Omzendbrief van 06 juni 2001
gepubliceerd op 26 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief - Vakantiegeld verschuldigd voor het jaar 2001

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000570
pub.
26/06/2001
prom.
06/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


6 JUNI 2001. - Omzendbrief - Vakantiegeld verschuldigd voor het jaar 2001


Aan Mevrouwen en de heren Provinciegouverneurs, Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, Bij omzendbrief nr. 505 van 23 april 2001 (Belgisch Staatsblad 28 april 2001) werden de volgende richtlijnen verstrekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld 2001 ten voordele van het personeel der ministeries : 1. Het vast gedeelte van het vakantiegeld bedraagt 36 013,73 frank;2. Het wijzigbaar gedeelte van het verlofgeld 2001 bedraagt 1,1 % van de jaarlijkse wedde(n) zoals die gekoppeld is (zijn) aan de index van de consumptieprijzen die de wedde(n) bepaalt welke verschuldigd iss (zijn) voor de maand maart van het vakantiejaar;3. Verder blijft de inhouding op het vast en het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld op 13,07 % vastgesteld. Het personeel van de provincies en de gemeenten geniet vakantiegeld onder dezelfde voorwaarden als het personeel van de ministeries.

De voornoemde richtlijnen gelden derhalve ook voor het provincie- en gemeentepersoneel.

U gelieve, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, in het Bestuursmemoriaal de datum van de publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad te vermelden.

De Minister van Binnenlandse Zaken, A DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^