Omzendbrief van 21 juni 2007
gepubliceerd op 04 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000642
pub.
04/07/2007
prom.
21/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 JUNI 2007. - Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten


Aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk, I. Inleiding De wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006) treedt in werking op 1 juni 2007.(1) De nodige uitvoeringsbesluiten werden uitgevaardigd, die eveneens op deze datum in werking treden. De belangrijkste zijn : - koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelinge type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad 21 mei 2007); - koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009547 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 382, 1°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, betre type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tuss type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthave type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad 31 mei 2007).

Deze wijzigingen hebben, voor wat de verblijfsreglementering betreft, betrekking op de volgende domeinen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Daarnaast treedt de wet van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten eveneens in werking op 1 juni 2007. (2) Hierbij wordt een specifiek hoofdstuk geïntegreerd met betrekking tot niet-EU vreemdelingen die naar België wensen te komen als onderzoeker (punt IV).

Deze omzendbrief strekt er toe de voor de gemeenten relevante wijzigingen toe te lichten voor ieder van deze punten.

II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) A. Inleiding Als algemene regel blijft gelden dat een vreemdeling de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) in het buitenland moet aanvragen, meer bepaald bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland (artikel 9, tweede lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten).

Op deze regel bestaan er drie uitzonderingen, waarbij de aanvraag in België zelf kan worden ingediend : 1. wanneer een internationaal verdrag, een wet of een koninklijk besluit toelaat om de aanvraag in België in te dienen (aanhef van artikel 9, tweede lid).Dit wordt bijvoorbeeld verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, meer bepaald : - artikel 23, dat ongewijzigd blijft; - het nieuwe art. 25/2. Dit handelt over vreemdelingen die zich in wettelijk verblijf bevinden en die voldoen aan de voorwaarden voor verblijf vastgesteld door de wet of de Koning. (3) 2. in buitengewone omstandigheden.Dit werd voorheen geregeld in artikel 9, derde lid. Dit artikel werd opgeheven door de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten en vervangen door het nieuwe artikel 9bis. (4) 3. om medische redenen.Dit wordt voorzien door het nieuwe artikel 9ter.

Deze drie gevallen worden hierna verder besproken.

B. Vreemdeling in legaal verblijf die voldoet aan de voorwaarden voor een MVV (artikel 25/2 koninklijk besluit van 1981) 1. Voorwaarden Het nieuwe artikel 25/2 bepaalt dat de aanvraag bij de gemeente van verblijf kan ingediend worden indien de vreemdeling voldoet aan de twee volgende voorwaarden.a) De vreemdeling dient op het moment van de aanvraag reeds gemachtigd of toegelaten te zijn tot een verblijf in het Rijk van maximaal drie maanden overeenkomstig titel I, hoofdstuk II van de wet van 1980, of van meer dan drie maanden. Het kort verblijf van maximaal drie maanden kan aangetoond worden door middel van ofwel een geldige aankomstverklaring, ofwel een geldig nationaal paspoort met binnenkomststempel, of desgevallend voorzien van een geldig visum. Voor onderdanen van de Europese Unie volstaat een identiteitskaart (cf. bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1981).

Het lang verblijf van meer dan drie maanden kan aangetoond worden door middel van een geldig bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR).

Asielzoekers vallen daarentegen buiten het toepassingsgebied van dit artikel 25/2, aangezien zij niet beschouwd worden als tot verblijf van meer dan drie maanden gemachtigde of toegelaten vreemdelingen.

Hetzelfde geldt voor vreemdelingen die een schorsend beroep hebben ingediend en die in het bezit zijn van een bijlage 35. b) De vreemdeling moet de door de wet of een koninklijk besluit vastgestelde voorwaarden vervullen om gemachtigd te worden tot een verblijf van meer dan drie maanden in een andere hoedanigheid.Hierbij kunnen vijf gevallen onderscheiden worden : 1) een specifiek geval wordt vermeld in artikel 25/2 zelf, namelijk de vreemde werknemer of zelfstandige.Deze dient de volgende drie documenten over te maken : - een kopie van de arbeidskaart B of van de beroepskaart of een attest afgegeven door de bevoegde overheidsdienst waaruit blijkt dat hij vrijgesteld is van deze verplichting; - een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet is aangetast door een van de ziekten vermeld in de bijlage van de wet van 1980; - wanneer hij ouder is dan 18 jaar, een getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht. 2) het familielid van een vreemdeling met beperkt verblijf (artikel 26/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten).Dit wordt verder toegelicht onder punt III. 3) de onderzoeker die voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in de artikelen 61/10 en volgende van de wet van 1980 (zie punt IV).4) de student die voldoet aan de voorwaarden van artikel 58 en volgende van de wet van 1980, toegelicht in de omzendbrief van 15 september 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren (Belgisch Staatsblad van 4 november 1998). 5) de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 tot vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan een jaar duurt, kan gemachtigd worden er terug te keren (B.S. van 2 september 1995), toegelicht in de omzendbrief hierover van 5 februari 1996 (Belgisch Staatsblad van 27 februari 1996). 2. Procedure Wanneer een aanvraag op grond van artikel 25/2 wordt ingediend bij de gemeente, gaat de gemeente na of voldaan is aan de voorwaarden vermeld in punt 1. Indien de vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt 1, levert de gemeente een bijlage 40 af (beslissing tot niet-inoverwegingname), en maakt het een kopie van dit document over aan het bevoegd bureau van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Indien de vreemdeling voldoet aan deze voorwaarden, voert de gemeente een controle van de feitelijke verblijfplaats uit. Indien deze controle negatief is, levert de gemeente eveneens een bijlage 40 af (beslissing tot niet-inoverwegingname), en maakt het een kopie van dit document over aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Indien deze controle positief is, handelt de gemeente verder als volgt : - Indien het gaat om een werknemer of zelfstandige (vermeld in het eerste streepje hierboven), kan de gemeente zelf een machtiging tot beperkt verblijf toekennen (art. 25/2, § 2).

De betrokkene wordt dan ingeschreven in het vreemdelingenregister, en hij ontvangt een BIVR - tijdelijk verblijf, geldig voor de duur van de arbeidskaart vermeerderd met een maand, of geldig voor de duur van de beroepskaart vermeerderd met een maand.

In geval van vrijstelling van arbeidskaart of beroepskaart, wordt een BIVR - tijdelijk verblijf met een geldigheidsduur van één jaar afgeleverd, tenzij de voorziene duur van de professionele activiteit minder dan een jaar bedraagt.

Een machtiging tot onbeperkt verblijf kan enkel op instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken afgeleverd worden. - In de overige gevallen dient de gemeente de aanvraag onverwijld over te maken aan de Dienst Vreemdelingenzaken, en levert de gemeente een ontvangstbewijs van de aanvraag aan de vreemdeling af (bijlage 1 van deze omzendbrief). De Dienst Vreemdelingenzaken zal vervolgens de beslissing inzake de aanvraag nemen, en de nodige instructies overmaken aan de gemeente.

Indien het gemeentebestuur twijfelt of de voorwaarden vermeld in punt 1 vervuld zijn, kan het steeds het bevoegde bureau van de Dienst Vreemdelingenzaken contacteren.

C. Buitengewone omstandigheden (art. 9bis van de wet van 15/12/1980) 1. Voorwaarden Het artikel 9bis biedt de mogelijkheid om in buitengewone omstandigheden de machtiging tot voorlopig verblijf bij de gemeente in België aan te vragen. Hieraan zijn vier voorwaarden verbonden. a) Buitengewone omstandigheden Eerst en vooral moeten in de aanvraag de redenen tot uiting komen waarom de betrokkene de aanvraag niet kan indienen via de gewone procedure (dus in het buitenland via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud). Alleen buitengewone omstandigheden worden aanvaard. Deze uitzondering op de algemene regel wordt strikt geïnterpreteerd.

De buitengewone omstandigheden worden geval per geval onderzocht. De betrokkene moet aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is toegelaten, om de machtiging aan te vragen, dit door gegevens die zowel in België als elders kunnen worden gesitueerd.

Een lang verblijf in België of een integratie in de Belgische samenleving vormen op zich geen buitengewone omstandigheden die het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk zouden rechtvaardigen.

Zelfs als de vreemdeling hier reeds lang verblijft en/of zelfs als hij hier geïntegreerd is, moet hij immers nog altijd aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is toegelaten, om er de machtiging aan te vragen.

De vreemdeling die wettig in het Rijk verblijft (bijvoorbeeld als toerist met een geldig paspoort en visum), maar die niet voldoet aan de door de wet of een koninklijk besluit vastgestelde voorwaarden voor een machtiging tot verblijf, moet ook het bestaan van buitengewone omstandigheden aantonen om zijn aanvraag voor een machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden op het Belgische grondgebied te rechtvaardigen.

Artikel 9bis, § 2, bepaalt ten slotte expliciet dat argumenten die al eerder ingeroepen werden in het kader van een vorige verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis of 9ter, of argumenten die ingeroepen werden of hadden moeten worden in het kader van een asielaanvraag, niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheden. b) Identiteitsdocument of vrijstelling Het nieuwe artikel 9bis stelt als algemene regel dat de vreemdeling dient te beschikken over een identiteitsdocument.In dit verband kunnen enkel een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard worden. (5) Het is hierbij niet vereist dat deze documenten nog steeds geldig zijn.

De voorwaarde dat de vreemdeling een identiteitsdocument moet bezitten, geldt niet voor : - de asielzoeker die zich in de asielprocedure bevindt, of die een toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend bij de Raad van State tegen de asielbeslissing, en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; - de vreemdeling die op geldige wijze aantoont dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België.

Een kopie van het identiteitsdocument, of de motivering waarom de betrokkene in voorkomend geval zou vrijgesteld zijn van deze verplichting, dient opgenomen te zijn in de verblijfsaanvraag. c) Argumenten ten gronde De redenen waarom de betrokkene een machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden wenst te verkrijgen, moeten uitdrukkelijk in de aanvraag worden vermeld. De over te maken documenten voor het verkrijgen van bepaalde categorieën van verblijfsmachtigingen worden uitdrukkelijk geformuleerd : - als werknemer of zelfstandige : in de punten a), b) en c) van artikel 25/2, § 1, 1° van het KB; - voor gezinshereniging ten aanzien van een vreemdeling in beperkt verblijf : in artikel 10bis van de wet, en in punt III van deze omzendbrief; - voor onderzoekers : in artikel 61/11, § 1 van de wet en in punt IV van deze omzendbrief; - voor studenten : in de omzendbrief van 15 september 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren (Belgisch Staatsblad van 4 november 1998); - voor de vreemdeling die meer dan een jaar afwezig was uit het Rijk : in de omzendbrief van 5 februari 1996 (Belgisch Staatsblad van 27 februari 1996). d) Verblijfplaats Ten slotte is vereist dat de vreemdeling daadwerkelijk in België verblijft, meer bepaald in de gemeente waar hij de aanvraag indient. Dit blijkt uit artikel 9bis, § 1, eerste lid. 2. Procedure a) Aanvraag De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de aanvrager zijn werkelijke verblijfplaats heeft.De aanvrager dient hiervan geen kopie naar de Dienst Vreemdelingenzaken te sturen, omdat de Dienst Vreemdelingenzaken aan een dergelijke verzending geen verder gevolg zal geven.

Voor een snelle en efficiënte behandeling dient de aanvraag de volgende documenten en inlichtingen te bevatten : - het dossiernummer bij de Dienst Vreemdelingenzaken, voor zover dit al bestaat of gekend is door de verzoeker; - alle relevante persoonsgegevens aangaande de aanvrager (naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke stand) met een kopie van identiteitsdocumenten van de aanvrager of motivering waarom de aanvrager deze niet kan leveren; - een uiteenzetting van alle buitengewone omstandigheden die ertoe leiden dat de aanvraag in België wordt ingediend en niet via de bevoegde consulaire of diplomatieke post in het land van oorsprong of van verblijf van de aanvrager; - een uiteenzetting van de redenen waarom de aanvrager meer dan drie maanden in België wenst te verblijven; - de feitelijke verblijfplaats in België van de betrokkene; - een overzicht van de samenstelling van het gezin; - alle beschikbare stukken die de bovenstaande vermeldingen staven. b) Rol van het gemeentebestuur : woonstcontrole Binnen de tien dagen na het indienen van de aanvraag dient de burgemeester of zijn gemachtigde de feitelijke verblijfplaats van de betrokkene te controleren. Indien blijkt dat de aanvrager niet in de gemeente verblijft, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging (zie model van beslissing in bijlage 2). Dit betekent dat de aanvraag niet naar de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd. De gemeente bezorgt de Dienst Vreemdelingenzaken een kopie van deze beslissing. De aanvrager wordt ervan verwittigd dat hij zijn aanvraag moet indienen bij de burgemeester van de gemeente waar hij werkelijk verblijft.

Verblijft de aanvrager wel in de gemeente, dan wordt de aanvraag, samen met een verslag van de controle van de verblijfplaats, onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt. De burgemeester of diens gemachtigde overhandigt aan de aanvrager een bewijs van inontvangstname van de aanvraag (model in bijlage 3). Dit bewijs heeft geen enkel gevolg op de verblijfssituatie van de aanvrager.

De gemeenten dienen de aanvraag en de voorgelegde bewijsstukken niet te onderzoeken. De burgemeester of diens gemachtigde wordt evenwel verzocht om bij de aanvraag een advies (bijvoorbeeld een sociaal onderzoek of het OCMW-verslag) toe te voegen. c) Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken De Dienst Vreemdelingenzaken kan drie soorten beslissingen nemen. 1) Wanneer er geen buitengewone omstandigheden aanwezig zijn, of wanneer de identiteitsdocumenten niet bij de aanvraag gevoegd werd of de reden van hun afwezigheid niet werd meegedeeld, verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag onontvankelijk.(6) 2) Wanneer de aanvraag wel ontvankelijk wordt verklaard, maar de argumenten ten gronde afgewezen worden, wordt de aanvraag ongegrond verklaard.3) Wanneer aan alle betrokken voorwaarden is voldaan, verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag ontvankelijk en gegrond en deelt aan de gemeente de nodige instructies mee voor de eventuele inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een BIVR. D. Medische redenen (artikel 9ter van de wet van 15/12/1980) Het nieuwe artikel 9ter, waarvan de precieze modaliteiten geregeld worden door het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009547 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 382, 1°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, betre type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tuss type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthave type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten, voorziet in een specifieke procedure voor vreemdelingen die een machtiging tot verblijf wensen te verkrijgen om medische redenen.

In tegenstelling tot de aanvragen voor een machtiging tot verblijf ingediend op basis van artikel 9bis van de wet, moet deze aanvraag rechtstreeks ingediend worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken, door middel van een aangetekend schrijven gericht aan : Dienst Vreemdelingenzaken Dienst Humanitaire Regularisaties - artikel 9ter Antwerpsesteenweg 59B 1000 Brussel Deze specifieke verblijfsaanvraag kan dus niet ingediend worden bij het gemeentebestuur. Wanneer een vreemdeling zich toch bij het gemeentebestuur zou aanmelden om een aanvraag op grond van artikel 9ter in te dienen, mag het gemeentebestuur deze aanvraag niet in ontvangst nemen maar wel de vreemdeling inlichten betreffende de modaliteiten om een dergelijke aanvraag in te dienen. De Dienst Vreemdelingenzaken zal geen gevolg geven aan een aanvraag op grond van artikel 9ter die bij het gemeentebestuur werd ingediend.

Indien de vreemdeling de aanvraag heeft ingediend bij aangetekend schrijven aan de Dienst Vreemdelingenzaken en deze aanvraag de bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009547 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 382, 1°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, betre type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tuss type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthave type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten vermelde documenten en inlichtingen bevat (7), zal de Dienst Vreemdelingenzaken aan de gemeente vragen om een controle van de feitelijke verblijfplaats te laten uitvoeren, en om in voorkomend geval een attest van immatriculatie af te leveren.

Bij de controle van de feitelijke verblijfplaats zal gevraagd worden om de originele identiteitsdocumenten te vertonen, waarvan in voorkomend geval kopieën werden gevoegd bij de aanvraag. Indien de vreemdeling de originele identiteitsdocumenten niet kan vertonen, wordt de woonstcontrole geacht negatief te zijn. Het woonstcontrole-verslag dient dan te vermelden dat de originele identiteitsstukken niet vertoond werden.

Indien de woonstcontrole positief is, wordt de vreemdeling ingeschreven in het vreemdelingenregister en ontvangt hij een attest van immatriculatie met een geldigheidsduur van drie maanden.

Dit attest kan gedurende de behandeling van de aanvraag driemaal verlengd worden voor telkens drie maanden. Na een jaar wordt het verlengd met een duur van telkens één maand.

Het gemeentebestuur kan het attest van immatriculatie ambtshalve verlengen zolang het geen andersluidende instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken heeft ontvangen.

E. Slotbemerkingen 1. Het indienen van de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf in België heeft in regel(8) geen invloed op de verblijfssituatie van de vreemdeling, en verhindert dus niet zijn effectieve verwijdering indien hij zich illegaal op het grondgebied ophoudt.2. Artikel 13, § 1, eerste lid wet van 1980, voorziet voortaan dat de machtiging tot verblijf in regel voor beperkte duur geldt.Het BIVR - tijdelijk verblijf heeft dan dezelfde geldigheidsduur als de verblijfsmachtiging (artikel 13, § 1, vijfde lid).

Enkel wanneer dit in een concreet geval uitdrukkelijk zo wordt voorzien in de instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de gemeente, geldt de machtiging voor onbeperkte duur en mag een BIVR voor onbeperkte duur afgeleverd worden.

III. Gezinshereniging met een niet-EU-onderdaan A. Inleiding De wijzigingen die door de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten met betrekking tot de materie van de gezinshereniging worden ingevoerd, hebben tot gevolg dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen : 1) de gezinshereniging met een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in België of gemachtigd is om er zich te vestigen (artikel 10, nieuw, wet van 1980) 2) en de gezinshereniging met een vreemdeling die voor een door de wet vastgelegde beperkte duur (student, begunstigde van de subsidiaire bescherming) of ingevolge de aard en de duur van de activiteiten in België (werknemer) toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf (artikel 10bis, nieuw, wet van 1980). In het eerste geval gaat het om een recht op verblijf op basis van de gezinshereniging. In het tweede geval gaat het om een recht op een machtiging tot verblijf.

De praktische modaliteiten voor de procedures voor een verzoek tot gezinshereniging - artikel 10 en artikel 10bis - en de noodzakelijke overgangsmaatregelen worden hieronder besproken.

B. Het recht op verblijf op basis van de gezinshereniging bedoeld in artikel 10 Artikel 12bis, nieuw, van de wet van 1980 bepaalt dat de vreemdeling de aanvraag moet indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. Dit artikel voorziet ook uitdrukkelijk drie situaties waarin de aanvraag bij het gemeentebestuur in België kan worden ingediend. 1. De aanvraag wordt bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland ingediend De vreemdeling aan wie het recht op verblijf (9) in het buitenland werd toegekend, moet zich binnen acht werkdagen nadat hij het Rijk is binnengekomen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats aanbieden.Het gemeentebestuur moet hem in het vreemdelingenregister inschrijven en hem een BIVR - tijdelijk verblijf met een geldigheidsduur van een jaar afgeven(10). 2. De aanvraag wordt bij een gemeentebestuur in België ingediend In de volgende drie gevallen kan de aanvraag tot verblijf op het Belgisch grondgebied worden ingediend : 1) De vreemdeling werd al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk en hij legt vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in artikel12bis, § 2(11) van de wet bedoelde bewijzen over.2) De vreemdeling is tot een verblijf van maximum drie maanden gemachtigd en legt vóór het einde van deze machtiging alle in artikel 12bis, § 2 van de wet bedoelde bewijzen over 3) De vreemdeling bevindt zich in uitzonderlijke omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn land om het op grond van artikel 2 van de wet vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger en legt alle in artikel 12bis, § 2 van de wet bedoelde bewijzen over, evenals een bewijs van zijn identiteit.a) Onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag tot verblijf 1) De aanvrager verblijft al legaal in België (punten 1) en 2) hierboven) Het gemeentebestuur gaat zelf na of de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden voor de ontvankelijkheid van zijn aanvraag.De documenten die moeten worden overgelegd opdat de aanvraag ontvankelijk kan worden verklaard worden onder het onderstaande punt D. De Vereiste documenten (inventaris) opgesomd. - Indien de aanvraag ontvankelijk is, schrijft het gemeentebestuur de betrokkene in het vreemdelingenregister in en overhandigt het hem een bijlage 15bis en een attest van immatriculatie (model A) met een geldigheidsduur van 9 maanden; - Indien de aanvraag onontvankelijk is, overhandigt het gemeentebestuur hem een bijlage 15ter en, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten. Indien het gemeentebestuur de bijlage 15ter invult, duidt het de reden van de beslissing aan door het juiste vakje aan te kruisen, en preciseert het ook de feitelijke reden(en).

In beide gevallen dient een kopie van het document dat aan de aanvrager afgegeven werd en de overgelegde documenten onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging - artikel 10(12)gestuurd te worden. 2) De aanvrager roept uitzonderlijke omstandigheden in, in toepassing van artikel 12bis, § 1, 3° van de wet (punt 3) hierboven) Na de woonstcontrole te hebben uitgevoerd, stuurt het gemeentebestuur de aanvraag, de overgelegde documenten en een bewijs van de identiteit van de aanvrager onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging - artikel 10, die een beslissing zal nemen over de ontvankelijkheid van de aanvraag. De burgemeester of zijn gemachtigde overhandigt aan de aanvrager een attest van inontvangstname van de aanvraag (model in bijlage 4). Dit attest heeft geen enkele invloed op de verblijfssituatie van de aanvrager.

Naargelang de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken schrijft het gemeentebestuur de aanvrager in het vreemdelingenregister in en overhandigt hem een bijlage 15bis en een attest van immatriculatie (model A) met een geldigheidsduur van 9 maanden, of overhandigt hem een bijlage 15ter en, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten. b) Onderzoek van de gegrondheid van de aanvraag Het onderzoek van de gegrondheid van de aanvraag wordt in alle gevallen binnen een termijn van 9 maanden, vanaf de datum waarop de bijlage 15bis en het attest van immatriculatie worden afgegeven, door de Dienst Vreemdelingenzaken uitgevoerd. De wet staat de Dienst Vreemdelingenzaken echter toe om de termijn van 9 maanden, door middel van een gemotiveerde beslissing, twee keer, voor een periode van 3 maanden, te verlengen. Dit kan gedaan worden in uitzonderlijke gevallen, die verband houden met de complexiteit van het onderzoek van de aanvraag. In dit geval moet de vreemdeling worden opgeroepen en moet het gemeentebestuur hem de beslissing tot verlenging betekenen en zijn attest van immatriculatie met een periode van 3 maanden, vanaf de datum waarop het attest vervalt, verlengen.

De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag op basis van de documenten die gelijktijdig met de aanvraag door het gemeentebestuur worden opgestuurd.

Ten einde na te gaan of de aanvrager en de vreemdeling die vervoegd wordt werkelijk samenwonen, moet het gemeentebestuur op het einde van de vierde maand, te rekenen vanaf de dag van afgifte van het attest van immatriculatie, het onderzoek van de samenwoonst laten uitvoeren en de resultaten van het onderzoek onverwijld overmaken aan de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging - artikel 10.

Indien de echtgenoten naar een andere gemeente verhuizen, moet het gemeentebestuur van de nieuwe woonplaats de procedure opstarten of voortzetten, nadat contact werd opgenomen met de eerste gemeente.

Indien een gunstige beslissing wordt genomen of indien er binnen de termijn van 9 maanden, desgevallend verlengd, geen enkele beslissing genomen en betekend werd wordt de vreemdeling tot een verblijf toegelaten. Hij wordt in het bezit gesteld van een BIVR - tijdelijk verblijf met een geldigheidsduur van een jaar.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken beslist dat de vreemdeling geen recht op verblijf heeft, overhandigt zij hem, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten of, indien nodig, een bevel tot terugbrenging (minderjarige). Het gemeentebestuur betekent deze beslissing door middel van de afgifte van de bijlage 14. c) Toegekende verblijfstitel en controle van de voorwaarden voor het verblijf gedurende een periode van 3 jaar Zoals hierboven reeds uitgelegd werd, wordt de vreemdeling die recht heeft op gezinshereniging in het bezit gesteld van een BIVR - tijdelijk verblijf met een geldigheidsduur van een jaar.Dit BIVR wordt gedurende een periode van 3 jaar telkens voor een jaar ambtshalve verlengd of vernieuwd door het gemeentebestuur.

De periode van drie jaar begint te lopen ofwel, vanaf de datum waarop het BIVR werd afgegeven in het geval dat de vreemdeling zich met een toelating tot verblijf bij het gemeentebestuur heeft aangeboden, ofwel vanaf de datum waarop de bijlage 15bis werd afgegeven indien de aanvraag tot verblijf in België werd ingediend.

Na het verstrijken van deze periode van drie jaar, wordt de vreemdeling tot een verblijf van onbeperkte duur toegelaten, dit wil zeggen, dat hij na twee verlengingen of vernieuwingen van zijn BIVR, in het bezit wordt gesteld van een BIVR (onbeperkt) zonder tijdelijke vermelding. Indien de vreemdeling na afloop van deze periode van 3 jaar in het bezit is van een geldig BIVR (13), blijft deze BIVR geldig tot de vervaldatum en het onbeperkt BIVR wordt afgeleverd na de vervaldatum van het tijdelijk BIVR. De wet voorziet echter dat de Dienst Vreemdelingenzaken gedurende de eerste twee jaar (vanaf de datum van afgifte van het BIVR of van de bijlage 15bis ) een einde kan stellen aan de toelating tot verblijf van de vreemdeling indien de vreemdeling niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 10, indien hij geen werkelijk huwelijks- of gezinsleven onderhoudt of meer onderhoudt, indien één van de partners, in het kader van een geregistreerd partnerschap, in het huwelijk is getreden of een duurzame relatie heeft met een andere persoon of indien de vreemdeling valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd.

In dit kader moet een controle van de samenwoonst ambtshalve worden uitgevoerd door het gemeentebestuur vooraleer het BIVR verlengd/vernieuwd wordt. In geval van wettige verdenking zal bovendien dergelijke controle op elk moment kunnen worden gevraagd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Zodra het is opgesteld moet het verslag van de controle van de samenwoonst onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging -artikel 10(14) - worden overgemaakt.

Indien het verslag niet vóór het einde van de geldigheidsduur van het BIVR kon worden opgesteld, zal het BIVR ambtshalve moeten worden verlengd/vernieuwd door het gemeentebestuur. In voorkomend geval zal de Dienst Vreemdelingenzaken het nieuw BIVR kunnen intrekken indien het familielid niet meer samenwoont met de vreemdeling die vervoegd wordt.

In de loop van het derde jaar kan de Dienst Vreemdelingenzaken enkel een einde stellen aan het verblijf van de vreemdeling indien er elementen zijn die erop wijzen dat het om een schijnsituatie gaat.

Na afloop van deze periode van 3 jaar kan er enkel een einde worden gesteld aan het verblijf van de vreemdeling indien er fraude werd gepleegd.

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een einde stelt aan het verblijf van de vreemdeling, en in het voorkomend geval, een bevel om het grondgebied (of een bevel tot terugbrenging) aflevert, betekent het gemeentebestuur deze beslissing aan de vreemdeling door middel van de bijlage 14ter en trekt het BIVR in. Alleen wanneer de beslissing niet gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een bijlage 37.

C. Het recht op een machtiging tot verblijf op basis van de gezinshereniging bedoeld in artikel 10bis Artikel 10ter van de wet verwijst naar de artikelen 9 en 9bis voor de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 10bis. Het principe is dus nog steeds dat de aanvraag door de vreemdeling wordt ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn woonplaats of verblijfplaats in het buitenland.

De wet voorziet echter twee situaties waarin de aanvraag bij het gemeentebestuur in België kan worden ingediend. 1. De aanvraag wordt bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland ingediend : De vreemdeling die de machtiging tot verblijf (15) in het buitenland bekomen heeft, moet zich binnen acht werkdagen nadat hij het Rijk is binnengekomen aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.Het gemeentebestuur dient hem in te schrijven in het vreemdelingenregister en hem een BIVR - tijdelijk verblijf af te geven waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan deze van de verblijfstitel van de vreemdeling die vervoegd wordt, overeenkomstig artikel 13, § 1, zesde lid van de wet. 2. De aanvraag wordt bij een gemeentebestuur in België ingediend : Het gaat ofwel om een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf in België en de door artikel 10bis vastgelegde voorwaarden vervult (artikel 9, tweede lid van de wet en artikel 25/2 van het koninklijk besluit van 1981 (16)), ofwel om een vreemdeling die buitengewone omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het buitenland in te dienen (artikel 9bis van de wet(17)), inroept.a) Onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag 1) De aanvrager verblijft al legaal in België In dit geval gaat het gemeentebestuur zelf na of de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet opdat zijn aanvraag in overweging kan genomen worden(18).De documenten die moeten worden overgelegd opdat zijn aanvraag in overweging kan genomen worden, worden onder het onderstaande punt D - De vereiste documenten (inventaris) - opgesomd.

Indien de vreemdeling alle vereiste documenten overlegt en indien uit de woonstcontrole die de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten uitvoeren, blijkt dat hij op het grondgebied van de gemeente woont, wordt de aanvraag in overweging genomen. Het gemeentebestuur schrijft de betrokkene in het vreemdelingenregister in en geeft hem een bijlage 41 en een attest van immatriculatie (model A) af waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan deze van de verblijfstitel van de vreemdeling die vervoegd wordt (maximum 9 maanden).

In het tegenovergestelde geval, wordt de aanvraag niet in overweging genomen. Het gemeentebestuur overhandigt de aanvrager een bijlage 40.

Wanneer het gemeentebestuur de bijlage 40 invult, duidt het de reden van de beslissing aan door het juiste vakje aan te kruisen en preciseert het ook de feitelijke reden(en).

Een kopie van het document dat aan de aanvrager afgegeven werd en de overgelegde documenten moeten onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging - artikel 10(19) - voor artikel 10bis, § 2, of het Bureau studente (20), voor artikel 10bis, § 1, (gezinshereniging met een buitenlandse student) - gestuurd worden. 2) De aanvrager roept uitzonderlijke omstandigheden in, in toepassing van de artikelen 10ter, § 1, en 9bis van de wet In dit geval laat het gemeentebestuur de controle van de feitelijke verblijfplaats uitvoeren. Indien deze controle een negatief resultaat oplevert, neemt het gemeentebestuur de aanvraag niet in overweging (zie bijlage 2 van deze omzendbrief).

Indien de controle van de fetelijke verblijfplaats een positief resultaat oplevert, stuurt het gemeentebestuur, de aanvraag en de overgelegde documenten waaronder het bewijs van de identiteit van de aanvrager alsook het verslag dat na de controle van de verblijfplaats werd opgesteld, onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging - artikel 10 of Bureau studenten. De Dienst Vreemdelingenzaken zal een beslissing nemen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de aanvraag.

De burgemeester of zijn gemachtigde geeft aan de aanvrager een attest van inontvangstname van de aanvraag af (model in bijlage 3). Dit attest heeft geen enkele invloed op de verblijfssituatie van de aanvrager.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag ontvankelijk verklaart, schrijft het gemeentebestuur de aanvrager in het vreemdelingenregister in. Het gemeentebestuur overhandigt hem een bijlage 41 en een attest van immatriculatie (model A) waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan deze van de verblijfstitel van de vreemdeling die vervoegd wordt (maximum 9 maanden).

In het tegenovergestelde geval betekent het gemeentebestuur de door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen beslissing tot onontvankelijkheid aan de vreemdeling. b) Onderzoek van de gegrondheid van de aanvraag Het onderzoek van de gegrondheid van de aanvraag wordt in alle gevallen binnen een maximale termijn van 9 maanden, vanaf de datum waarop de bijlage 41 en het attest van immatriculatie worden afgegeven, door de Dienst Vreemdelingenzaken uitgevoerd. De wet staat de Dienst Vreemdelingenzaken echter toe om deze termijn, door middel van een gemotiveerde beslissing, twee keer, voor een periode van drie maanden, te verlengen. Dit kan gedaan worden in uitzonderlijke gevallen die verband houden met de complexiteit van het onderzoek van de aanvraag. In dit gaval, dient de vreemdeling te worden opgeroepen en dient het gemeentebestuur hem de beslissing tot verlenging te betekenen en zijn attest van immatriculatie met een periode van drie maanden, vanaf de datum waarop het attest vervalt, te verlengen.

De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag op basis van de documenten die gelijktijdig met de aanvraag door het gemeentebestuur worden overgemaakt.

Om na te gaan of de aanvrager en de vreemdeling die vervoegd wordt werkelijk samenwonen, dient het gemeentebestuur op het einde van de vierde maand, vanaf de datum waarop het attest van immatriculatie werd afgegeven, tot het onderzoek van de samenwoonst over te gaan en de resultaten van het onderzoek onverwijld over te maken aan de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging.

Indien de echtgenoten naar een andere gemeente verhuizen, moet het gemeentebestuur van de nieuwe verblijfsplaats de procedure opstarten of voortzetten, nadat contact werd opgenomen met de eerste gemeente.

Indien een gunstige beslissing wordt genomen of indien er binnen de termijn van 9 maanden, eventueel verlengd, geen enkele beslissing genomen en betekend werd aan het gemeentebestuur, wordt de vreemdeling gemachtigd tot verblijf. Hij wordt in het bezit gesteld van een BIVR - tijdelijk verblijf, waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan deze van de verblijfstitel van de vreemdeling die vervoegd wordt.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken beslist dat de vreemdeling niet gemachtigd wordt tot een verblijf overhandigt de Dienst Vreemdelingenzaken hem, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten of een bevel tot terugbrenging. Het gemeentebestuur betekent hem een bijlage 13 of de bijlage 38. c) Einde van het verblijf en controle van de voorwaarden voor het verblijf De wet voorziet dat de Dienst Vreemdelingenzaken een einde kan stellen aan het verblijf van de in artikel 10bis van de wet bedoelde vreemdeling indien er een einde wordt gesteld aan het verblijf van de vreemdeling die vervoegd wordt, indien de vreemdeling niet meer aan de voorwaarden voor zijn verblijf voldoet, indien hij geen werkelijk huwelijks- of gezinsleven onderhoudt of meer onderhoudt, indien één van de partners in het kader van een geregistreerd partnerschap, in het huwelijk is getreden of een duurzame relatie heeft met een andere persoon of indien hij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd. Het gemeentebestuur gaat over tot de verlenging of de vernieuwing van de verblijfstitel van de in artikel 10bis bedoelde vreemdeling wanneer de verblijfstitel van de vreemdeling die vervoegd wordt, verlengd of vernieuwd wordt. Op het moment van de verlenging of vernieuwing moet het gemeentebestuur een controle van de samenwoonst laten uitvoeren en het resultaat onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging - artikel 10 overmaken. In voorkomend geval zal de Dienst Vreemdelingenzaken het nieuwe BIVR kunnen intrekken indien het familielid niet meer samenwoont met de vreemdeling die vervoegd wordt.

In geval van wettige verdenking zal de controle van de samenwoonst op elk moment kunnen worden aangevraagd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

D. De vereiste documenten (inventaris) : 1. In het kader van een verzoek tot gezinshereniging - artikel 10 - dat omwille van het legaal verblijf van de aanvrager in België wordt ingediend Naast de documenten die vereist zijn voor zijn binnenkomst en zijn verblijf en die hem machtigen om zijn aanvraag in België in te dienen, moet de aanvrager, in functie van zijn hoedanigheid, de volgende documenten (21) overleggen, opdat zijn aanvraag ontvankelijk kan worden verklaard : - Indien hij de echtgenoot of, in het kader van een geregistreerd partnerschap dat gelijkwaardig is met het huwelijk (22) de partner is van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in België of gemachtigd is om er zich te vestigen : o een geboorteakte; o een huwelijksakte of het bewijs van het geregistreerd partnerschap; o een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die worden opgesomd in de bijlage van de wet van 1980; o een uittreksel van het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden; o een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; o een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt. - Indien hij het kind is van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in België of gemachtigd is om er zich te vestigen, van de echtgenoot of van de partner van deze vreemdeling : o een geboorteakte en, in voorkomend geval, elke akte die de afstamming aantoont; o indien het niet om een gezamenlijk kind gaat, het bewijs dat de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of zijn partner het recht van bewaring heeft en dat het kind ten laste is van hem of van zijn echtgenoot of partner, of, indien het recht van bewaring gedeeld wordt, het bewijs dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming gegeven heeft; o een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; o een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt; o een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die worden opgesomd in de bijlage van de wet van 1980. - Indien hij, in het kader van een geregistreerd partnerschap dat niet gelijkwaardig is met het huwelijk, de partner is van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in België of gemachtigd is om er zich te vestigen : o een geboorteakte; o het bewijs van het geregistreerd partnerschap; o het bewijs van de duurzame relatie (bijvoorbeeld : briefwisseling, e-mail, telefoon, ontmoetingen, vliegticket, bewijs dat men samenleeft, ...); o een door de vreemdeling die vervoegd wordt ondertekende verbintenis tot tenlasteneming, overeenkomstig het model in de bijlage 5 van deze omzendbrief; o een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die worden opgesomd in de bijlage van de wet van 1980; o een uittreksel van het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden; o een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; o een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt. - indien hij het meerderjarig gehandicapt kind is van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in België of gemachtigd is om er zich te vestigen : o een attest dat uitgaat van een door de Belgische diplomatieke of consulaire post erkende arts dat aantoont dat hij, omwille van zijn handicap, niet in zijn eigen behoeften kan voorzien; o een geboorteakte en, in voorkomend geval, elke akte die de afstamming aantoont; o een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; o een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt; o het bewijs dat de vreemdeling die vervoegd wordt over toereikende bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare overheden vallen; o een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die opgesomd worden in de bijlage van de wet van 1980; o een uittreksel van het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden. - indien hij of zij de vader of de moeder is van een niet-begeleide minderjarige die als vluchteling werd erkend : o in voorkomend geval(23) een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; o in voorkomend geval(24), een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt; o het bewijs van de afstammingsband; o een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die opgesomd worden in de bijlage van de wet van 1980; o een uittreksel van het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden. 2. In het kader van een verzoek tot gezinshereniging - artikel 10 - dat, in toepassing van artikel 12bis, § 1, 3° van de wet, omwille van uitzonderlijke omstandigheden in België wordt ingediend Naast de hierboven opgesomde documenten en het bewijs van zijn identiteit (kopie van het paspoort of van de nationale identiteitskaart, zelfs indien dit document niet meer geldig is) moet de aanvrager ook de elementen die de uitzonderlijke omstandigheden vormen die hem verhinderen om zijn aanvraag in het buitenland in te dienen (ziekte, oorlog,...) aangeven. 3. In het kader van een verzoek tot gezinshereniging - artikel 10bis - dat omwille van het legaal verblijf van de aanvrager in België wordt ingediend : Voor de documenten die het legaal verblijf van de aanvrager aantonen wordt naar punt II.B.1.a) verwezen.

Voor de documenten die aantonen dat de vreemdeling de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van artikel 10bis van de wet vervult, wordt naar het bovenstaande punt 1 verwezen.

Indien de vreemdeling die vervoegd wordt echter een student is (artikel 10bis, § 1) moet de aanvrager in alle gevallen bewijzen dat de student of één van zijn familieleden over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare overheden vallen. 4. In het kader van een verzoek tot gezinshereniging - artikel 10bis - dat, in toepassing van de artikelen 10ter, § 1 en 9bis van de wet, omwille van buitengewone omstandigheden in België wordt ingediend : Voor de documenten die de buitengewone omstandigheden die de indiening van de aanvraag in het buitenland verhinderen en de identiteit van de aanvrager aantonen, wordt naar punt II.C.1. a) en b) verwezen.

Voor de documenten die aantonen dat de vreemdelingen voldoen aan de voorwaarden voor de ontvankelijkheid in artikel 10bis van de wet wordt naar het bovenstaande punt 1 verwezen.

Indien de vreemdeling die vervoegd wordt echter een student is (artikel 10bis, § 1), moet de aanvrager in alle gevallen het bewijs aanbrengen dat de student of één van de familieleden over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt, om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden.

E. Belangrijke opmerkingen 1. Indien de overgelegde akte een buitenlandse akte is, moet het letterlijk afschrift van het gelegaliseerd origineel overgelegd worden opdat de aanvraag ontvankelijk kan worden verklaard.De legalisatie moet in overeenstemming met artikel 30 van het Wetboek van internationaal privaatrecht uitgevoerd worden, behalve indien de akte binnen het toepassingsgebied van het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten valt. Dit verdrag voorziet het beroep op de vereenvoudigde apostilleprocedure.

Een buitenlandse akte die in een andere taal dan het Duits, het Engels, het Frans of het Nederlands werd opgesteld moet het voorwerp uitmaken van een vertaling die door een beëdigd vertaler conform aan het origineel verklaard werd. 2. De gezinshereniging van een echtgenoot met een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf in België of gemachtigd is om er zich te vestigen is niet mogelijk indien een andere echtgenoot van die vreemdeling al in het Rijk verblijft.Dit geldt ook voor de kinderen die voortgekomen zijn uit het polygaam huwelijk van de vreemdeling met een andere echtgenote dan de echtgenote die in België verblijft. Indien het gemeentebestuur een dergelijke situatie vaststelt, moet het gemeentebestuur de ontvankelijkheid van de aanvraag niet onderzoeken. Deze aanvraag mag niet worden ingediend(25) In geval van twijfel kan het gemeentebestuur contact opnemen met de Dienst Vreemdelingenzaken, Bureau gezinshereniging - artikel 10(26). 3. De gezinshereniging van een echtgenoot of partner van een vreemdeling die na 1 juni 2007 zelf in de hoedanigheid van echtgenoot of partner tot een verblijf werd toegelaten kan pas na een regelmatig verblijf van 2 jaar in het Rijk plaatsvinden.Indien de vreemdeling die vervoegd wordt na 1 juni 2007 in de hoedanigheid van echtgenoot of partner werd toegelaten tot een verblijf, en dit minder dan 2 jaar geleden gebeurd is, moet het gemeentebestuur de ontvankelijkheid van de aanvraag niet onderzoeken. Deze aanvraag mag niet worden ingediend.

In geval van twijfel kan het gemeentebestuur contact opnemen met het Bureau gezinshereniging - artikel 10(27). 4. Het bewijs van voldoende huisvesting en de ziektekostenverzekering moeten niet worden overgelegd indien het gaat om een gezinshereniging met een als vluchteling erkende vreemdeling (met uitzondering voor het gehandicapt meerderjarig kind), indien de bloed- of aanverwantschapsband of het partnerschap al bestond vooraleer de vluchteling België binnenkwam en indien het verzoek tot gezinshereniging werd ingediend in de loop van het jaar na de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van de vreemdeling die vervoegd wordt.Door middel van een gemotiveerde beslissing kan de Dienst Vreemdelingenzaken echter eisen dat deze documenten worden overgelegd, indien de gezinshereniging mogelijk is in een ander land waarmee de vreemdeling of het familielid een bijzondere band heeft (plaats waar de laatstgenoemde persoon verblijft).

Indien de gemeentebesturen met een dergelijke situatie geconfronteerd worden wordt aan hen dus gevraagd om contact op te nemen met het Bureau gezinshereniging van de Dienst Vreemdelingenzaken(28) 5. Indien het familielid of de familieleden van een als vluchteling erkende vreemdeling, met wie de bloed- of aanverwantschapsbanden al bestonden vóór hij het Rijk betrad, geen officiële documenten kunnen overleggen die aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de bloed- of aanverwantschapsband, wordt rekening gehouden met andere geldige bewijzen. Indien wordt vastgesteld dat de vreemdeling de ingeroepen bloed- of aanverwantschapsbanden niet kan bewijzen door middel van gelegaliseerde officiële documenten (behalve uitzonderingen), kan de Dienst Vreemdelingenzaken overgaan of laten overgaan tot een onderhoud met de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd wordt, of tot elk ander onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht en, in voorkomend geval, voorstellen om een aanvullende analyse (DNA) te laten uitvoeren.

Indien de aanvraag bij gebrek aan gelegaliseerde documenten die de bloed- of aanverwantschapsband aantonen als onontvankelijk moet worden beschouwd, moet het gemeentebestuur contact opnemen met het Bureau gezinshereniging van de Dienst Vreemdelingenzaken, om te weten te komen welke andere bewijzen kunnen worden aanvaard. 6. Het attest van voldoende huisvesting (overeenkomstig het model in de bijlage 7 van deze omzendbrief) dat moet worden overgelegd is een document dat door het gemeentebestuur dient te worden opgesteld.Het gemeentebestuur moet een ontvangstbewijs (overeenkomstig het model in de bijlage 6 van deze omzendbrief) afgeven aan de vreemdeling die een dergelijk bewijs aanvraagt en een kopie van dit ontvangstbewijs naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging - artikel 10 sturen. Binnen een periode van zes maanden na de afgifte van dit ontvangstbewijs, moet het gemeentebestuur de vreemdeling meedelen of een dergelijk bewijs al dan niet kan worden afgegeven. Een kopie van deze beslissing moet naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging - artikel 10 worden overgemaakt. Indien het gemeentebestuur na deze periode van 6 maanden geen informatie heeft meegedeeld betreffende de huisvesting zal de huisvesting als voldoende worden beschouwd.

In het specifieke geval van een visumaanvraag met het oog op gezinshereniging die gelijktijdig met een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (werk) is ingediend, kan het bewijs van voldoende huisvesting worden geleverd door een huurcontract (staat van woonst), de brief van de tenlasteneming (terbeschikkingstelling van huisvesting door de werkgever) of elk ander geloofwaardig document waaruit blijkt dat de vreemdeling die het recht op verblijf opent over voldoende huisvesting beschikt om zijn gezin te herbergen. Het door het gemeentebestuur opgestelde attest van voldoende huisvesting zal gevraagd kunnen worden bij de vernieuwing van de verblijfstitel.

F. Overgangsbepalingen : De wet voorziet dat vanaf de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten, namelijk 1 juni 2007, alle nieuwe bepalingen van toepassing zullen zijn op de aanvragen die nog behandeld worden.

Bijgevolg moeten verschillende overgangsmaatregelen voorzien worden : 1. Voor de verzoeken tot gezinshereniging die op 1 juni 2007 ontvankelijk waren en waarvan het onderzoek ten gronde op die datum nog hangende is zullen documenten zoals de ziektekostenverzekering, het bewijs van voldoende huisvesting en het geneeskundig getuigschrift, die vroeger niet vereist waren maar die vanaf 1 juni 2007 wel vereist zijn, pas moeten worden overgelegd wanneer het BIVR verlengd of vernieuwd wordt. Indien een vreemdeling vóór 1 juni 2007 in het bezit is van een attest van immatriculatie en hij, overeenkomstig de nieuwe wet, na 1 juni 2007 een BIVR ontvangt zal het gemeentebestuur hem op de hoogte moeten brengen van het feit dat hij drie nieuwe documenten zal moeten overleggen wanneer hij een aanvraag voor verlenging of vernieuwing van zijn BIVR indient. Indien deze documenten niet worden overgelegd zal de Dienst Vreemdelingenzaken, in voorkomend geval, een beslissing tot intrekking van het verblijf kunnen nemen.

Indien een vreemdeling vóór 1 juni 2007 vanuit het buitenland tot een verblijf in België toegelaten of gemachtigd werd en zich na 1 juni 2007 bij het gemeentebestuur aanbiedt en hij een BIVR ontvangt, moet het gemeentebestuur hem op de hoogte brengen van het feit dat hij drie nieuwe documenten zal moeten overleggen wanneer hij zijn aanvraag voor de verlenging of vernieuwing van zijn BIVR indient. Indien deze documenten niet worden overgelegd zal de Dienst Vreemdelingenzaken, in voorkomend geval, een beslissing tot intrekking van het verblijf kunnen nemen. 2. De controle en de intrekking van de verblijfstitel gedurende een periode van 3 jaar, in het kader van de gezinshereniging (artikel 10), is enkel mogelijk voor de BIVR's die na 1 juni 2007 werden toegekend.3. In het geval van een familielid dat van een machtiging tot verblijf genoot - artikel 10bis - en dat van het recht op verblijf wil genieten - artikel 10 -, omdat de vreemdeling die vervoegd wordt een BIVR van onbeperkte duur bekomen heeft, wordt voor de berekening van de termijn van 3 jaar rekening gehouden met het attest van immatriculatie en/of het BIVR dat toegekend werd in het kader van de gezinshereniging (artikel 10bis ).Na afloop van deze termijn van 3 jaar wordt de vreemdeling toegelaten tot een verblijf van onbeperkte duur. Indien de vreemdeling na afloop van deze termijn van 3 jaar in het bezit is van een geldig BIVR(29) blijft dit BIVR geldig tot het einde van de geldigheidsduur. 4. Er wordt rekening gehouden met het BIVR dat toegekend werd in het kader van de omzendbrief van 30 september 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie voor de berekening van de termijn van drie jaar waarna de vreemdeling in het kader van de gezinshereniging toegelaten wordt tot een verblijf van onbeperkte duur en in het bezit gesteld van een BIVR zonder tijdelijke vermelding.5. Vanaf 1 juni 2007 is de omzendbrief van 30 september 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie enkel nog van toepassing op de buitenlandse partner van een Europese onderdaan of van een Belg. De vreemdeling die een partner is van een niet-Europese onderdaan en die vóór 1 juni 2007 een machtiging tot verblijf, op basis van de omzendbrief van 30 september 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2, bekomen heeft en die zich na 1 juni 2007 bij het gemeentebestuur aanbiedt, moet steeds in het bezit worden gesteld van een BIVR met een geldigheidsduur van 6 maanden. Het gemeentebestuur moet hem meedelen dat hij in de loop van deze periode van zes maanden een verklaring van wettelijke samenwoonst zal moeten afleggen voor de officier van de burgerlijke stand en dat hij de vereiste documenten zal moeten bekomen om vervolgens een verzoek tot gezinshereniging - artikel 10 of 10bis - in te kunnen dienen.

Indien het gaat om een vreemdeling die een partner is van een niet-Europese onderdaan en die vóór 1 juni 2007 reeds in het bezit was van een BIVR, op basis van de omzendbrief van 30 september 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2, moet het gemeentebestuur contact opnemen met de Dienst Vreemdelingenzaken, Bureau gezinshereniging - artikel 10.

G. Visum C met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning in België : De vreemdeling die een verklaring van wettelijke samenwoonst in België met een niet-Europese buitenlandse onderdaan, die wettelijk in België verblijft, wil afleggen voor de officier van de burgerlijke stand moet in alle gevallen de volgende documenten overhandigen aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland : - een geldig nationaal paspoort; - een geneeskundig getuigschrift (maximum zes maanden geleden afgegeven); - een uittreksel van het strafregister (maximum zes maanden geleden afgegeven); - het bewijs dat hij voor zijn verblijf in België over toereikende bestaansmiddelen beschikt, of een verbintenis tot tenlasteneming die ondertekend is door een persoon die de voorwaarden die voorzien worden in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen vervult; - een document dat aantoont dat de twee partners ongehuwd zijn; - zijn geboorteakte; - het bewijs van de duurzame relatie (bijvoorbeeld : briefwisseling, e-mail, telefoon, ontmoetingen, vliegticket, bewijs dat men samenleeft, ...); - een kopie van de verblijfstitel of de vestigingstitel van de buitenlandse partner die al in België verblijft; - een door de vreemdeling die vervoegd wordt ondertekende verbintenis tot tenlasteneming overeenkomstig het model in de bijlage 5 van onderhavige omzendbrief; - een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; - een ziektekostenverzekering die de risico's in België tenminste een jaar dekt.

De vreemdeling die de vereiste documenten overlegt, ontvangt een visum type C. Het gaat om een visum kort verblijf waarmee de houder gedurende een maximale periode van drie maanden mag verblijven op het grondgebied van de Staten die partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen dat op 19 juni 1990 werd ondertekend. De vreemdeling aan wie dit visum wordt afgegeven, wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de verklaring van wettelijke samenwoning binnen een periode van drie maanden na zijn binnenkomst op het grondgebied van de Staten die partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen in België moet worden afgelegd.

In dit verband wordt herinnerd aan het feit dat het Wetboek van internationaal privaatrecht voorziet dat de registratie van het sluiten van een relatie van samenleven in België alleen dan kan worden gedaan ingeval de partijen op het ogenblik van het sluiten een gemeenschappelijke gewone verblijfplaats in België hebben (artikel 59, tweede lid). De gewone verblijfplaats is de plaats waar de persoon zich hoofdzakelijk heeft gevestigd, zelfs bij afwezigheid van registratie en onafhankelijk van een verblijfs- of vestigingsvergunning. Om deze plaats te bepalen wordt met name rekening gehouden met omstandigheden van persoonlijke of professionele aard die duurzame banden met die plaats aantonen of wijzen op de wil om die banden te scheppen (artikel 4). Bijgevolg kan een vreemdeling die over een aankomstverklaring beschikt een geldige verklaring van wettelijke samenwoning afleggen in België.

IV. Onderzoekers A. Inleiding Artikel 61/11 van de wet van 1980 voorziet dat elke buitenlandse onderzoeker die geen onderdaan is van de Europese Unie en die, met het oog op het uitvoeren van een onderzoeksproject, een gastovereenkomst heeft afgesloten met een in België erkende onderzoeksinstelling een machtiging tot verblijf bekomt indien hij zich niet bevindt in één van de gevallen die voorzien worden in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, van de wet en indien hij de volgende documenten overlegt : 1° een geldig reisdocument;2° een met een in België erkende onderzoeksinstelling afgesloten gastovereenkomst;3° een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der in bijlage bij de wet opgesomde ziekten;4° een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij ouder is dan 18 jaar. Indien hij het in 3° en 4° van het eerste lid voorziene getuigschrift niet overlegt, kan de Dienst Vreemdelingenzaken, rekening houdend met de omstandigheden, de vreemdeling toch machtigen om in de hoedanigheid van onderzoeker in België te verblijven. De Dienst Vreemdelingenzaken kan ook beslissen om na te gaan of de modaliteiten op basis waarvan de gastovereenkomst werd afgesloten vervuld zijn.

De afgegeven machtiging tot verblijf is beperkt tot de duur van het onderzoeksproject dat in de gastovereenkomst wordt vermeld.

De wet voorziet ook dat de aanvraag voor een machtiging tot verblijf in België kan worden ingediend, overeenkomstig de artikelen 9 en 9 bis van de wet.

B. De aanvraag wordt ingediend bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland De buitenlandse onderzoeker die de machtiging tot verblijf in het buitenland bekomen heeft, moet zich binnen acht werkdagen na zijn binnenkomst in het Rijk aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. Het gemeentebestuur moet hem in het vreemdelingenregister inschrijven en hem een BIVR - tijdelijk verblijf afgeven, met een duur die gelijk is aan de geldigheidsduur van de machtiging tot verblijf, overeenkomstig artikel 13, § 1, vijfde lid van de wet.

C. De aanvraag wordt bij een gemeentebestuur in België ingediend Het gaat om een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf in België en die aan de vastgelegde voorwaarden voldoet om in de hoedanigheid van onderzoeker gemachtigd te worden tot een verblijf (artikel 9, tweede lid van de wet en artikel 25/2 van het koninklijk besluit van 1981(30)) of een vreemdeling die buitengewone omstandigheden, die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het buitenland in te dienen (artikel 9bis van de wet(31)), inroept. 1. De aanvrager verblijft al legaal in België In dit geval gaat het gemeentebestuur zelf na of de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet. Indien de vreemdeling alle vereiste documenten overlegt en indien uit de controle van de effectieve verblijfplaats, waartoe de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten overgaan, blijkt dat hij op het grondgebied van de gemeente verblijft, wordt de aanvraag in overweging genomen. Het gemeentebestuur overhandigt hem een ontvangstbewijs van de aanvraag (bijlage 1 van deze omzendbrief).

In het tegenovergestelde geval wordt de aanvraag niet in overweging genomen. Het gemeentebestuur overhandigt de aanvrager een bijlage 40.

Indien het gemeentebestuur de bijlage 40 invult, duidt het de reden van de beslissing aan door het juiste vakje aan te kruisen en preciseert het ook de feitelijke reden(en).

Een kopie van het document dat aan de aanvrager werd afgegeven, het verslag dat na de controle van de verblijfplaats werd opgesteld en de overgelegde documenten moeten onverwijld aan de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau Lang Verblijf - worden overgemaakt. 2. De aanvrager roept buitengewone omstandigheden in, in toepassing van artikel 9bis van de wet In dit geval voert het gemeentebestuur de controle van de effectieve verblijfplaats uit.Indien deze controle een negatief resultaat oplevert, neemt het gemeentebestuur de aanvraag niet in overweging (zie bijlage 2 van onderhavige omzendbrief). Indien de controle van de effectieve verblijfplaats een positief resultaat oplevert, maakt het gemeentebestuur het verslag dat opgesteld werd na de controle van de verblijfplaats, de aanvraag, de overgelegde documenten en een bewijs van de identiteit van de aanvrager onmiddellijk over aan de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau Lang Verblijf. De Dienst Vreemdelingenzaken zal een beslissing nemen in verband met de ontvankelijkheid van de aanvraag. De burgemeester of zijn gemachtigde overhandigt de aanvrager een attest van inontvangstname van de aanvraag (model overeenkomstig de bijlage 3 van onderhavige omzendbrief).

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken de machtiging tot verblijf toekent aan de buitenlandse onderzoeker gaat het gemeentebestuur over tot de inschrijving van die persoon in het vreemdelingenregister. Het gemeentebestuur overhandigt hem een BIVR - tijdelijk verblijf met een duur die gelijk is aan de geldigheidsduur van de machtiging tot verblijf, overeenkomstig 13, § 1, vijfde lid, van de wet.

V. Aanvraag voor een machtiging tot vestiging(32) A. Inleiding Om gemachtigd te kunnen worden tot vestiging in België moet de vreemdeling toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur. Deze regel blijft behouden na 1 juni 2007.

Voor de vreemdelingen aan wie de machtiging tot vestiging moet worden toegekend werd de wet echter gewijzigd. Deze wijziging is enkel geldig voor de aanvragen om machtiging tot vestiging die na 1 juni 2007 worden ingediend.

Voortaan voorziet de wet twee gevallen waarin de machtiging tot vestiging moet worden toegekend(33) : - indien het gaat om een vreemdeling die bewijst dat zijn verblijf gedurende vijf jaar regelmatig en ononderbroken was; - indien het gaat om de in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 7° bedoelde familieleden van een vreemdeling die gemachtigd is om zich in het Rijk te vestigen of diens familieleden op wie artikel 10, § 1, eerste lid, 1°, van toepassing is, voorzover deze, wat de echtgenoot of de partner betreft, samenleeft met de vreemdeling die vervoegd wordt.

In het tweede geval zal het gemeentebestuur, op bevel van de Dienst Vreemdelingenzaken, in voorkomend geval tot een controle van de samenwoonst overgaan.

B. Procedure 1. Indiening van de aanvraag De aanvraag om machtiging tot vestiging wordt door middel van het formulier overeenkomstig de bijlage 16 ingediend bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats.Het gemeentebestuur gaat na of de vreemdeling wel degelijk toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur.

Indien dit het geval is, overhandigt het gemeentebestuur hem een ontvangstbewijs overeenkomstig het model in de bijlage 16 bis.

Gelijktijdig met de aanvraag stuurt het gemeentebestuur een kopie van het ontvangstbewijs naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

In het tegenovergestelde geval neemt het gemeentebestuur de aanvraag niet in overweging en overhandigt het de vreemdeling een bijlage 16ter. Het gemeentebestuur stuurt ook een kopie van dit document naar de Dienst Vreemdelingenzaken. 2. Onderzoek ten gronde Tijdens het onderzoek ten gronde van de aanvraag blijft de vreemdeling in het bezit van zijn BIVR, dat zal worden verlengd indien dat nodig is. Indien het BIVR volgens het elektronisch model is opgesteld en deze vervalt, dient echter de procedure vermeld onder IX.B.4. te worden toegepast. Daarbij zal het BIVR in bepaalde gevallen moeten worden afgenomen en een bijlage 15 moeten worden afgeleverd.

Indien er een gunstige beslissing wordt genomen of indien er binnen een termijn van 5 maanden geen beslissing werd genomen, schrijft het gemeentebestuur de vreemdeling in het bevolkingsregister in en overhandigt hem een identiteitskaart voor vreemdelingen.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag verwerpt, betekent het gemeentebestuur deze beslissing, door middel van de overhandiging van een bijlage 17, aan de vreemdeling.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken beslist om de machtiging tot vestiging van een vreemdeling die valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd in te trekken, trekt het gemeentebestuur zijn identiteitskaart in en stelt hem in het bezit van zijn BIVR. Indien de Dienst Vreemdelingenzaken beslist om het verblijf van de vreemdeling die valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd in te trekken, trekt het gemeentebestuur zijn identiteitskaart in en betekent een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) aan deze persoon.

VI. Asiel A. Afschaffing van de ontvankelijkheidsfase De mogelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken om de asielaanvraag ontvankelijk of onontvankelijk te verklaren, en de mogelijkheid om een beroep in te dienen bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) tegen een beslissing van onontvankelijkheid, werden afgeschaft. Bijgevolg zullen er geen bijlagen 25bis en 26bis meer worden afgeleverd na 1 juni 2007.

De Dienst Vreemdelingenzaken is voortaan enkel belast met het onderzoek naar de bevoegde Staat die de asielaanvraag moet behandelen in het licht van de Dublin-verordening (bijlagen 25quater en 26quater ) en met de meervoudige asielaanvragen ingediend in België (bijlage 13quater ).

B. Afgifte en verlenging van het attest van immatriculatie Wanneer een asielaanvraag wordt ingediend in het Rijk, ontvangt de vreemdeling een bijlage 26. Binnen de acht werkdagen dient de vreemdeling zich vervolgens aan te melden bij het gemeentebestuur. Na controle van de effectieve verblijfplaats, overhandigt het gemeentebestuur een attest van immatriculatie, model A, met een geldigheidsduur van drie maanden.

Dit attest kan drie maal verlengd worden voor telkens drie maanden. Na een jaar wordt het verlengd met een duur van telkens één maand.

Dit attest kan ambtshalve worden verlengd door de gemeente zolang het wachtregister niet aangeeft dat de Dienst Vreemdelingenzaken een negatieve beslissing heeft genomen over de asielaanvraag (bijlage 13quater of bijlage 26quater ). Indien een dergelijke beslissing is genomen, moet het attest van immatriculatie worden ingetrokken.

Indien het CGVS de asielaanvraag afwijst, moet het gemeentebestuur het attest van immatriculatie blijven verlengen zolang het geen andersluidende instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken ontvangt.

Het gemeentebestuur mag dus niet ambtshalve het attest van immatriculatie intrekken en aan de betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten afleveren.

C. Bijlage 13quinquies Indien het CGVS een negatieve beslissing neemt omtrent de asielaanvraag (weigering vluchtelingenstatus en weigering van subsidiaire bescherming), kan de Dienst Vreemdelingenzaken in voorkomend geval aan de gemeente de instructie geven om een bevel om het grondgebied te verlaten overeenkomstig het model van de nieuwe bijlage 13quinquies te betekenen aan de betrokkene, en om de bijlage 26 en het attest van immatriculatie in te trekken.

Indien de betrokkene beroep zou aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, kan de Dienst Vreemdelingenzaken ook de instructie geven om een bijlage 35 af te leveren (zie verder onder punt VIII.C).

VII. Mensenhandel A. Algemene bepalingen over de procedure De bepalingen inzake het verblijf van de omzendbrief van 1 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7 betreffende de afgifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen (arbeidskaarten) aan vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel worden opgeheven. Deze bepalingen worden ondergebracht in de artikelen 61/2 tot 61/5 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

De bepalingen inzake verblijf van de richtlijnen van 13 januari 1997 voor de Dienst Vreemdelingenzaken, de parketten, de politiediensten, de inspectiediensten van de sociale wetten en voor de sociale inspectie betreffende het verlenen van bijstand aan slachtoffers van mensenhandel, gewijzigd door de richtlijnen van 17 april 2003, worden opgeheven.

Op basis van de instructies van de Cel Mensenhandel van Bureau MINTEH van de Dienst Vreemdelingenzaken kan het gemeentebestuur de volgende documenten afgeven : - een bevel om het grondgebied te verlaten binnen een termijn van 45 dagen, namelijk bijlage 13. - een attest van immatriculatie, model A, met een geldigheidsduur van maximaal drie maanden, namelijk bijlage 4. Dit document kan in de loop van de procedure één keer worden verlengd met een nieuwe periode van ten hoogste drie maanden. De machtiging tot voorlopig verblijf die wordt afgegeven maakt geen onderscheid tussen onderdanen van derde landen en burgers van de Europese Unie. - een BIVR - tijdelijk verblijf voor zes maanden, namelijk bijlage 6.

Dit document kan verscheidene keren worden verlengd of vernieuwd als wordt aangetoond dat de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden(34) vermeld in artikel 61/4, § 1, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. - een BIVR - onbepaalde duur als de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Op elk ogenblik van de procedure kan de Cel Mensenhandel van Bureau MINTEH een einde maken aan de termijn bepaald bij artikel 61/2, § 2, of aan de machtiging tot voorlopig verblijf als de vreemdeling zich bevindt in de omstandigheden die zijn vermeld in artikel 61/2, § 3, of artikel 61/3, § 3, of artikel 61/4, § 2, van de wet van 15 december 1980. In dit geval geeft de Cel aan het gemeentebestuur de instructie om het afgegeven document in te trekken en een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) te betekenen. De vreemdeling moet proberen zijn identiteit te bewijzen door zijn paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel of door zijn nationale identiteitskaart, zo snel mogelijk en ten laatste bij het onderzoek van de aanvraag voor een machtiging tot onbeperkt verblijf, over te leggen.

B. Specifieke bepalingen voor de NBMV Een attest van immatriculatie, model A (bijlage 4), met een geldigheidsduur van drie maanden, wordt door het gemeentebestuur, op basis van de instructies van de Cel Mensenhandel van Bureau MINTEH, afgegeven aan een vreemdeling die jonger is dan achttien jaar en het Rijk is binnengekomen zonder begeleiding van een krachtens de wet verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling en vervolgens niet daadwerkelijk onder de hoede van een dergelijke persoon gestaan heeft, hetzij zonder begeleiding werd achtergelaten nadat hij het Rijk is binnengekomen. Dit document kan één keer worden verlengd.

De niet begeleide minderjarige vreemdeling wordt vertegenwoordigd door zijn voogd aan wie het gemeentebestuur de documenten moet betekenen na de instructies van de Cel Mensenhandel van Bureau MINTEH te hebben ontvangen. Wanneer het document moet worden ingetrokken en het verblijf moet worden beëindigd, moet aan de voogd een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) worden betekend, zodat de voogd de nodige maatregelen neemt om zijn pupil te laten terugbrengen.

VIII. Beroepsprocedure A. Algemeen De wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de beroepsmogelijkheden voor de vreemdelingen. Samengevat houden deze wijzigingen het volgende in : - het schorsend beroep tegen een negatieve asielbeslissing van het CGVS bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, wordt vervangen door een schorsend beroep met volle rechtsmacht bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen; (35) - het schorsend verzoek tot herziening wordt vervangen door een schorsend annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen; - het niet-schorsend annulatieberoep bij de Raad van State inzake de verblijfsreglementering, wordt vervangen door een niet-schorsend annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor de gemeenten.

B. Vermelding van de beroepsmogelijkheid op de bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten De bijlagen gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelinge type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten bevatten in de plaats van de vermelding betreffende de mogelijkheid om een verzoek tot herziening en/of een beroep bij de Raad van State in te dienen, de vermelding betreffende de mogelijkheid om een annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te dienen.

Ook op de bijlagen die (nog) niet officieel bij koninklijk besluit werden gewijzigd, dient de eventuele vermelding van de mogelijkheid van een verzoek tot herziening en/of de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State steeds geschrapt te worden.(36) In plaats daarvan worden de gemeenten verzocht de volgende tekst op te nemen wanneer zij een dergelijke bijlage zouden afleveren : « Ik heb hem (haar) er van op de hoogte gebracht dat deze beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten vatbaar is voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing.

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.

Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep en de hierboven bedoelde vordering ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen aan de in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten en in artikel 32 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Zij worden ingediend bij de Raad bij ter post aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, § 1, tweede en vierde lid, van het PR RvV, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel.

Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, schorst het indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel niet. » C. Bijlage 35 Indien een beroep wordt ingediend tegen een beslissing die een bevel om het grondgebied te verlaten met zich meebrengt, en dit beroep schorsende werking heeft (eerste en tweede streepje van punt VIII.A), ontvangt de betrokken vreemdeling een bijlage 35.

De afgifte van deze bijlage 35 kan enkel gebeuren op instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze bijlage 35 heeft een geldigheidsduur van een maand, en kan maandelijks verlengd worden in afwachting van een andersluidende instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wanneer een bijlage 35 wordt afgeleverd, blijft de vreemdeling in het bezit van zijn bevel om het grondgebied te verlaten. Dit bevel wordt echter automatisch geschorst zolang hij in het bezit is van een geldige bijlage 35.

Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in beroep de negatieve beslissing bevestigt, zal de Dienst Vreemdelingenzaken instructie geven om de bijlage 35 in te trekken, en om een nieuwe termijn om het grondgebied te verlaten aan te brengen op het reeds afgeleverde bevel om het grondgebied te verlaten.

D. Overgang van verzoek tot herziening naar beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen In de overgangsmaatregelen van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten is voorzien dat een vreemdeling beschikt over een termijn van 30 dagen om het verzoek tot herziening dat nog aanhangig zou zijn op 1 juni 2007, om te zetten in een annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Deze termijn van 30 dagen begint pas te lopen vanaf de betekening van de mededeling bedoeld in artikel 230, § 1, van de wet van 15 september 2006. De Dienst Vreemdelingenzaken zal vanaf 1 juni 2007 voor ieder afzonderlijk geval aan de gemeente de instructie geven om een brief die deze mededeling bevat, te betekenen aan de vreemdeling. Behoudens andersluidende instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken, kan de bijlage 35 van de vreemdelingen die op 1 juni 2007 nog een verzoek tot herziening aanhangig hadden, verder maandelijks verlengd worden.

Indien de vreemdeling binnen de gestelde termijn niet om een dergelijke omzetting heeft gevraagd, wordt het verzoek tot herziening van rechtswege zonder voorwerp. De Dienst Vreemdelingenzaken zal desgevallend de instructie geven om de bijlage 35 in te trekken, en om een nieuwe termijn om het grondgebied te verlaten aan te brengen op het reeds afgeleverde bevel om het grondgebied te verlaten.

IX. Wijzigingen op het vlak van de vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten Op 23 juni 2006 besliste de ministerraad tot de invoering van de elektronische kaart voor vreemdelingen. Nadat een pilootfase is afgerond, worden de elektronische kaarten veralgemeend ingevoerd in alle gemeenten van het Rijk.

Ook de invoering van deze elektronische kaarten geeft aanleiding tot een aantal wijzigingen in de regelgeving. Bepaalde van deze wijzigingen zijn nu reeds van toepassing op alle gemeenten en dit ongeacht het feit of zij al dan niet elektronische kaarten afleveren (A), terwijl andere enkel gelden voor de gemeenten die elektronische kaarten uitreiken (B).

A. Wijzigingen onmiddellijk van toepassing voor alle gemeenten van het Rijk 1. Tijdige verlenging of vernieuwing van de kaart (artikelen 33 en 69quinquies koninklijk besluit van 1981) Om de tijdige verlenging of vernieuwing van de verblijfs- of vestigingsvergunning te verzekeren, werden artikelen 33 en 69quinquies gewijzigd. Voortaan moet de vreemdeling zich bij het gemeentebestuur aanbieden tussen de 45ste en 30ste dag voor de vervaldatum van zijn kaart om een nieuwe kaart te bekomen. 2. Verlies of diefstal van vreemdelingenkaart of verblijfsdocument (artikel 36bis koninklijk besluit van 1981) Met de invoering van het artikel 36bis in het koninklijk besluit van 1981 dient de vreemdeling, in geval van verlies of diefstal van de vreemdelingenkaart of het verblijfsdocument, aangifte te doen bij de politie van de plaats waar het verlies of de diefstal werd vastgesteld. De vreemdeling wordt een attest van verlies, diefstal of vernieling, voorzien van een identiteitsfoto, afgeleverd. Een kopie van dit attest wordt door de politie overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken (Dienst Verblijfstitels, Antwerpsesteenweg 59b, WTC II, 1000 Brussel;

Tel. : 02-206 16 75; e-mail : Bur_CTL01@dofi.fgov.be; Fax 02-274 66 59) en aan de gemeente van hoofdverblijf van de vreemdeling die het bewaart in het dossier van de vreemdeling. Bij afgifte van een nieuwe kaart moet het attest van verlies, diefstal of vernieling worden afgenomen van de vreemdeling en dient de pasfoto op het attest vergeleken te worden met deze in het dossier van de vreemdeling en met deze op de nieuwe kaart. 3. Bijlage 15 (artikel 119 koninklijk besluit van 1981) Artikel 119 van het koninklijk besluit van 1981 voorziet in de afgifte van de bijlage 15 telkens wanneer het gemeentebestuur zich in de onmogelijkheid bevindt om onmiddellijk over te gaan hetzij tot inschrijving van de vreemdeling die zich aanmeldt, hetzij tot afgifte van de verblijfs- of vestigingsvergunning of van om het even welk verblijfsdocument. De geldigheidsduur van deze bijlage 15 bedraagt voortaan 45 dagen en ze kan tot tweemaal toe worden verlengd. Deze bijlage 15 geldt bovendien als bewijs van inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister wanneer ze wordt uitgereikt in het kader van de afgifte van een verblijfsvergunning, een vestigingsvergunning of een elektronische vreemdelingenkaart. 4. Burgerlijke staat wordt niet langer vermeld Net als voor de identiteitskaarten voor Belgen, wordt de burgerlijke staat niet langer vermeld op de vreemdelingenkaarten en op de verblijfsdocumenten.In het daarvoor voorziene vakje dienen 3 kruisjes te worden aangebracht (XXX).

Concreet dienen de in omloop zijnde vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten waarop de burgerlijke staat reeds werd aangebracht, enkel vervangen te worden door een vreemdelingenkaart of een verblijfsdocumenten waarop de burgerlijke staat niet langer wordt vermeld wanneer : - De vreemdelingenkaart of het verblijfsdocument komt te vervallen; - Een duplicaat moet worden afgeleverd in toepassing van artikel 36 van het koninklijk besluit van 1981 (bijvoorbeeld in geval de burgerlijke staat wijzigt terwijl de kaart of het document nog geldig zijn). Hierbij moet opgemerkt worden dat geen duplicaat wordt afgeleverd wanneer toepassing kan worden gemaakt van punt IX.B.3 van onderhavige omzendbrief en de betrokken vreemdeling in het bezit wordt gesteld van een eerste elektronische kaart.

Door ervoor te zorgen dat inzake de burgerlijke staat dezelfde regeling van toepassing is voor Belgen en vreemdelingen, wordt de taak van de gemeenten er eenvoudiger en efficiënter op gemaakt. Bovendien brengt dit met zich dat de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten in de toekomst niet meer vervangen moeten worden bij een verandering van burgerlijke stand (artikel 36, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 1981 werd in die zin gewijzigd).

B. Wijzigingen enkel van toepassing voor de gemeenten die elektronische vreemdelingenkaarten uitreiken 1. Model van de elektronische kaarten (Bijlagen 6 tot 9 van het koninklijk besluit van 1981) Naast de oude kaartmodellen, worden de modellen van de elektronische vreemdelingenkaarten ingevoerd in het koninklijk besluit van 1981 door de nieuwe bijlagen 6 tot 9. Tijdens een overgangsperiode zullen zowel de elektronische kaarten als de niet-elektronische exemplaren in omloop zijn. Beide hebben dezelfde juridische waarde.

Bij ministerieel besluit zal worden bepaald wanneer nog enkel elektronische kaarten in omloop zullen zijn. 2. Geldigheidsduur elektronische vreemdelingenkaarten a) Onmogelijkheid tot verlenging van een elektronische kaart Gelet op het feit dat de elektronische vreemdelingenkaarten gecentraliseerd worden aangemaakt en de geldigheidsduur op de kaart wordt gedrukt, kunnen de elektronische kaarten niet worden verlengd, maar enkel worden vernieuwd. Diverse artikelen van het koninklijk besluit van 1981 werden dan ook gewijzigd in die zin dat, wanneer een kaart volgens het elektronisch model wordt afgeleverd, zij enkel kan worden vernieuwd. b) Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (artikelen 31, § 2 en 32, § 1 van het koninklijk besluit van 1981) Enkel wanneer het BIVR volgens het elektronisch model wordt afgeleverd aan een vreemdeling die voor een verblijf van onbeperkte duur toegelaten of gemachtigd is, is het 5 jaar geldig en vernieuwbaar.Er is in dit geval niet langer sprake van een kaart die 1 jaar geldig is, jaarlijks wordt verlengd en na 3 verlengingen wordt vernieuwd.

Het BIVR - tijdelijk verblijf dat wordt afgeleverd volgens het elektronisch model aan een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van beperkte duur, is geldig voor de duur van de machtiging of de toelating (artikel 13 van de wet van 1980). 3. Afgifte van een elektronische duplicaat-kaart (artikel 36 van het koninklijk besluit van 1981) Artikel 36 van het koninklijk besluit van 1981 geeft aan wanneer een (elektronische) kaart moet worden vervangen door een duplicaat, die per definitie dezelfde geldigheidsduur heeft als de vervangen kaart. Er wordt echter geen duplicaat, maar onmiddellijk een nieuwe elektronische kaart afgeleverd wanneer de te vervangen kaart constateert dat de vreemdeling een verblijf van onbepaalde duur heeft of tot vestiging is gemachtigd en wanneer : - de kaart, opgesteld volgens het oud of elektronisch model, vervangen moet worden tijdens de laatste zes maanden voor de vervaldatum (bijvoorbeeld : geen duplicaat maar onmiddellijk een nieuwe kaart wanneer er sprake is van een elektronische kaart ter vervanging van een identiteitskaart voor vreemdeling die gestolen werd op 1 januari 2007 en die nog slechts geldig was tot 1 mei 2007); - de te vervangen kaart volgens het oude model was opgesteld en er sprake is van de afgifte van een eerste elektronische kaart (overgangsbepaling vermeld in artikel 101 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelinge type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 1981).

Er dient evenmin een duplicaat te worden afgeleverd, wanneer de houder van een elektronische kaart verhuist. Wel dient in dat geval het adres te worden gewijzigd op de microchip van de kaart. 4. Aanvraag om machtiging tot vestiging (artikelen 30 en 69sexies van het koninklijk besluit van 1981) Wanneer een vreemdeling een aanvraag om machtiging tot vestiging indient in het kader van de artikelen 30 en 69sexies van het koninklijk besluit van 1981 geldt er een bijzondere regeling wanneer de betrokkene reeds in het bezit is van een elektronisch BIVR. Gelet op het feit dat deze elektronische kaart om technische en veiligheidsredenen niet kan worden verlengd, zal de betrokkene in een aantal gevallen in het bezit worden gesteld van een bijlage 15. Meer precies dient het BIVR dat reeds vervallen is of dat vervalt tijdens de vestigingsprocedure te worden afgenomen op het ogenblik van het verval en dient een bijlage 15 te worden afgeleverd. Deze bijlage 15 geldt als bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister en is geldig tot wanneer de vestiging is toegekend. 5. Recht van terugkeer (artikel 41 koninklijk besluit van 1981) De vreemdeling die het recht van terugkeer, bedoeld in artikel 19, eerste lid wet van 1980 wil genieten, moet bij zijn terugkeer onder meer in het bezit zijn van een kaart waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is. Indien de geldigheid van de kaart verloopt tijdens zijn afwezigheid, moet de vreemdeling dus voor zijn vertrek, vroegtijdig een nieuwe kaart aanvragen. Wanneer de vreemdeling in aanmerking komt voor een elektronische kaart is dergelijke vernieuwing mogelijk in de loop van het laatste jaar vooraleer de kaart vervalt of op verzoek van de vreemdeling wanneer die formaliteit vereist is voor het verkrijgen van een visum.

X. Slotbepalingen A. Contactgegevens Voor alle juridische vragen : Studiebureau : 02/206.19.23 (F) of 02/206.19.22 (N) Voor individuele gevallen : - Bureau Gezinshereniging : 02/274.60.16 (F) of 02/274.60.11 (N) - Directie asiel : 02/205.58.78 (F) of 02/205.54.14 (N) B. Opheffings- en wijzigingsbepalingen De volgende omzendbrieven worden opgeheven : - de omzendbrief van 28 februari 1995 betreffende de procedure bepaald bij artikel 12bis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en betreffende het recht op verblijf van de vreemdelingen bedoeld in artikel 10 van dezelfde wet (Belgisch Staatsblad van 31 maart 1995);

Wat artikel 10, § 1, 2° en 3°, van de wet betreft, moet er in de praktijk geen enkele wijziging worden doorgevoerd.

De vreemdeling die de wettelijke voorwaarden, afgezien van de voorwaarden met betrekking tot het verblijf, vervult om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, in toepassing van artikel 13, 1°, 3° en 4°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit moet een geboorteakte overleggen indien hij in België geboren werd, of een document overleggen waaruit blijkt dat één van de ouders of adoptanten de Belgische nationaliteit had toen de aanvraag tot verblijf werd ingediend, of Belg was of Belg was geweest op het tijdstip van de geboorte in het buitenland, indien hij in het buitenland geboren werd.

De vreemdeling die alle wettelijke voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden met betrekking tot de verblijfplaats, vervult om de Belgische nationaliteit te herkrijgen op grond van artikel 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit moet een geboorteakte overleggen en bewijzen dat hij Belg geweest is.

De als Belg geboren vrouw die, door haar huwelijk of ingevolge het verwerven van een vreemde nationaliteit door haar echtgenoot, de Belgische nationaliteit verloren heeft, moet een geboorteakte, een huwelijksakte en, in voorkomend geval, het bewijs dat haar echtgenoot een vreemde nationaliteit verworven heeft, overleggen. - de onderrichtingen van 19 december 2001 betreffende de vermeldingen van burgerlijke staat op de verblijfsdocumenten en -titels afgegeven aan de vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 20 februari 2002); - de omzendbrief van 19 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 17 maart 2003).

In de Preciseringen van 17 juli 2001 aangaande de rol van het gemeentebestuur in het kader van de toepassing van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede aangaande de taken van bepaalde bureaus van de Dienst Vreemdelingenzaken (Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2001) worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in punt I.A.4.1 en I.B.3 worden de woorden « geldig voor 15 dagen » vervangen door de woorden « geldig voor 45 dagen »; - punten II.C.2 en II.C.3 worden opgeheven.

In de omzendbrief van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende de verblijfsvoorwaarden voor Zwitserse onderdanen en hun familieleden (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002) worden de woorden « Tussen de dertigste en de vijftiende dag voor de vervaldatum » vervangen door de woorden « Tussen de vijfenveertigste en de dertigste dag voor de vervaldatum ».

In de omzendbrief van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5 betreffende de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 17 juli 2003), zoals gewijzigd door de omzendbrief van 10 mei 2006 (Belgisch Staatsblad van 26 mei 2006) worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in punt 3.B.1 worden in de laatste alinea de woorden « tussen de 30ste en de 15de dag » vervangen door de woorden « tussen de vijfenveertigste en de dertigste dag »; - in punt 3.B.2.a worden in de eerste alinea de woorden « bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijf of » te worden geschrapt en worden tussen de woorden « verlies of diefstal overgemaakt » en de woorden « aan de gemeente » de woorden « aan de Dienst Vreemdelingenzaken (Dienst Verblijfstitels, Antwerpsesteenweg 59b, WTC II, 1000 Brussel; Tel. : 02/206.16.75; e-mail : Bur-CTL01@dofi.fgov.be; Fax 02/274.66.59) en » gevoegd; - De tekst van de punten 6.E, 7.E, 8.F en 9.G wordt vervangen als volgt : « De burgerlijke staat wordt niet vermeld. In het daarvoor voorziene vakje dienen 3 kruisjes te worden aangebracht (XXX). » In de omzendbrief van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende wijzigingen en collectes in het wachtregister (B.S. van 10 november 2003) dienen in punt 1.b. de woorden « het commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen of de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen » gelezen te worden als « de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ».

In de omzendbrief van 29 september 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6 betreffende het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van de omzendbrief van 30 september 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie (Belgisch Staatsblad van 29 september 2005), worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de punten II.A.1 en II.A.2 worden opgeheven; - in punt II.A.5 dienen de woorden « verzoek tot herziening » gelezen te worden als « annulatieberoep ».

In de omzendbrief van 5 oktober 2006Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 05/10/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de subsidiaire beschermingsstatus type omzendbrief prom. 05/10/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006000988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de subsidiaire beschermingsstatus Duitse vertaling sluiten betreffende de subsidiaire beschermingsstatus (Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2006), worden de volgende wijzigingen aangebracht : - punt I, tweede alinea, laatste zin, wordt opgeheven; - in punt 2 dient in de eerste alinea « VBC » gelezen te worden als « Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ».

Alle verwijzingen naar « kandidaat-vluchteling » dienen begrepen te worden als « asielzoeker ».

Andere omzendbrieven die eventueel verwijzen naar bepalingen die gewijzigd werden (artikel 9, derde lid, artikel 10,...) dienen eveneens gelezen te worden overeenkomstig deze wijzigingen.

C. Inwerkingtreding Deze omzendbrief dient toegepast te worden vanaf 1 juni 2007, en dit zowel voor aanvragen die werden ingediend voor of na deze datum.

De bepalingen inzake artikel 9bis en 9ter (punten II.C en II.D) en de vestiging (punt V) gelden echter enkel voor aanvragen die ingediend werden vanaf 1 juni 2007. Aanvragen op grond van deze bepalingen die ingediend werden voor deze datum, worden nog afgehandeld volgens de oude reglementering.(37) Brussel, 21 juni 2007.

De Vice-eersteminister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL _______ Nota (1) koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelinge type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 231 van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgisch Staatsblad 21 mei 2007).Opgemerkt kan worden dat de bepalingen die betrekking hebben op de subsidiaire bescherming al vanaf 10 oktober 2006 toegepast moeten worden ( koninklijk besluit van 3 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 77 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering v type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006000788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20 augustus 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, O type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 en 30 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de pr sluiten, Belgisch Staatsblad 6 oktober 2006; omzendbrief 5 oktober 2006, B.S. 11 oktober 2006). (2) Belgisch Staatsblad 26 april 2007; koninklijk besluit van 31 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, e sluiten (Belgisch Staatsblad 1 juni 2007). (3) Het gaat hier om de zogenaamde « technische » aanvraag voor een machtiging tot verblijf (cf.laatste alinea bij de memorie van toelichting van artikel 4 van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten). Een analoog geval wordt voorzien voor de toelating tot verblijf, door artikel 12bis, § 1, 1° en 2° van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten (zie onder punt III). (4) Een analoog geval wordt voorzien voor de toelating tot verblijf, door artikel 12bis, § 1, 3°, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten (zie onder punt III).(5) Deze interpretatie vindt steun in de memorie van toelichting van artikel 4 van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten, en in het analoge artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009547 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 382, 1°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, betre type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tuss type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthave type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten.(6) Cf.memorie van toelichting bij artikel 4 van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten. (7) Wat betreft de vereiste van het overmaken van een afschrift van een nationaal paspoort of identiteitskaart, is het niet vereist dat deze documenten nog steeds geldig zijn.(8) Een uitzondering hierop geldt indien de reglementering expliciet voorziet in de afgifte van een attest van immatriculatie (bv.artikel 26/2, § 1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten; art. 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 08/04/2008 numac 2008000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009547 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 382, 1°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, betre type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tuss type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector van de afhandeling op luchthave type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007201616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten voor art. 9ter ). (9) Nationale vermelding die op het visum wordt aangebracht : B11.(10) Herinnering : vóór elke inschrijving in het vreemdelingenregister moet het gemeentebestuur overgaan tot een controle van de effectieve verblijfplaats - cf.koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. De vreemdeling wordt in het bezit gesteld van een bijlage 15 in afwachting van zijn BIVR (artikel 119 KB 1981). (11) Voor de in artikel 12bis, § 2, bedoelde bewijzen, zie punt D. Vereiste documenten (inventaris). (12) Fax : 02/274.66.76. Tel : 02/274.60.11. (13) Dit is het geval wanneer de aanvraag tot verblijf in België werd ingediend en men bij de berekening van de periode van 3 jaar rekening houdt met de periode gedurende dewelke de vreemdeling over een attest van immatriculatie beschikte. (14) Fax : 02/274.66.76. Tel : 02/274.60.11. (15) Nationale vermelding die wordt aangebracht : B10, B21 of B 28.(16) Cf.supra, Punt II, B. (17) Cf.supra, Punt II, C. (18) Onder voorbehoud van de opmerking in punt 5) van E.« Belangrijke opmerkingen ». (19) Fax : 02/274.66.76. Tel : 02/274.60.11. (20) Fax : 02/274.66.32. (21) Neem contact op met het Bureau Gezinshereniging : 02/274.60.11 in geval van twijfel. (22) Het gaat om het Duits, Deens, Fins, IJslands, Noors, Engels en Zweeds partnerschap.(23) Zie onderstaande opmerking 4) met betrekking tot de voorwaarden in verband met voldoende huisvesting en de ziektekostenverzekering, indien het om een gezinshereniging met een erkende vluchteling gaat.(24) Ibidem.(25) Ze kunnen de machtiging tot verblijf echter bekomen op basis van artikel 9 van de wet, in functie van de omstandigheden en het hoger belang van het kind. (26) 02/274.60.11. (27) 02/274.60.11. (28) Ibidem.(29) Dit is het geval indien de aanvraag tot verblijf in België werd ingediend en men voor de berekening van de termijn van 3 jaar rekening houdt met de periode gedurende dewelke de vreemdeling een attest van immatriculatie bezat.(30) Cf.supra, Punt II, B. (31) Cf.supra, Punt II, C. (32) Artikelen 14 en verder van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.(33) Behalve indien de vreemdeling zich in één van de in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8° van de wet voorziene gevallen bevindt.In dit kader kan een uittreksel uit het strafregister gevraagd worden. (34) Deze voorwaarden zijn : het is nuttig het verblijf van de vreemdeling te verlengen met het oog op het onderzoek of de gerechtelijke procedure, de vreemdeling geeft blijk van zijn bereidheid tot medewerking en heeft alle banden verbroken met de vermoedelijke plegers van de misdrijven vermeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of artikel 77bis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, en hij is geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.(35) Hierop geldt echter een uitzondering indien het gaat om een asielzoeker die een onderdaan van de Europese Unie is : dan is enkel een niet-schorsend annulatieberoep mogelijk.(36) Het gaat bijvoorbeeld om de bijlage 20 en 21.Deze bijlagen zullen hoe dan ook bij koninklijk besluit vervangen worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten (Belgisch Staatsblad 10 mei 2007). (37) Zie artikel 76 van de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^