Overeenkomst
gepubliceerd op 28 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 mei 2006, wordt de heer De Vos, Yves, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen te Brussel, met ingang van 1 maart 2006. Overeenkomstig de gecoördin

bron
regie der gebouwen
numac
2006002095
pub.
28/07/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

REGIE DER GEBOUWEN


Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006002074 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006022487 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van het organisme belast met het beheer van de centrale gegevensbank voor de identificatie van paarden type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202017 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202016 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202018 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten, wordt de heer De Vos, Yves, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen te Brussel, met ingang van 1 maart 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^