Overeenkomst van 16 februari 2004
gepubliceerd op 16 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022151
pub.
16/03/2004
prom.
16/02/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2004. - Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11°;

Gelet op de verordening tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet bettreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Na erover te hebben beraadslaagd in haar vergadering van 16 februari 2004, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, § 1, 8°, tweede lid, van de verordening tot uitvoering van artikel 22,11° van de wet bettreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt het bedrag van 12,39 euro vervangen door het bedrag van 16,40 euro.

Art. 2.De bijlage 37, vervolg 2 en de bijlage 38 worden vervangen door de bijlagen die hierbij zijn gevoegd.

Art. 3.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004.

Brussel, 16 februari 2004.

De Leidend Ambtenaar d.d., Dr G. Vereecke.

De Voorzitter, D. Sauer.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij de verordening van 16 februari 2004 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De Leidend Ambtenaar d.d., Dr. G. VEREECKE De Voorzitter, D. SAUER

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij de verordening van 16 februari 2004 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De Leidend Ambtenaar d.d., Dr. G. VEREECKE De Voorzitter, D. SAUER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^