Omzendbrief van 21 december 2011
gepubliceerd op 30 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministeriële omzendbrief tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000870
pub.
30/12/2011
prom.
21/12/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 DECEMBER 2011. - Ministeriële omzendbrief tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten


Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan de Heer Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Aan de Dames en Heren Arrondissementscommissarissen, Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de Dames en Heren Korpschefs van de lokale politie, Aan de Heer Commissaris-generaal van de federale politie, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, Mevrouw, Mijnheer de Arrondissementscommissaris, Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw, Mijnheer de Korpschef, Mijnheer de Commissaris-generaal, De geldigheid van de persdocumenten die momenteel in omloop zijn, verstrijkt op 31 december 2011.

Op dit ogenblik wordt overgegaan tot hernieuwing van deze documenten voor de periode 2012-2016.

Het is evenwel nu reeds zeker dat de aangifte van de nieuwe documenten nog zal doorgaan gedurende de eerste maand van 2012.

Derhalve blijven de identificatiedocumenten m.b.t. de periode 2007-2011 geldig tot 31 januari 2012.

Brussel, 21 december 2011.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^