Overeenkomst
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Toestemming voor de overdracht van het bedrijf tussen twee beleggingsondernemingen De C(...) Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995, heeft de Commissie voor het Bank-, Financie-(...)

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2005003425
pub.
12/05/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Toestemming voor de overdracht van het bedrijf tussen twee beleggingsondernemingen (artikelen 73 en 74 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs) De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995, heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen haar toestemming verleend voor de overdracht, met uitwerking op 31 mei 2005, van het bedrijf van de beursvennootschap Ronflette & Cie B.V.B.A., boulevard Devreux 3, 6000 Charleroi, aan de beursvennootschap Pire & Compagnie N.V., rue du Collège 24, 6000 Charleroi.

Krachtens artikel 74 van de wet van 6 april 1995 is iedere overdracht tussen beleggingsondernemingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 3 mei 2005.

Le Président, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^