Omzendbrief van 16 april 1998
gepubliceerd op 19 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief. - Ambt van burgemeester Aanvraag tot ontslag, voordracht van een kandidaat

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000242
pub.
19/05/1998
prom.
16/04/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


16 APRIL 1998. - Omzendbrief. - Ambt van burgemeester Aanvraag tot ontslag, voordracht van een kandidaat


Aan Mevr. en de heren provinciegouverneurs.

Aan de heer gouverneur van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad.

Aan Mevrn. en de heren burgemeesters.

Om de procedure voor de vervanging van een burgemeester te bespoedigen, wil ik uw aandacht vestigen op twee punten tot aanvulling van mijn omzendbrief van 2 december 1996 betreffende het ambt van burgemeester; voordracht van een kandidaat; aanvraag van ontslag; verhinderingen; gerechtelijk onderzoek en rechtsvervolgingen. 1. Ontslag van een burgemeester. De brief voor de aanvraag van ontslag moet gericht worden aan Zijne Majesteit de Koning, en tegelijkertijd moet een afschrift ervan aan de betrokken provinciegouverneur bezorgd worden zodat die de procedure kan starten. Ik herinner eraan dat hiertoe zijn advies, vergezeld van een verslag van de procureur-generaal, vereist is. De aanvragen die uitsluitend aan de Koning gericht worden, leiden tot een vertraging in de behandeling van het dossier omdat deze aanvragen door mijn departement aan de betrokken gouverneur bezorgd moeten worden. 2. Vervanging van een burgemeester. Ik verduidelijk eveneens dat niets belet de ontslagdossiers en de dossiers inzake de benoeming van een nieuwe kandidaat-burgemeester tegelijkertijd bij de gouverneur in te dienen, zodat die onverwijld de nodige onderzoeken kan voeren.

Het Koninklijk Paleis stemt er immers mee in dat ik de ontwerpen van ontslagbesluit en benoemingsbesluit tegelijkertijd voorleg aan de handtekening van het Staatshoofd.

Deze instructies zijn onmiddellijk van toepassing.

De Minister, J. Vande Lanotte.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^