Neerlegging Van Collectieve Arbeidsovereenkomsten
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016205706
pub.
21/11/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205706

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen.

Adres : Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel, lokaal 4195, van 9 tot 12 uur, of op afspraak.

Telefoon : 02-233 41 48 en 49 11.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : coa@werk.belgie.be Internetsite : http://www.werk.belgie.be

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/10/2016, neergelegd op 21/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : oprichting van het Fonds 2e pijler PSC 102.07 en vaststelling van zijn statuten - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135690/CO/1020700.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2016, neergelegd op 24/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : vaststelling minimumleeftijd waarop de oudere werknemers kunnen genieten van een bijkomende uitkering in geval van afdanking krachtens de CAO nr. 17 - geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018 - registratienummer : 135691/CO/3280100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2016, neergelegd op 24/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : harmonisering van premies en vergoedingen - geldigheidsduur : m.i.v. 07/09/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135692/CO/3280100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2016, neergelegd op 24/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : harmonisering premies en vergoedingen - bloed en plasma - geldigheidsduur : m.i.v. 07/09/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135693/CO/3280100.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/10/2016, neergelegd op 13/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21.12.2015 betreffende de invoering en organisatie van de halve overbruggingsploegen in de textielsector - wijziging van overeenkomst nummer 132066 van 21/12/2015 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135694/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/10/2016, neergelegd op 13/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21.12.2015 betreffende de invoering en organisatie van overbruggingsploegen in de textielsector - wijziging van overeenkomst nummer 132065 van 21/12/2015 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135695/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/10/2016, neergelegd op 20/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : outplacement - uitvoering van overeenkomst nummer 063401 van 10/07/2002 - vervanging van overeenkomst nummer 128817 van 06/07/2015 - geldigheidsduur : van 01/01/2015 tot 31/12/2016 - registratienummer : 135696/CO/1260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/09/2016, neergelegd op 13/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - wijziging van overeenkomst nummer 134331 van 15/06/2016 - geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2019, met opzeggingsbeding - registratienummer : 135697/CO/1270000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/10/2016, neergelegd op 24/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - toepassingsgebied : - ondernemingen gekend bij de RSZ onder het kencijfer 86 - niet van toepassing op : - reders gekend bij de RSZ onder het kencijfer 19 - onderwerp : verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR - uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012 - uitvoering van overeenkomst nummer 126902 van 27/04/2015 - geldigheidsduur : van 01/01/2015 tot 31/12/2016 - registratienummer : 135698/CO/1430000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/10/2016, neergelegd op 13/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21.12.2015 betreffende de invoering en organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de textielsector - wijziging van overeenkomst nummer 132009 van 21/12/2015 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135699/CO/2140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/10/2016, neergelegd op 21/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : oprichting van het Fonds voor bestaanszekerheid demografie en vaststelling van zijn statuten - vervanging van overeenkomst nummer 134106 van 20/04/2016 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135700/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/10/2016, neergelegd op 21/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : financiering van demografieplannen - uitvoering van overeenkomst nummer 128208 van 17/06/2015 - vervanging van overeenkomst nummer 134107 van 20/04/2016 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135701/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/10/2016, neergelegd op 21/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : oprichting van het Fonds voor bestaanszekerheid demografie en vaststelling van zijn statuten - vervanging van overeenkomst nummer 134112 van 20/04/2016 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135702/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/10/2016, neergelegd op 21/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : financiering van demografieplannen - uitvoering van overeenkomst nummer 129067 van 16/06/2015 - vervanging van overeenkomst nummer 134113 van 20/04/2016 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135703/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/09/2016, neergelegd op 11/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - toepassingsgebied : - ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothesen - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 108967 van 17/02/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135704/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/09/2016, neergelegd op 11/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - toepassingsgebied : - ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothesen - onderwerp : wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek - wijziging van overeenkomst nummer 122626 van 12/05/2014 - geldigheidsduur : m.i.v. 12/09/2016, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135705/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/10/2016, neergelegd op 07/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : bijdrage en wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" - uitvoering van overeenkomst nummer 085881 van 16/10/2007 - uitvoering van overeenkomst nummer 085883 van 16/10/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018 - registratienummer : 135706/CO/3310000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/09/2016, neergelegd op 27/09/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - uitvoering van overeenkomst nummer 113848 van 29/01/2013 - geldigheidsduur : van 01/01/2015 tot 01/01/2016 - registratienummer : 135707/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/09/2016, neergelegd op 27/09/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - uitvoering van overeenkomst nummer 113848 van 29/01/2013 - geldigheidsduur : van 01/01/2016 tot 01/01/2017 - registratienummer : 135708/CO/1250200.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/10/2016, neergelegd op 24/10/2016 en geregistreerd op 07/11/2016. - onderwerp : vaststelling van maatregelen tot bevordering van de veiligheid - vervanging van overeenkomst nummer 090974 van 29/04/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/05/2008, voor onbepaalde duur - registratienummer : 135709/CO/3170000.


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^