Omzendbrief van 14 mei 2014
gepubliceerd op 28 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Interpretatieve omzendbrief ter opheffing en vervanging van de omzendbrief van 4 juni 2010 betreffende de definitie van gestationeerd vliegtuig in artikel 1bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waa

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014204714
pub.
28/07/2014
prom.
14/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2014. - Interpretatieve omzendbrief ter opheffing en vervanging van de omzendbrief van 4 juni 2010 betreffende de definitie van gestationeerd vliegtuig in artikel 1bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden


Artikel 1.Deze omzendbrief heeft als doel enerzijds de begrippen "gestationeerd vliegtuig", "jaarbasis" en "vertraging die niet te wijten is aan de uitbater van het luchtvaartuig" in artikel 1bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden en anderzijds de berekeningsmethode van het aantal gestationeerde vliegtuigen per luchthavenuitbater inbegrepen in de berekening van de quota count nader te bepalen.

Art. 2.In artikel 1bis wordt nader bepaald dat het punten/daggemiddelde per gestationeerd vliegtuig op jaarbasis berekend wordt.

In datzelfde artikel 1bis wordt het begrip "gestationeerd vliegtuig" omschreven met de nadere bepaling dat daaronder het vliegtuig wordt verstaan dat gewoonlijk voorzien is om op de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid vóór zijn sluitingsuur te landen en om er de volgende dag van weer te vertrekken.

Daarnaast wordt in artikel 1bis nader bepaald dat de uurbeperkingen voor de exploitatie van de luchthaven Charleroi-Brussel Zuid niet van toepassing zijn voor landingen na 23 uur van gestationeerde vliegtuigen wegens een vertraging die niet te wijten is aan de uitbater van het luchtvaartuig.

Art. 3.De uitdrukkingen "jaarbasis", "gewoonlijk" en "vertraging die niet te wijten is aan de uitbater van het luchtvaartuig" zijn niet duidelijk genoeg en zijn vatbaar voor interpretatie. § 1. Onder de uitdrukking « jaarbasis » dient te worden verstaan "een jaar dat aanvangt op 1 januari om 0 u 00 (plaatselijke tijd) en eindigt op 31 december om 23 u 59 (plaatselijke tijd)". § 2. Onder het woord gewoonlijk wordt verstaan "overeenkomstig de dagelijkse vluchtplanning". De definitie van gestationeerd vliegtuig verwijst naar een officieel document en is dus niet meer vatbaar voor vrije interpretatie. § 3. Om te bepalen of een vertraging al dan niet te wijten is aan een luchtvaartmaatschappij, dient te worden verwezen naar de lijst IATA-codes, als bijlage bij deze omzendbrief. Die exhaustieve lijst somt de IATA-codes op voor oorzaken van vertragingen die niet aan een maatschappij te wijten zijn.

Art. 4.Het begrip gestationeerd vliegtuig omvat de "reserve" vliegtuigen.

Het betreft vliegtuigen die door de luchtvaartmaatschappijen met Charleroi als uitvalbasis stand-by worden geplaatst op de luchthavensite. Zij worden ingezet bij eventuele technische defecten van gestationeerde vliegtuigen.

Het aantal dagelijks gestationeerde vliegtuigen wordt omschreven op basis van de vluchtplanning opgesteld door BSCA en komt overeen met het aantal 's nachts gestationeerde vliegtuigen (dag D-1), die opgestegen zijn tijdens die dag (dag D), waaraan het aantal "reserve"vliegtuigen, aanwezig tijdens die dag (dag D) op de luchthaven, geteld moeten worden.

Art. 5.Deze omzendbrief wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Namen, 14 mei 2014.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Bijlage JAF AIRLINE INTERNAL CODES 00 COMPANY IT 01 AIRSIDE BUSSING 02 LANDSIDE BUSSING - TRAFFIC 03 LANDSIDE CREW BUSSING (TAXI) 04 SECURITY CREW ENTRANCE 05 DUTY FREE SETTLEMENT 06 NO GATE/STAND AVBL 07 PRM ASSISTANCE 08 Tec4Jet RELATED SERVICES OTHER THAN ACT MAINTENANCE 09 SCHEDULED GROUND TIME LESS THAN MINIMUM GROUND TIME RYR AIRLINE INTERNAL CODES 09 SCHEDULED GROUND TIME LESS THAN MINIMUM GROUND TIME 19 PRM ASSISTANCE WZZ AIRLINE INTERNAL CODES 02 USE OF AIRSTARTER 03 MISSING CHECKED-IN PASSENGER 04 PASSENGER COACHES 05 PMR ASSISTANCE 06 NO GATE/STAND AVBL 07 OFFLOADING OF UNRULLY PASSENGER 08 SLOT DISCREPANCIES 09 SCHEDULED GROUND TIME LESS THAN MINIMUM GROUND TIME 10 WEB CHECK-IN DISCREPANCIES 59 TABLET, PC, LACK OF ONBOARD DOCUMENTATION 60 LATE DEP PROCEDURE (Embark-Disembark-Cabin bag space prob) Common (standard) PASSENGERS AND BAGGAGE 11 LATE CHECK-IN/ACCEPTANCE AFTER DEADLINE 12 LATE CHECK-IN/CONGESTION AT CHECK-IN AREA 13 CHECK-IN ERROR/PASENGER & BAGGAGE 15 BOARDING/DISCREPANCIES & PAGING/MISSING PAX 16 COMMERCIAL PUBLICITY/PASSENGERS CONVENIENCE/V.I.P. 17 CATERING ORDER/LATE OR INCORRECT ORDER GIVEN 18 BAGGAGE PROCESSING/SORTING/ETC,...

CARGO & MAIL 21 DOCUMENTATION ERRORS/ETC 22 LATE POSITIONING 23 LATE ACCEPTANCE 24 INADEQUATE PACKING 26 LATE PREPARING IN WAREHOUSE MAIL ONLY 27 DOCUMENTATION/PACKING/ETC 28 LATE POSITIONING 29 LATE ACCEPTANCE AIRCRAFT & RAMP HANDLING 31 AIRCRAFT DOCUMENTATION/LATE OR INACCURATE 32 LOADING OR UNLOADING 33 LOADING EQUIPMENT 34 SERVICING EQUIPMENT 35 AIRCRAFT CLEANING 36 FUELING OR DEFUELING/FUEL SUPPLIER 37 CATERING/LATE DELIVERY OR LOADING 38 ULD LACK OF SERVICEABILITY 39 TECHNICAL EQUIPMENT TECHNICAL & AIRCRAFT EQUIPMENT 41 AIRCRAFT DEFECTS 42 SCHEDULED MAINTENANCE/LATE RELEASE 43 NON SCHEDULED MAINTENANCE 44 SPARES & MAINTENANCE EQUIPMENT 45 AOG SPARES/TO BE CARRIED TO ANOTHER STATION 46 AIRCRAFT CHANGE FOR TECHNICAL REASONS 47 LACK OF STANDBY AIRCRAFT FOR TECHNICAL REASONS 48 SCHEDULED CABIN CONFIGURATION OR VERSION ADJUSTMENT DAMAGE TO AIRCRAFT 51 DAMAGE DURING FLIGHT OPERATIONS 52 DAMAGE DURING GROUND OPERATIONS EDP AUTOMATED EQUIPMENT FAILURE 55 DEPARTURE CONTROL 56 CARGO PREPARATION OR DOCUMENTATION 57 FLIGHT PLANS 58 OTHER AUTOMATED EQMT FAILURE FLIGHT OPS/CREW 61 LATE COMPLETION OR CHANGE OR FLIGHT PLAN 62 OPERATIONAL REQUIREMENTS - FUEL/LOAD CHANGE 63 LATE CREW BOARDING OR DEPARTING PROCEDURES 64 FLIGHT DECK CREW SHORTAGE 65 FLIGHT DECK CREW SPECIAL REQUESTS 66 LATE CABIN CREW BOARDING OR DEPARTING PROCEDURES 67 CABIN CREW SHORTAGE 68 CABIN CREW ERROR OR SPECIAL REQUEST 69 CAPTAIN'S REQUEST FOR SECURITY CHECKS WEATHER 71 DEPARTURE STATION 72 DESTINATION STATION 73 ENROUTE OR ALTERNATE 75 DE-ICING OF AIRCRAFT 76 REMOVAL OF SNOW/ICE/WATER/SAND FROM RWY - TWY - APRON, ... 77 GROUND HANDLING IMPAIRED BY ADVERSE WEATHER AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT RESTRICTION 81 ATC ENROUTE/DEMAND OR CAPACITY 82 ATC STAFF/EQUIPMENT ENROUTE/INDUSTRIAL ACTION/EQUIPMENT FAILURE 83 RESTRICTION AT DESTINATION AIRPORT/CURFEW OR CLOSURE 84 WEATHER AT DESTINATION AIRPORT GOVERNMENT AUTHORITY 85 MANDATORY SECURITY 86 IMMIGRATION/CUSTOM/HEALTH 87 AIRPORT FACILITIES - STANDS/LIGHTING/RAMP CONGESTION 88 RESTRICTION AT DESTINATION AIRPORT 89 RESTRICTION AT DEPARTURE AIRPORT REACTIONARY 91 LOAD CONNECTION 92 THROUGH CHECK-IN ERROR 93 AIRCRAFT ROTATION 94 CABIN CREW ROTATION 95 CREW ROTATION 96 OPERATIONAL CONTROL MISCELLANEOUS 97 INDUSTRIAL ACTION WITH OWN AIRLINE 98 INDUSTRIAL ACTION OUTSIDE OWN AIRLINE 99 MISCELLANEOUS NOT COVERED BY ANY OTHER CODE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^