Omzendbrief van 16 maart 2011
gepubliceerd op 22 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu tot aanwijzing van zijn afgevaardigde krachtens de artikelen 2.2 en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende d

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011201913
pub.
22/04/2011
prom.
16/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


16 MAART 2011. - Omzendbrief van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) tot aanwijzing van zijn afgevaardigde krachtens de artikelen 2.2 en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen getroffen overeenkomstig Verordening (EG) 1013/2006 van het Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen


Overeenkomstig de artikelen 2.2 en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen getroffen overeenkomstig Verordening (EG) van het Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, de Directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3), of diens afgevaardigde.

Hierbij deel ik u het volgende mee : Hierbij delegeer ik aan de heer inspecteur-generaal van het Departement Bodem en Afvalstoffen de taken die mij zijn toegewezen in het kader van bovenvermeld besluit betreffende de uitvoering van Verordening (EG) 1013/2006 van het Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.

Namen, 16 maart 2011.

De Directeur-generaal van het "Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement" (Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu DGO3), Ir Cl. DELBEUCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^