Omzendbrief van 18 januari 2001
gepubliceerd op 20 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014006
pub.
20/01/2001
prom.
18/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


18 JANUARI 2001. - Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie


Artikel 33 § 3, van het koninklijk besluit van 19 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie bepaalt dat het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) aanwijzingen kan vastleggen en publiceren met betrekking tot de kandidaatstelling.

De kandidaturen met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in vermeld koninklijk besluit worden ingediend volgens het als bijlage gevoegde model.

Overeenkomstig de van toepassing zijnde taalwetgeving, moeten de kandidatuurdossiers en hun bijlagen opgesteld worden in het Nederlands of in het Frans (vertalingen moeten eensluidend worden gewaarmerkt door een beëdigde vertaler). Om de analyse van de kandidatuurdossiers met de hulp van externe consultants te vergemakkelijken, worden de kandidaten aangemoedigd een vertaling in het Engels van hun dossier bij te voegen.

De kandidaten kunnen een verzoek om inlichtingen over de regels van de procedure en vorm van de kandidatuur aan het BIPT richten overeenkomstig artikel 29 van voormeld koninklijk besluit.

Deze omzendbrief wordt eveneens op de website van het BIPT bekendgemaakt.

E. VAN HEESVELDE, Administrateur-generaal

Bijlage Formulier voor Kandidaatstelling Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^