Omzendbrief van 03 mei 2004
gepubliceerd op 14 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief 307quater . - Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut. - Erratum

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2004002061
pub.
14/06/2004
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


3 MEI 2004. - Omzendbrief 307quater . - Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 196 van 3 juni 2004, tweede uitgave, bericht nr. 2004/02054, bl. 42523, rubriek 2, Franse tekst, moet gelezen worden : « 2. La cellule Contrats Cadres Multi-SPF (CMS) présentera une gamme de véhicules qui correspondent aux catégories susmentionnées et prendra en compte les critères environnementaux précités. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^