Omzendbrief van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 04 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief. - Actie bomspotting « Get in SHAPE » op 25 oktober 2003. - Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000851
pub.
04/12/2003
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


23 OKTOBER 2003. - Omzendbrief. - Actie bomspotting « Get in SHAPE » op 25 oktober 2003. - Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd


Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de heer Commissaris-generaal van de Federale Politie, Ter informatie : Aan de Dames en Heren Arrondissementscommissarissen, Aan de heer Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, Mijnheer de Commissaris-generaal, 1. In overeenstemming met artikel VI.I.7.3° van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, heb ik beslist een afwijking toe te staan op de in de artikelen VI.I.4 tot en met VI.I.6 opgesomde arbeidsvoorwaarden. 2. De toegestane afwijkingen gelden voor alle personeelsleden van de federale en van de lokale politie die behoren tot korpsen, eenheden en diensten van de federale en van de lokale politie die op 24, 25 en 26 oktober 2003 personeel inzetten voor de uitvoering van omvangrijke opdrachten van bestuurlijke politie zoals bedoeld in artikel 62, 10°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.3. Bij de praktische uitvoering van de diensten zullen de verantwoordelijken erop toezien de afwijkingen tot een strikt minimum te beperken. P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^