. 44377 : voor de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 115891/CO/301.01, nr. 115892/CO/301.01 en nr. 115893/CO/301.01 wordt de algemene verbindend verklaring niet gevraagd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^