Neerlegging Van Collectieve Arbeidsovereenkomsten
gepubliceerd op 02 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016202276
pub.
02/05/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202276

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen.

Adres : Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel, lokaal 4195, van 9 u tot 12 u of met afspraak.

Telefoon : 02-233 41 48 en 49 11 Fax : 02-233 41 45 E-mail : coa@werk.belgie.be Internetsite : http//www.werk.belgie.be

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/01/2016, neergelegd op 25/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - uitvoering van overeenkomst nummer 110210 van 27/06/2012 - uitvoering van overeenkomst nummer 126902 van 27/04/2015 - geldigheidsduur : van 01/01/2015 tot 31/12/2016, behoudens andersluidende bepalingen - registratienummer : 132726/CO/1020900.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2016, neergelegd op 25/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 108974 van 22/02/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132727/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2016, neergelegd op 25/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : medisch attest voor personen die in rechtstreeks contact komen met levensmiddelen - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132728/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2016, neergelegd op 25/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - toepassingsgebied : - ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookte vlees en vleesderivaten - onderwerp : functieclassificatie - indeling van de arbeiders die in de ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivate, werken - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132729/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2016, neergelegd op 25/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - toepassingsgebied : - ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookte vlees en vleesderivaten - onderwerp : loonvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 119850 van 18/12/2013 - geldigheidsduur : van 01/01/2016 tot 31/12/2016, met verlengingsbeding - registratienummer : 132730/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/02/2016, neergelegd op 24/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - niet van toepassing op : - ondernemingen die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de ondernemingen van de dagbladpers afgesloten op 18/10/2007 (KB van 01/07/2008 - BS 14/10/2008), geregistreerd onder het nr. 85853/CO/130(gewijzigd bij cao van 19/11/2009) - onderwerp : toekenning maaltijdcheques - vervanging van overeenkomst nummer 096072 van 12/10/2009 - vervanging van overeenkomst nummer 105809 van 23/06/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132731/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/02/2016, neergelegd op 24/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : bedrag, wijze van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door een sluiting van een onderneming - wijziging van overeenkomst nummer 091395 van 15/01/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132732/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/02/2016, neergelegd op 24/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : innovatie - geldigheidsduur : van 01/10/2015 tot 31/12/2016 - registratienummer : 132733/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/02/2016, neergelegd op 24/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : syndicale premie - wijziging van overeenkomst nummer 091397 van 15/01/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2015, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132734/CO/1300000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/02/2016, neergelegd op 29/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : vorming en innovatie - vervanging van overeenkomst nummer 127826 van 24/06/2015 - uitvoering van overeenkomst nummer 131064 van 28/10/2015 - vervanging van overeenkomst nummer 131065 van 28/10/2015 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132735/CO/1490100.

PARITAIR COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/02/2016, neergelegd op 22/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 086634 van 10/12/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2016, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - registratienummer : 132736/CO/3070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/02/2016, neergelegd op 22/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : toekenning ecocheques - uitvoering van overeenkomst nummer 092235 van 20/02/2009 - vervanging van overeenkomst nummer 125642 van 25/11/2014 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132737/CO/3070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/02/2016, neergelegd op 22/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : extra betaalde vakantiedag - uitvoering van overeenkomst nummer 110210 van 27/06/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132738/CO/3070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/02/2016, neergelegd op 22/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : verlof voor syndicale vorming - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132739/CO/3070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/02/2016, neergelegd op 22/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de sector van de makelarij en verzekeringsagentschappen - CEPOM - wijziging van overeenkomst nummer 055754 van 25/09/2000 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132740/CO/3070000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/02/2016, neergelegd op 29/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - vervanging van overeenkomst nummer 131262 van 19/11/2015 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2014, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132741/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/02/2016, neergelegd op 29/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : wijziging van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren - wijziging van overeenkomst nummer 078445 van 09/11/2005 - vervanging van overeenkomst nummer 131261 van 19/11/2015 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132742/CO/3220100.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/02/2016, neergelegd op 08/03/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 094405 van 27/05/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 120644 van 22/01/2014 - geldigheidsduur : van 01/02/2016 tot 31/01/2017 - registratienummer : 132743/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/02/2016, neergelegd op 08/03/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : aanvullend sectoraal pensioenstelsel - wijziging van overeenkomst nummer 101254 van 05/08/2010 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132744/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/02/2016, neergelegd op 08/03/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 093479 van 12/05/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 120645 van 21/01/2014 - geldigheidsduur : van 01/02/2016 tot 31/01/2017 - registratienummer : 132745/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/02/2016, neergelegd op 08/03/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : aanvullend sectoraal pensioenstelsel - wijziging van overeenkomst nummer 101256 van 05/08/2010 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132746/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/02/2016, neergelegd op 09/03/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - niet van toepassing op : - personeel tewerkgesteld in de handel in bier en drinkwaters en het personeel dat technische slagerij-, spekslagerij- en penserijfunctie uitoefenen - onderwerp : loonvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 106616 van 06/10/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132747/CO/1190000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/02/2016, neergelegd op 09/03/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - toepassingsgebied : - personeel tewerkgesteld in de handel in bier en drinkwaters - onderwerp : loonvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 106617 van 06/10/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132748/CO/1190000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/02/2016, neergelegd op 09/03/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - toepassingsgebied : - personeel dat technische slagerij-, spekslagerij- en penserijfunctie uitoefenen, met uitzondering van de leerlingen wier leerovereenkomst door het Ministerie van Middenstand gehomologeerd is - niet van toepassing op : - zie artikel 1 - onderwerp : loonvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 106618 van 06/10/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132749/CO/1190000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/02/2016, neergelegd op 09/03/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : omzetting van de ecocheques - vervanging van overeenkomst nummer 106621 van 06/10/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132750/CO/1190000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/02/2016, neergelegd op 24/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - toepassingsgebied : - de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - de uitzendkrachten bedoeld bij artikel 7, 3° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - niet van toepassing op : - de uitzendbureaus en de uitzendkrachten erkend om activiteiten uit tevoeren voor het PC 124 (H. II) - onderwerp : sociale voordelen voor de uitzendkrachten - geldigheidsduur : van 01/07/2015 tot 30/06/2017 - registratienummer : 132751/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/02/2016, neergelegd op 24/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - toepassingsgebied : - de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - de uitzendkrachten bedoeld bij artikel 7, 3° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - niet van toepassing op : - de uitzendbureaus en de uitzendkrachten erkend om activiteiten uitvoeren voor het PC voor het bouwbedrijf - onderwerp : bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid - geldigheidsduur : van 01/07/2015 tot 30/06/2017 - registratienummer : 132752/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/02/2016, neergelegd op 24/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - toepassingsgebied : - de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - de uitzendkrachten bedoeld bij artikel 7, 3° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - onderwerp : toekenning ecocheques - opheffing van overeenkomst nummer 127419 van 19/05/2015 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132753/CO/3220000.

AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE WERKLIEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/02/2016, neergelegd op 04/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een beroepsverleden van 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of in een zwaar beroep - uitvoering van overeenkomst nummer 126895 van 27/04/2015 - geldigheidsduur : van 01/01/2015 tot 31/12/2016 - registratienummer : 132754/CO/1000000.

AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE WERKLIEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/02/2016, neergelegd op 04/02/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : koopkracht - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132755/CO/1000000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/12/2015, neergelegd op 22/12/2015 en geregistreerd op 20/04/2016. - toepassingsgebied : - beschute werkplaatsen erkend door het Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden - uitvoering van overeenkomst nummer 126899 van 27/04/2015 - uitvoering van overeenkomst nummer 126900 van 27/04/2015 - geldigheidsduur : van 01/01/2016 tot 31/12/2016 - registratienummer : 132756/CO/3270300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LEERLOOIERIJ EN DE HANDEL IN RUWE HUIDEN EN VELLEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/12/2015, neergelegd op 13/01/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : verlenging en opheffing van bepaalde cao's en cao-bepalingen - opheffing van overeenkomst nummer 083796 van 02/07/2007 - wijziging van overeenkomst nummer 083944 van 02/07/2007 - opheffing van overeenkomst nummer 094236 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 094235 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 094341 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 094234 van 02/06/2009 - wijziging van overeenkomst nummer 094233 van 02/06/2009 - verlenging van overeenkomst nummer 094233 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 108044 van 21/10/2011 - opheffing van overeenkomst nummer 121165 van 27/02/2014 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132757/CO/1280100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET MAROKIJNWERK EN DE HANDSCHOENNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/12/2015, neergelegd op 13/01/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : verlenging en opheffing van bepaalde cao's en cao-bepalingen - wijziging van overeenkomst nummer 094313 van 02/06/2009 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 094313 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 094325 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 094316 van 02/06/2009 - wijziging van overeenkomst nummer 094314 van 02/06/2009 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 094314 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 094315 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 094317 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 121167 van 27/02/2014 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132758/CO/1280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZADELMAKERIJ, DE VERVAARDIGING VAN RIEMEN EN INDUSTRIELE ARTIKELEN IN LEDER Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/12/2015, neergelegd op 13/01/2016 en geregistreerd op 20/04/2016. - onderwerp : verlenging en opheffing van bepaalde cao's en cao-bepalingen - opheffing van overeenkomst nummer 094242 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 094243 van 02/06/2009 - wijziging van overeenkomst nummer 094241 van 02/06/2009 - verlenging van overeenkomst nummer 094241 van 02/06/2009 - opheffing van overeenkomst nummer 121171 van 27/02/2014 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 132759/CO/1280500.


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^