Overeenkomst van 26 februari 2018
gepubliceerd op 03 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018011063
pub.
03/04/2018
prom.
26/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011063

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


26 FEBRUARI 2018. - Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11° ;

Gelet op de bijlage I bij het Koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft. - Duitse v sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 26 februari 2018, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage VI van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen worden de formulieren F-Form-I-11, F-Form-12 en F-Form-I-13 met betrekking tot de aanvraagprocedure, waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, toegevoegd. Deze formulieren gaan als bijlage 1, 2 en 3 bij deze verordening.

Art. 2.In de bijlage VII van dezelfde verordening wordt het formulier F-Form-II-07 met betrekking tot het volgnummer, waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk « F. Heelkunde op de thorax en cardiologie » van de lijst, toegevoegd. Dit formulier gaat als bijlage 4 bij deze verordening.

Art. 3.Deze verordening treedt in werking op 1 april 2018.

De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, J. VERSTRAETEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 26 februari 2018.

De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, J. VERSTRAETEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 26 februari 2018.

De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, J. VERSTRAETEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 26 februari 2018.

De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, J. VERSTRAETEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 26 februari 2018.

De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, J. VERSTRAETEN


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^