Omzendbrief van 23 april 2001
gepubliceerd op 28 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief nr. 505. - Vakantiegeld 2001

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2001002031
pub.
28/04/2001
prom.
23/04/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


23 APRIL 2001. - Omzendbrief nr. 505. - Vakantiegeld 2001


Aan de besturen en andere diensten van de federale ministeries en de instellingen van openbaar nut die onder het gezag, de controle of het toezicht van de federale Staat staan.

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Staatssecretaris, Mijnheer de Staatssecretaris, Hierbij volgen de nodige richtlijnen voor de uitbetaling van het vakantiegeld 2001 : 1. het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld 2001 bedraagt 1,1 % van de jaarlijkse wedde(n) zoals die gekoppeld is (zijn) aan de index van de consumptieprijzen, die de wedde(n) bepaalt welke verschuldigd is (zijn) voor de maand maart van het vakantiejaar.2. het forfaitair gedeelte van het vakantiegeld 2001 bedraagt 36 013,73 F. Dit bedrag wordt als volgt vastgesteld : Bedrag 2000 x gezondheidsindex januari 2001 gezondheidsindex januari 2000 of 35 273 x 106,48 = 104,29 35 273 x 1,0210 = 36 013,73 F 3. de inhouding op het vast en het variabel gedeelte van het vakantiegeld blijft op 13,07 % vastgesteld. De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^