Omzendbrief van 27 oktober 1997
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000820
pub.
06/11/1997
prom.
27/10/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


27 OKTOBER 1997. Omzendbrief betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector


Aan de provinciegouverneurs, Aan de burgemeesters en schepenen, Aan de Kamer van volksvertegenwoordigers zal binnenkort een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector ter stemming voorgelegd worden.

In afwachting dat de volledige procedure met bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad afgerond wordt, acht ik het nuttig er nu reeds op te wijzen dat het wetsontwerp onder meer voorziet in de verlenging van de halftijdse vervroegde uittreding en van de vrijwillige vierdagenweek tot eind 1999.

Nadere informatie zal later door de overheden bevoegd voor het toezicht op de lokale besturen verstrekt worden.

U gelieve, Mijnheer de gouverneur, in het Bestuursmemoriaal de datum van de publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad te vermelden.

De Minister van Binnenlandse Zaken, J. Vande Lanotte.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^