Omzendbrief van 14 mei 1998
gepubliceerd op 19 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief nr. 463 Dienstvrijstelling op vrijdag 22 mei 1998

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1998002065
pub.
19/05/1998
prom.
14/05/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


14 MEI 1998. - Omzendbrief nr. 463 Dienstvrijstelling op vrijdag 22 mei 1998


Aan de besturen en andere diensten van de ministeries en aan de instellingen van openbaar nut onder het gezag, de controle of het toezicht van de Staat, Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mijnheer de Staatssecretaris, Er wordt aan de statutaire en contractuele personeelsleden die op 22 mei 1998 in actieve dienst zijn, een dienstvrijstelling verleend.

Deze indienstvrijstelling wordt eveneens toegekend aan de bovenvermelde personeelsleden die reeds een dag vakantieverlof of inhaalrust hadden aangevraagd voor die datum.

De ambtenaar die krachtens de arbeidsregeling die op hem van toepassing is of ten gevolge van behoeften van de dienst verplicht is te werken op die dag bekomt een dag compensatieverlof.

Het gelieve U deze omzendbrief mede te delen aan alle diensten en instellingen van openbaar nut onder uw gezag, controle en toezicht.

De Minister van Ambtenarenzaken, A. Flahaut.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^